Tre av tio byggare och hantverkare uppger att de har minst en kollega som lämnar yrket på grund av en arbetsskada. Detta enligt statistik som Bosch Professional tagit fram tillsammans med Novus. Vi tog ett snack med Jan Samuelsson, verktygsspecialist på Bosch, för att få tips om hur man kan minimera skaderisken.

År 2021 lanserade Bosch Professional Safety Index, där undersökningsföretaget Novus mätte hur säkerhetsmedvetna hantverkare är i Sverige. Enligt Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd sker varje år cirka 2 300 arbetsolyckor, som i många fall ger permanenta men, och det är en trend som är viktig att vända. Genom undersökningen vill Bosch väcka en diskussion och skapa större medvetenhet i branschen kring denna viktiga fråga.

Jan Samuelsson är verktygspecialist på Bosch och har efter ett 20-tal år som hantverkare goda kunskaper om verktyg med tillhörande säkerhetsfunktioner. En av de vanligaste arbetsskadorna som får hantverkare att lämna yrket är vibrationsskador, något han själv fått besvär med sedan sin tid som hantverkare.

Hur ska vi tolka undersökningen?

- Att medvetenheten hos hantverkare överlag är god, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att öka fokus på säkerhet och hantverkares arbetsmiljö. Bland de mer oroande svaren vi fått ut av Bosch Professional Safety Index är att medvetenheten är lägre bland yngre, nästa generations hantverkare. Det är därför viktigt att fånga dessa i tid och arbetet med att öka medvetenheten börjar just hos den enskilde hantverkaren, men självklart måste även företagen öka sitt engagemang.

Vilka är de vanligaste skadorna?

- Ett av de klart vanligaste är vibrationsskador. Det finns studier från bland annat Lunds universitet som visar att 20–30 procent av verksamma hantverkare visar tecken på skador i händerna. En av de värst drabbade kategorierna av hantverkare är anläggare och snickare, där handlar det om runt 50 procent. Trots detta är vibrationsskador ett ämne som inte får mycket uppmärksamhet.

Kan alla skador undvikas?

- Med bra rutiner och rätt redskap går det att minimera antalet incidenter, men den mänskliga faktorn och risken för misstag kommer alltid att finnas där.

Hur jobbar Bosch med att minska skaderisken?

- Att arbeta med elverktyg medför alltid en risk att bli fysiskt skadad eller att exponeras för damm. Därför utvecklar vi ständigt nya tekniker och integrerar in i våra verktyg. Detta handlar dels om finesser för att minimera risken för omedelbara fysiska skador, men även mer långsiktiga som är resultatet av vibrationer. Bosch Professional Safety Index är ytterligare ett verktyg vi använder för att öka kunskapsnivån och skapa en större medvetenhet, vilket i sig minskar skaderisken.

Vad ska man tänka på när man väljer verktyg?

- Som hantverkare är det lätt att fastna med en och samma maskin eftersom ”det är enklast och går snabbast så”. En tigersåg är förvisso allsidig, men den har ett vibrationstal på 13, att jämföra med en cirkelsåg som har ett betydligt lägre värde på 2,5. Därför är det viktigt att hela tiden försöka använda rätt verktyg för rätt uppgift. På så sätt skapas en allsidighet i arbetet och totalt sett lägre exponering för vibrationer.

Varför ska man byta tillbehör till sina maskiner och vad är det för tillbehör?

- Lika viktigt som att välja rätt verktyg är att välja rätt tillbehör. Av kostnadsskäl kan många välja att exempelvis använda en billig slipkopp när fogmassa i ett badrum ska avlägsnas med hjälp av en diamantslip. Men en slipkopp av undermålig kvalitet som inte är balanserad ger upphov till mer vibrationer och därmed även större risk för skador.

- Det är även viktigt att byta ut tillbehör när de slits ut. Ett gammalt sågblad gör att det tar längre tid att utföra arbetet, vilket gör att ett nytt sågblad förutom att minska exponeringen av vibrationer även ger positiva effekter ekonomiskt.

Finns det andra sätt att undvika vibrationsskador?

- Det finns många sätt förutom de mest uppenbara som är rätt verktyg och rätt tillbehör för jobbet. En viktig del är att underhålla och hålla verktygsparken uppdaterad. Jobbar man på ett företag med flera anställda är ett annat att rotera arbetsuppgifter. Ett tredje som inte är helt självklart är att röka och snusa också påverkar negativt, då nikotin drar ihop kärlen och kan påskynda processen mot permanenta vibrationsskador. Det är även viktigt att hålla händerna torra och varma för att minska skaderisken för vibrationer.

Elva smarta säkerhetsfunktioner i verktyg från Bosch Professional

Bosch har arbetssäkerhet i fokus med sina verktyg och erbjuder därför en mängd olika funktioner för en tryggare arbetsmiljö.

KickBack Control

KickBack Control förhindrar att du tappar kontrollen över ditt verktyg om det skulle fastna i exempelvis armeringsjärn. Funktionen skyddar därmed mot skador och finns i många av våra verktyg – från borrhammare till slipmaskiner och hyvlar, sladdlösa borrhammare, sladdlösa kombiverktyg och vinkelslipar. Funktionen uppfanns först av Bosch år 2010 och har blivit ett krav på de flesta arbetsplatserna.

PROtection-brytare

Om trycket på brytaren lättar stängs verktyget omedelbart av. PROtection-brytaren finns I många av våra vinkelslipar och slipmaskiner.

Omstartsskydd

Är en funktion som togs fram av Bosch år 2011. Omstartsskydd förhindrar att verktyget startar igen av misstag efter ett avbrott i strömförsörjningen. För att starta om verktyget krävs att man manövrerar brytaren till ”OFF” och sedan ”ON” igen. Detta är en säkerhetsfunktion som med åren blivit ett krav på de flesta arbetsplatserna.

Vibration Control

Vibration Control är en funktion från Bosch som minimerar mängden vibration verktyg avger. Det minskar trötthet hos användaren och motverkar även långtida arbetsskador, som kan uppstå när man utsätts för mycket vibrationer över tid. Detta finns tillgängliga i många av våra borrmaskiner, slagborrar, vinkelslipar, slipmaskiner, excenterslipar och tigersågar.

Click & Clean-system

Att exponeras för damm i arbetet är hälsovådligt. Många av våra elverktyg kan därför kombineras med Bosch Click & Clean-system med vakuum- och dammutsugstillbehör för en dammfri arbetsmiljö.

EXPERT SDS Clean plus-8X

Exakt borrade hål i betong är bara ett steg i processen att installera kemiska ankare. Därefter krävs tidsödande städning, men inte om EXPERT SDS Clean plus-8X används. Den borrar och rengör samtidigt, vilket gör installation av kemiska ankare både snabbare och enklare.

Drop Control

Om man skulle tappa sitt verktyg när det är igång stoppar Drop Control direkt verktyget när det slår i golvet och skyddar mot eventuella skador.

EXPERT SDS Clean-sats för mejsling

Betongrivningsjobb ger inte enbart mycket betongrester, utan fyller också luften på arbetsplatsen med stora mängder damm som andas in. Vi tog därför fram EXPERT SDS Clean för mejsling för att hjälpa till att hålla omgivande luft ren under arbetet.

Rotationskoppling

Om en borr skulle bita fast kan den fortsätta att rotera och skada användaren. Boschs rotationskoppling reducerar momentet betydligt och kuggar över för att förhindra sådana skador. Funktionen finns tillgänglig i många av våra borrhammare, slaghammare, borrmaskiner och slagborrar.

Intelligens bromssystem

Boschs intelligenta bromssystem är ett elektromagnetiskt bromssystem som förkortar bromstiden med upp till 70 procent. Detta minimerar risken att det roterande tillbehöret i en vinkelslip fastnar i underlaget och rycker verktyget ur användarens händer.

X-LOCK

Är ett system från Bosch för vinkelslipar, som gör att användaren på tre sekunder kan byta tillbehör med ett enda klick. Eftersom det är snabbt, tillförlitligt, verktygslöst och dessutom kompatibelt med många olika märken från andra aktörer väntas det bli ny standard på marknaden.