Borrhammaren absolut främsta uppgift är att hjälpa dig att göra hål i, eller totalt demolera cement, betong, sten, tegel och andra hårda keramiska material. Inom denna produktgrupp finns naturligtvis ett stort antal olika maskiner med en rad olika egenskaper, att välja mellan.

Något som ofta kännetecknar borrhammaren är dess specifika fäste till borrstålen. Dessa fästen kallas SDS -Max eller SDS-plus. Viktigt är att välja maskin efter de borrstål man vill ha då en maskin med SDS Max-fäste inte är kompatibel med borrstål med SDS Plus-fäste (om adapter ej används.)

När behöver man då en borrhammare istället för enslagborrmaskin? Jo, när behovet av att kunna borra hål i keramiska material sompasserar Ø8 mm. En borrhammares funktioner innehåller dock inte funktionenskruvdragning. Man kan inte skruva med denna maskin. En borrhammare är endasttänkt som avverkande/borrande maskin. Vad avgör valet av maskin då? Vi harlistat några parametrar nedan, som bör beaktas inför ditt val av borrhammare.

Välj en maskin med rätt funktioner

Olika borrhammare kan ha olika funktioner. Dessa kan bestå i borrning utan slagfunktion, borrning med slagfunktion, samt bilningsfunktion.

Borrning utan slagfunktion

Betyder att maskinen agerar som en regelrätt borrmaskin, precis som om du skulle borra ett hål i träregel eller en metallbalk.

Borrning med slagfunktion

Betyder att chucken roterar precis enligt ovanstående beskrivning gällande borrmaskin, men med den enkla men högst förändrande funktionen att maskinen dessutom slår borrstålet in i materialet. Denna funktion krävs för håltagning i keramiska material som exempelvis betong, sten, och tegel.

Bilningsfunktion

Betyder att chucken inte längre roterar och maskinen endast slår. Denna funktion används vid demolering av keramiska material, och kräver istället för ett borrstål – en mejsel. Dessa finns i olika bredder och utföranden beroende på ändamål.

Var dock noga med att välja borrstål och/eller mejsel för ändamål och modell på maskin. Vissa maskiner kombinerar alla dessa tre funktioner, och är valbara genom knapp eller vred på maskinen. I vissa maskiner ingår även en utbytbar chuck till en vanlig 13mm chuck för att använda sig av med funktionen borrning utan slagfunktion, varpå vanliga runda borrstål passar i maskinen istället för SDS-fäste, kan vara bra om man vill borra i trä, plast eller metall.

Slagstyrka

Hur starkt en borrhammare slår i materialet mäts och anges i enheten Joule (J). Denna siffra talar om att ju högre slagkraft, desto mer effektiv avverkning har du i materialet. En maskin som slår vibrerar, och hur mycket en maskin vibrerar kan vara en avgörande faktor för den användare som arbetar större delen av dagen med en borrhammare. Vibrationsvärdet anges i m/s, och ju lägre det värdet är desto mindre vibrerar maskinen och axlar, armbågar, handleder och annat får en mindre negativ påverkan

Vikt

En borrhammare är en kraftfull maskin, där vikten kan vara avgörande för dig som ofta arbetar med maskinen över axelhöjd. Exempelvis vid håltagning i innertak. I längden påverkar detta dina axar, nacke och rygg. Så se över ditt behov av maskin – hur stora hål behövs? Välj maskin därefter, kanske behövs inte den tyngsta?

Kontakta gärna Proffsmagasinets duktiga kundservice om frågor uppstår, så hjälper vi gärna till att vägleda dig till rätt maskin för ditt behov.