Att man bör ha hörselskydd på sig när man klipper gräset eller jobbar i bullriga miljöer vet de flesta, men hur mycket dämpning är lagom? Vi tog ett snack med hörselskyddsexperten Göran Hellberg för att reda ut de vanligaste frågorna kring dämpningsförmåga, passform och nivåberoende aktiv medhörning.

Det går inte att nog understryka vikten av bra hörselskydd när du arbetar i bullriga miljöer eller hanterar högljudda maskiner. Om du utsätts under en längre tid behöver ljudvolymen inte ens vara särskilt hög för att du ska få skador på din hörsel. Med tanke på hur mycket som står på spel finns det anledning att lägga lite extra tid på valet av hörselskydd.

- Vad många inte tänker på är att redan en grästrimmer eller en borrmaskin kan komma upp i skadliga ljudnivåer. När du är på arbetsplatsen säger arbetsmiljölagstiftningen att du ska ha hörselskydd vid 85 dB och att arbetsgivaren ska erbjuda skydd redan vid 80 dB. Jag tycker inte det finns anledning att skilja på arbete och privatliv, säger Göran Hellberg som jobbar på hörselskyddstillverkaren Hellberg Safety.

Hellberg utvecklar och tillverkar hörselskydd med kåpor – från enkla modeller med passiv dämpning till elektroniska varianter med aktiv medhörning och trådlösa funktioner.

Hur mycket olika hörselskydd dämpar går att utläsa av deras SNR-värde (Single Number Rating). SNR-värdet är en skattning av vad hörselskyddet dämpar i genomsnitt över hela frekvensbandet.

Hur vet man vilken modell man ska välja?

- Det första steget är alltid att ta reda på hur höga ljud du exponeras för. På arbetsplatsen är det arbetsgivarens ansvar att göra bullermätningar, men om du köper hörselskydd för hemmabruk är det svårare. Om du har en gräsklippare står det på maskinen eller i manualen hur högt den låter. Om ljudvolymen är 96 dB och du vill ha 75 dB under kåpan behöver du dämpa minst 21 dB.

SNR-värdet är en bra vägledning

Hur mycket olika hörselskydd dämpar går att utläsa av deras SNR-värde (Single Number Rating). SNR-värdet är en skattning av vad hörselskyddet dämpar i genomsnitt över hela frekvensbandet.

- För de flesta är SNR-värdet en bra guide. Hellberg har till exempel hörselskydd med tre olika skyddsklasser: 26 dB, 29 dB och 32 dB. Ju bättre dämpningsförmåga desto större och tyngre brukar kåpan vara.

Även om SNR-värdet är en bra vägledning påpekar Göran att det finns flera faktorer som kan påverka prestandan. Ansiktsbehåring eller glasögon kan skapa läckage och om kåporna ska monteras på hjälm behöver de vara testade tillsammans med just den hjälmen.

Idag har många hörselskydd nivåberoende aktiv medhörning, vilket innebär att mikrofoner på hörselkåpans utsida fångar upp, behandlar och släpper in ljud från omgivningen.

Är det inte alltid bäst att köpa hörselskyddet med bäst dämpning?

- Nja, du har också en risk för överdämpning. Det innebär att du inte hör saker som du behöver höra. Hemma kan det vara lekande barn när du klipper gräset. På arbetsplatsen kan det vara truckar och varningsrop. Om du behöver höra vad som händer ska du se till att ha 75 dB på insidan av kåporna och inte 60 dB.

Nivåberoende aktiv medhörning löser många problem

Överdämpning är å andra sidan främst ett problem som rör passiva hörselskydd utan inbyggd elektronik. Idag har många hörselskydd nivåberoende aktiv medhörning, vilket innebär att mikrofoner på hörselkåpans utsida fångar upp, behandlar och släpper in ljud från omgivningen. Begränsarkretsar i hörselskyddet ser till att ljudnivån aldrig överstiger 82 dB inne i kåpan.

- Ingen av de funktionerna får påverka den passiva prestandan. Så om du har köpt ett hörselskydd ska du tryggt kunna använda det med funktionerna påslagna, oavsett om det medhörning, radio eller samtal. Undantaget är om den passiva prestandan inte räcker till och omgivningsljudet går igenom kåpan.

Hörselskydd med nivåberoende aktiv medhörning är också ett bra val för den som riskerar att utsättas för plötsliga eller oregelbundna ljud.

- Det kan vara en kompressor som slås av och på eller en kollega som arbetar med spikpistol i närheten. Om du har nivåberoende aktiv medhörning i hörselkåporna kan du ha funktionen påslagen hela dagen. Då kan du prata med dina kollegor som vanligt, men utan att riskera att utsättas för plötsliga höga ljud, säger Göran.

Hur ska man tänka kring extrafunktioner?

- När du har valt rätt dämpningsnivå och bestämt dig för om du behöver aktiv medhörning kan du börja fundera på vad du behöver för att trivas bättre på arbetsplatsen eller förbättra din kommunikation. Du vill kanske ha musik, radio och kunna ta samtal? Om du behöver prata medan du jobbar behöver du kanske en bullerdämpande mikrofon? Vad du än väljer vet du att din hörsel är skyddad!