Att använda en vanlig borrskruvdragare för att borra i betong, tegel eller något annat hårt material är ingen bra idé. Många väljer i stället att använda en slagborr, medan andra väljer borrhammare. Vad är egentligen skillnaden mellan dessa två verktyg, och vilket ska du välja?

Vad är en slagborr?

En slagborr (eller en skruvdragare med slagfunktion) använder en slagfunktion för att slå borret i framåtgående riktning samtidigt som det roterar.  Detta gör att du kan borra i tegel eller lättare betong. Slagborrmaskinen är dock ingen mästare på betongborrning. Du måste lägga ganska mycket tyngd på maskinen och att ta sig in i materialet kan ta tid. Fördelen med en slagborr är att den har en vanlig chuck och att du också kan använda den som skruvdragare, förutsatt att det går att stänga av slagmekanismen.

Vad är en borrhammare?

Borrhammaren (kallas även mejselhammare, SDS-borr eller slaghammare) är helt och hållet byggd för att ta sig igenom hårda material. Borrhammaren använder speciella SDS-borr med en skåra som låter borret föras framåt och bakåt. Bakom borret sitter en hammarfunktion som slår mot bakaxeln med mycket hög kraft. Med borrhammaren borrar du i hårda och tjocka material snabbare och mer effektivt än en slagborr – och du behöver inte lägga lika mycket tryck på verktyget. Utrustad med mejsel fungerar den utmärkt för att slå sönder, skrapa och demolera vid rivning och renovering. Om du behöver borra i trä eller skruva behöver du en chuckadapter.

Slagborr eller borrhammare – vilken ska du välja?

Om du ska välja en slagborr eller en borrhammare beror framför allt på hur ofta du kommer att borra i hårdare material. Om du mest kommer att borra i mjukare material som trä men någon gång behöver borra i en lättare betong kommer du förmodligen klara dig med en slagborr. Om du däremot behöver borra lite mer regelbundet, och dessutom i hårdare betong rekommenderar vi en borrhammare.