Motorsågar
Nedan presenteras vårt sortiment av bensindrivna motorsågar. Alla verktyg i denna kategori är bränsledrivna.

Motorsåg används för att fälla, kvista och kapa träd. Sågarbetet utförs av en sågkedja med vassa skärlänkar som motorn driver medurs runt sågsvärdet. Tapparna mellan länkarna i kedjan smörjs genom att sågen pumpar ut särskild sågkedjeolja till svärdets spår. Kedjan kräver regelbunden filning med rundfil för att sågförmågan ska kunna upprätthållas.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning

Motorsågar

Nedan presenteras vårt sortiment av bensindrivna motorsågar. Alla verktyg i denna kategori är bränsledrivna.

Motorsåg används för att fälla, kvista och kapa träd. Sågarbetet utförs av en sågkedja med vassa skärlänkar som motorn driver medurs runt sågsvärdet. Tapparna mellan länkarna i kedjan smörjs genom att sågen pumpar ut särskild sågkedjeolja till svärdets spår. Kedjan kräver regelbunden filning med rundfil för att sågförmågan ska kunna upprätthållas.