Kontakta ossChattVanliga frågorGratis frakt över 999 kr*

Hörselskydd

Att välja rätt hörselskydd är viktigt oavsett om du arbetar i bullriga miljöer, går på konsert eller kör gräsklipparen hemma på tomten. På Proffsmagasinet säljer vi hörselskydd från kända tillverkare som 3M Peltor och Hellberg. Vet du inte vilka du ska välja? I vår stora köpguide längre ner på sidan kan du läsa alt du behöver veta för att välja rätt hörselskydd.

 • Sortera efter
 • Varumärke
 • Produkttyp
 • Pris
 • Produktstatus
159 produkter
Peltor WS Alert XP eller XPI?
Vilken Hellberg-kåpa är rätt för dig?
Solcellsdrivna hörselskydd - så funkar det!
Läs mer
Relaterade artiklar:

Köpguide: Hörselskydd

Att välja rätt hörselskydd är viktigt oavsett om du arbetar i bullriga miljöer, går på konsert eller kör gräsklipparen hemma på tomten. I den här guiden berättar vi allt du behöver veta för att välja rätt hörselskydd.

Stora hörselskydd för tusentals kronor eller engångsproppar i gul skumplast? Det finns mängder av hörselskydd på marknaden och alla har de sina specifika användningsområden. På Proffsmagasinet säljer vi ett brett utbud av hörselskydd från kända tillverkare som 3M Peltor och Hellberg.

När man väljer hörselskydd är det lätt att fastna i att jämföra häftiga extrafunktioner, men ett hörselskydd har en uppgift som är viktigare än alla andra – att skydda din hörsel. Därför behöver du, redan innan du börjar titta på olika modeller, ta reda på hur mycket ljud du behöver dämpa och vilken typ av ljud det rör sig om.

Grundläggande om ljud

Om du vill kunna läsa på om olika hörselskydd och förstå vad alla siffror betyder behöver du ha lite grundläggande kunskaper om hur ljud fungerar.

Så fungerar decibelskalan

Det vi uppfattar som ljud är egentligen tryckvariationer i luften. Dessa variationer sätter trumhinnan i svängning. För att mäta ljudtrycksnivå används decibel (dB). Vid 0 dB på skalan finns de lägsta ljuden en människa kan uppfatta och runt 140 dB når vi smärtgränsen. Viktigt att tänka på är att skalan är logaritmiskt uppbyggd och att en fördubbling i dB inte innebär en fördubbling av ljudnivån. Istället innebär ett fördubblat ljudtryck en ökning med 3 dB på skalan. Om du kör en gräsklippare på 90 dB och drar igång en till får du alltså ett ljudtryck på 93 dB. För att örat ska uppfatta det som att ljudnivån har fördubblats behövs en ökning på 10 dB.

Frekvens och tonhöjd

Det finns två faktorer som kan skada din hörsel och det är ljudtryck och frekvens. Frekvens är antalet tryckvariationer per sekund. Ju fler svängningar per sekund desto högre är ljudets tonhöjd. Låg frekvens innebär mer bastoner, hög frekvenser innebär ljusa toner. Människan kan uppfatta ljud mellan 20 Hz och 20 000 Hz, men örat är mest känsligt mellan 2000-4000 Hz. Generellt är örat mer känsligt för höga frekvenser än för låga.

För att efterlikna örats känslighet använder man ofta ett elektroniskt vägningsfilter när man gör ljudmätningar. Resultatet är en a-vägd eller en c-vägd ljudtrycksnivå.

 • A-vägningsfilter (dBA) dämpar lägre frekvenser och förstärker medelhöga för att efterlikna örats känslighet vid svaga ljud. A-vägd ljudtrycksnivå används vanligtvis för att mäta bullernivå på arbetsplatser.
 • C-vägningsfilter (dBC) dämpar inte de låga frekvenserna lika mycket och används för att simulera örats känslighet vid höga ljud. C-vägd ljudtrycksnivå används vanligtvis för att mäta toppar och impulsljud.

Så högt låter vanliga ljud i din omgivning

 • Gevärsskott – 150 dB
 • Jetmotor – 130 dB
 • Åska – 120 dB
 • Cirkelsåg – 110 dB
 • Motorsåg – 100 dB
 • Gräsklippare – 90 dB
 • Trafik – 80 dB
 • Samtal – 60 dB
 • Visningar – 30 dB
 • Datorfläkt – 10 dB

Kontinuerligt, fluktuerande eller impulsartat ljud?

Det är inte bara ljudets sammansättning som är viktig när du ska skydda din hörsel. Du behöver också ta hänsyn till hur länge och hur ofta du utsätts för skadliga ljudnivåer. Då pratar man om kontinuerligt ljud, fluktuerande ljud och impulsljud.

 • Kontinuerligt – oavbrutet buller med små variationer, till exempel från maskiner eller fläktar.
 • Fluktuerande – ljud som förändras hela tiden, till exempel från en maskin som går på olika varvtal.
 • Impulsartat – plötsliga höga ljud, till exempel skott eller verktygsslammer.
När du väljer hörselskydd behöver du ta hänsyn till hur länge och hur ofta du utsätts för skadliga ljudnivåer

Ekvivalent ljudtrycksnivå

Om du använder en gräsklippare hemma på tomten kan du läsa i manualen hur många decibel maskinen genererar och välja ett lämpligt hörselskydd utifrån det. När du väljer hörselskydd för arbetsplatsen blir det mer komplext eftersom du behöver se till medelljudet under arbetsdagen. Då pratar man om ekvivalent ljudnivå, det vill säga den genomsnittliga ljudnivån under en given tidsperiod. Vid sidan om ekvivalent ljudnivå pratar man om maximal ljudnivå, som är det högsta förekommande ljudnivån.

Eftersom a-vägd ljudnivå används för att efterlikna örats känslighet för svagare ljud är det den som används vid bullermätning på arbetsplatsen. Genom att använda en ljudmätare eller en bullerdosimeter får man fram den ekvivalenta a-vägda ljudtrycksnivån under till exempel 8 timmar (ibland betecknat som LpAeq8).

Mät buller själv med Arbetsmiljöverkets bullerapp

Funderar du över hur mycket buller du faktiskt utsätts för under en arbetsdag eller hur högt din grästrimmer låter? Ett enkelt sätt att få en ungefärlig bild av ljudnivån är att använda sig av Arbetsmiljöverkets bullerapp för Android och Ios. Appen är lätt att använda och ger ett ungefärligt resultat. Värt att tänka på är att appen inte uppfyller europeisk eller internationell standard för ljudnivåmätare. Om du under arbetsdagen går mellan flera aktiviteter kan du använda Arbetsmiljöverkets bullerkalkylator för att räkna ut din totala dagliga bullerexponeringsnivå.

Hur mycket ljud är skadligt?

Det är inte bara smällar och plötsliga höga ljud som riskerar att skada din hörsel. Faktum är att det inte krävs särskilt höga ljudnivåer för att du ska ta skada vid långvarig exponering. Arbetsmiljöverket skriver att den som utsätts för buller över 85 dB under en längre tid riskerar att skada sin hörsel, men att hörselskador kan uppstå redan vi 75-80 dB. I Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2005:16 står det att arbetsgivaren ska tillhandahålla hörselskydd om den ekvivalenta a-vägda ljudnivån under en åtta timmars arbetsdag är över 80 dB. Om den ekvivalenta a-vägda ljudnivån är över 85 dB måste hörselskydd användas.

Gränsen vid 85 decibel gäller alltså för en genomsnittlig a-vägd ljudnivå under 8 timmar. Men man pratar också om ljudets halveringsnivå. Det innebär att den godkända exponeringstiden halveras vid varje höjning med 3 dB. Vid 88 dB behöver du alltså halvera exponeringstiden till 4 timmar för att skaderisken ska vara oförändrad, vid 91 dB ligger gränsen vid 2 timmar, och så vidare.

Vid sidan om den genomsnittliga ljudnivån finns det också regler kring maximal ljudnivå och impulsljud. Hörselskydd ska användas om den högsta ljudnivån är över 115 dBA eller om det förekommer impulsljud på över 135 dBC.

Vid långvarig exponering krävs det inte särskilt höga ljudnivåer för att din hörsel ska ta skada.

Hur mycket dämpar hörselskyddet?

För att på detaljnivå ta reda på hur mycket ett hörselskydd dämpar behöver du titta i hörselskyddets instruktionsbok eller datablad. Hos Proffsmagasinet hittar du oftast dessa som nedladdningsbara PDF-filer. I dokumentationen redovisas hörselskyddets dämpningsförmåga på tre olika sätt.

 • APV-värde (Assumed Protection Value) – anger det förväntade skyddsvärdet i olika frekvensband
 • HML-värden – Används för att bestämma den förväntade dämpningen av högfrekvent buller (H), mellanfrekvent buller (M) och lågfrekvent buller (L).
 • SNR-värde – SNR-värdet (Single Number Rating) är ett förenklat värde som anger hörselskyddets förväntade dämpning av industribuller.

Om du köper hörselskydd för hemanvändning är det framförallt SNR-värdet du behöver tänka på. Om ljudnivån är 100 dB och du har ett SNR-värde på 30 dB blir den upplevda ljudnivån på insidan av kåporna 70 dB.

6 faktorer som påverkar hörselskyddets dämpningsförmåga

 • Passform – tänk på att skägg, hår och huvudform kan påverka hörselskyddets dämpningseffekt.
 • Den faktiska användningen – ett hörselskydd gör bara nytta när det används.
 • Valet av hörselskydd – det är viktigt att välja rätt skydd för rätt förhållanden.
 • Inställningar – för att hörselskyddet ska ge korrekt dämpning behöver du ställa in och finjustera skyddet enligt tillverkarens anvisningar.
 • Hörselskyddets skick – byt ut skadade delar så fort skadan upptäcks. Tätningsringarna ska bytas med jämna mellanrum så att de alltid är hela och mjuka.
 • Eventuell skyddshjälm – om hörselskyddet ska monteras på hjälm behöver hörselskyddet vara testat och godkänt tillsammans med just den hjälmen.

Kåpor eller proppar?

Hörselskydd delas vanligen in i kategorierna hörselkåpor och öronproppar. Kåporna omsluter öronen och propparna placeras i hörselgången. De båda skyddar lika bra förutsatt att dämpningsvärdet är det samma, så i slutändan blir det ofta en fråga om personliga preferenser. Om du arbetar med hörselskydd under större delen av dagen kan det vara en bra idé att växla mellan kåpor och proppar.

Hörselkåpor

De två hörselkåporna omsluter öronen och hålls ofta samman av en bygel i plast eller metall. Hjässbygeln som sitter på huvudet är vanligast men det förekommer också nackbyglar. En tätningsring med ljudabsorberande material stänger ute ljudet. Kåporna kan också vara monterade på en skyddshjälm, vilket är vanligt i verksamheter med hjälmtvång.

Öronproppar

Öronproppar, eller hörselproppar, placeras i hörselgången för att stänga ute ljudet. De kan vara av engångskaraktär eller konstruerade för att användas flera gånger.

Det finns två olika typer av öronproppar: färdigformade och formbara.

 • Färdigformade öronproppar kan antingen ha en form och storlek som är tänkt att passa många eller vara individanpassade efter avgjutning.
 • Formbara öronproppar är tillverkade i ett mjukt material som trycks ihop och expanderar i örat.

Öronpropparna kan vara lösa eller sitta ihop med en bygel. Öronproppar kan vara att föredra om du behöver kombinera hörselskyddet med glasögon eller annat som kan bidra till läckage vid användning av hörselkåpor. Viktigt att tänka på är att öronpropparna måste ha rätt storlek och sitta rätt i örat för att ge önskad effekt, och att felaktigt använda öronproppar kan leda till en falsk känsla av trygghet.

Viktigt att välja ett hörselskydd som du kan bära länge

Ett hörselskydd fungerar bara när det används. Varje gång du behöver ta av dig hörselskyddet eller lyfta på den ena kåpan ökar din exponering för skadliga ljudnivåer. Just därför är det viktigt att fundera över vilka extrafunktioner som gör det lättare för dig att bära kåporna under långt tid. Det kan vara musik för att göra arbetsdagen trevligare, smarta kommunikationslösningar eller extra stora och sköna öronkuddar för bättre komfort.

Passivt eller aktivt skydd?

Både hörselkåpor och öronproppar kan vara antingen passiva eller aktiva. Det passiva skyddet är det skydd du får när ljudet absorberas på väg till trumhinnan. Allt ljud dämpas lika mycket, oavsett om det är buller, mänskligt tal eller verktygsslammer. Det passiva hörselskyddet är grunden i alla hörselskydd men kan kompletteras med andra funktioner.

Aktivt, eller nivåberonde, hörselskydd anpassar dämpningen efter omgivningen, ofta genom att komplettera passiv dämpning med mikrofoner som förstärker svaga ljud i hörselskyddets högtalare. Begränsarkretsar i hörselskydden säkerställer att ljudet aldrig når över 82 dB. Syftet med aktivt hörselskydd är att användaren ska kunna kommunicera som vanligt och höra vad som händer, men samtidigt vara skyddad från plötsliga ljud. För att inte riktningsuppfattningen ska påverkas negativt är det bra om det sitter en medhörningsmikrofon i varje kåpa.

För att du inte ska bli trött i huvudet av allt ljud är det en fördel om ljudnivån kan ställas in med knappar på kåpan. En annan bra funktion låter dig snabbt intuitivt slå av och på medhörningen, till exempel när en kollega närmar sig för att prata.

I vilka miljöer ska du använda hörselskyddet?

När du väljer hörselskydd är det också viktigt att fundera över i vilka miljöer du kommer att använda skyddet. Behöver du vara ute och jobba i regn och rusk har du ett annat behov än om du rullar fram gräsklipparen när vädret är det rätta. Framförallt är det elektroniska hörselskydd som kan ta skada av regn, fukt, damm och tuffa arbetsförhållanden. För att ta reda på vad ett par hörselskydd klarar av kan du titta på hörselskyddets IP-klass. Vanliga IP-klasser för hörselskydd är IP 54 (högt dammskydd och skydd mot spolande vatten) och IP x4 (skydd mot spolande vatten). Att hävda att ett hörselskydd har en viss IP-klass är dock lite missvisande eftersom klassificeringen i regel syftar till en speciell del av hörselskyddet, till exempel elektroniken, mikrofonen eller batteriluckan.

Här kan du läsa mer om vad olika IP-klasser innebär.

När du väljer hörselskydd är det viktigt att fundera över i vilka miljöer du kommer att använda skyddet

Byt hygiensats två gånger om året

Även om du är försiktig med dina hörselskydd kommer de med tiden utsättas för slitage. Framförallt är det viktigt att hålla koll på tätningsringarna eftersom uttorkade, skadade eller spruckna tätningsringar kan innebära försämrad ljuddämpning. För att göra det enkelt att byta ut delarna med jämna mellanrum säljer många av de stora tillverkarna så kallade hygiensatser, ofta innehållande skuminlägg och tätningsringar. Om ditt hörselskydd har en boommikrofon behöver du byta vindskydd eller skyddstejp för att behålla bra funktion och god hygien. Läs mer i vår artikel 5 tips från experten: Så tar du hand om dina hörselskydd.

Henrik, Proffsmagasinet

Proffsmagasinets testchef Henrik tar varje tillfälle han kan få att klämma, känna och testa de senaste produktnyheterna i sortimentet - inte sällan framför kameran i testlabbet.

Gör dig hörd med en bullerdämpande mikrofon

Inbyggda kommunikationsverktyg som bluetooth-telefoni och komradio gör det lätt at ta samtal utan att avbryta arbetet. Men det är lätt att glömma bort att det finns någon i andra änden också, som ska höra vad du säger. För att slippa gå undan eller avbryta det du håller på med kan en bullerdämpande bommikrofon vara till stor hjälp. Vissa hörselskydd har inbyggd bommikrofon, i andra fall är det ett tillbehör som köps separat. Skillnaden på en bullerdämpande bommikrofon och en vanlig mikrofon är att den bullerdämpande mikrofonen har två mikrofoner, en som lyssnar på omgivningen och en som lyssnar på din röst. Tekniken i hörselskydden kan sedan sänka det omgivande bullret och förstärka din röst, så att mottagaren hör dig klart och tydligt.

Läs också: "Tillbehören som gör dina hörselskydd ännu bättre"

Hörselskydd för jakt

När du väljer hörselskydd för jakt finns det några faktorer som är särskilt viktiga. De ska givetvis sitta bra på huvudet och vara bekväma att bära under längre stunder. Om du använder en jaktradio ska hörselskyddet antingen ha bluetooth eller en ljudingång. Framförallt är det viktigt att hörselskyddet har aktiv medhörning, så att du kan samtala och höra vad som händer omkring dig utan att förlora hörseln när ett skott brinner av.

Läs mer i vår artikel ”8 saker du ska tänka på när du väljer hörselskydd för jakt och skytte”

Hörselskydd till barn

Barn är känsligare för höga ljud än vuxna och deras hörselgångar är känsligare för skador. Barn vistas lyckligtvis inte i lika bullriga miljöer som många vuxna, men vid exempelvis konserter eller stora evenemang kan hörselskydd behövas. Viktigt att tänka på är att hörselkåporna ska vara avsedda för barn. Annars riskerar de att sitta dåligt och trycka för hårt på fel ställen. Kontrollera att hörselskyddet är CE-märkt och att det är avsett för rätt åldersspann.

Batterier och batteritid

Den passiva bullerdämpningen fungerar oavsett om dina hörselskydd är påslagna eller inte, men om du vill kunna använda extrafunktioner som bluetooth, radio och aktiv medhörning behöver de batteri. Här skiljer man på hörselskydd med utbytbara batterier och hörselskydd med inbyggda batterier som laddas med usb-kabel. Nackdelen med inbyggda batterier är att hörselskydden kan behöva kasseras när batteriet är uttjänt. När det kommer till utbytbara batterier förekommer det både helt vanliga AA-batterier och olika litiumjonbatterier. Om batterierna kan laddas när de sitter i hörselskydden är det ett plus eftersom du slipper hantera en separat laddare.

Generellt har elektroniska hörselskydd bra batteritid. Den siffra som anges i instruktionsböcker och produktblad ska dock tas med en nypa salt, speciellt om det inte står vilken typ av användning som avses. Samma batteri kan räcka i en dag eller i en vecka beroende på om du streamar musik, pratar mycket i telefon och har alla funktioner påslagna. I bästa fall specificerar tillverkaren batteritid vid olika typer av användning, standby-tid och laddningstid.

Bra funktioner som underlättar din arbetsdag

Du kan välja hörselskydd med en rad olika funktioner som kan underlätta din vardag.

Bluetooth-anslutning

Bluetooth gör det möjligt att trådlöst koppla ihop ditt hörselskydd med en extern enhet, till exempel telefon eller kommunikationsradio med bluetooth-funktion. På så sätt kan du skydda din hörsel från omgivande ljud samtidigt som du kan ha en konversation via telefon eller kommunikationsradio. Vissa modeller låter dig ansluta två telefoner, så att du kan använda din jobbtelefon och din privata telefon med samma headset.

Bluetooth Intercom

Vissa hörselskydd låter dig prata fritt med utvalda kollegor med hjälp av bluetooth. Funktionen brukar kallas Bluetooth Intercom eller liknande och erbjuder en räckvidd upp till 800 meter i öppen terräng.

Inbyggd komradio

För den som vill slippa en extra enhet i verktygsbältet finns det hörselskydd med inbyggd komradio. Vanligtvis använder hörselskydden det licensfria frekvensbandet PMR 446, men det finns också programmerbara varianter för den som fått tillstånd att använda egna frekvenser från Post- och Telestyrelsen (PTS). Till skillnad från telefonsamtal erbjuder radiosamtal bara envägskommunikation. Om hörselskydden är utrustade med VOX-funktion kan du starta sändningen automatiskt när du höjer rösten.

FM-radio

Hörselskydd med FM-radio har en inbyggd radio och högtalare för att du ska kunna lyssna på radio under tiden skyddet används. Det innebär att du kan lyssna på din favoritmusik på jobbet utan att någon annan klagar på din musiksmak! På vissa arbetsplatser är dock användning av radio förbjuden då det kan påverka förmågan att uppfatta en akut händelse i omgivningen.

Appar och röststyrning

Du kan vanligtvis aktivera alla hörselskyddets funktioner med de fysiska knapparna som sitter på kåporna, men i vissa lägen finns det bättre alternativ. När du ska ställa in radiokanal kan det till exempel vara enklare att göra det i en mobilapp och om du vill byta låt eller ringa ett snabbt samtal är det en fördel om hörselskyddet har stöd för mobiltelefonernas digitala röstassistenter.

Hörselskyddens ABC

Aktiv medhörning

Funktion som förstärker vissa ljud men blockerar skadliga ljud.

A-vägd ljudnivå (dBA)

Ljudnivå uppmätt med ett filter som dämpar låga frekvenser för att efterlikna hur örat uppfattar ljud.

APV-värde (assumed protection value)

Anger det förväntade skyddsvärdet i olika frekvensband.

Aux-ingång

3,5-millimetersingång som låter dig koppla in mobiltelefon eller komradio med sladd.

Bommikrofon

Armmonterad mikrofon som nära munnen. Ofta bullerdämpande.

Buller

Allt oönskat ljud som når örat.

Bullerdosimeter

Bärbart verktyg som används för att mäta personlig bullerexponering under arbetsdagen.

C-vägd ljudnivå

Ljudnivå uppmätt med ett filter som dämpar höga frekvenser. Används för att mäta impulsljud och toppar.

Decibel (dB)

Enhet för att mäta ljudtryck

Ekvivalent ljudnivå

Medelljudnivån under en given tid.

Frekvens

Ljudvågens sväningar per sekund anges i hertz (Hz). Låga frekvenser ger bastoner, höga frekvenser ger diskanttoner.

HML-värden

Används för att bestämma den förväntade dämpningen av högfrekvent buller (H), mellanfrekvent buller (M) och lågfrekvent buller (L).

Hygiensats

Sats med de vanligaste utbytbara delarna på ditt hörselskydd.

Impulsljud

Ljud som varar i mindre än en sekund och överstiger ljudnivån med 15 dB.

Inbyggd komradio

Låter användarna kommunicera trådlöst

IP-klass

Mått på hur väl hörselskyddet kan stå emot yttre påverkan, till exempel damm och fukt

Ljudnivå

Mäts i decibel (dB)

PMR 446

Licensfritt frekvensband som används vid radiokommunikation

PTT (Push to talk)

Knapp för att starta en komradiosändning

Push to listen

Knapp för att slå av och på aktiv medhörning.

Skyddstejp

Fukt- och vindtät tejp som används för att skydda bommikrofonen

SNR-värde

SNR-värdet (Single number rating) är ett förenklat värde som anger hörselskyddets förväntade dämpning av industribuller.

VOX-funktion

Funktion som låter dig starta en komradiosändning genom att höja rösten

Vindskydd

Skydd mot vindbrus som sätts på samtalsmikrofon och medhörningsmikrofon

Överdämpning

När hörselskydden dämpar så mycket ljud att du går miste om viktig information i omgivningen