Motorsågar
Nedan presenteras vårt sortiment av bensindrivna motorsågar. Alla verktyg i denna kategori är bränsledrivna.

Motorsåg används för att fälla, kvista och kapa träd. Sågarbetet utförs av en sågkedja med vassa skärlänkar som motorn driver medurs runt sågsvärdet. Tapparna mellan länkarna i kedjan smörjs genom att sågen pumpar ut särskild sågkedjeolja till svärdets spår. Kedjan kräver regelbunden filning med rundfil för att sågförmågan ska kunna upprätthållas.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning