Bensindrivna motorsågar är betydligt kraftfullare och kan fälla stora träd utan problem. För att kapa grenar hemma på tomten räcker det med en batteridriven motorsåg som både är tystare och vänligare mot miljön.

Vid skogsavverkning används uteslutande bensindrivna motorsågar eftersom omfattande fällning av stora träd kräver stor kraft och hög prestanda, något som de batteridrivna motorsågarna inte kan mäta sig med. Om du är skogsägare och planerar att avverka, eller rent av har tänkt att jobba med trädfällning professionellt, är en bensindriven motorsåg ett måste.

Med tanke på hur stor kraft motorsågar generellt har är trädfällning ett arbete som kräver erfarenhet och kunskap. Varje år inträffar hundratals olyckor vid skogsavverkning med mer eller mindre allvarliga konsekvenser. Om du endast ska pyssla med finliret på tomten är risken för allvarliga olyckor mindre, men du bör ändå hantera verktyget med respekt och försiktighet.

Om du planerar att fälla större träd eller använda motorsågen utanför din tomt rekommenderar vi att du går en utbildning där du får lära dig allt från hantering av motorsågen till hur du planerar och förbereder varje moment. Du lär dig att fälla träden åt det håll du vill samt hur du går tillväga om du stöter på olika problem som kan uppstå.

Läs även: “Sågguide – Vilken såg ska man välja?

Tips för effektiv trädfällning

För en effektiv trädfällning är det viktigt att fälla i rätt riktning. Ibland är det svårt att avgöra vilken den naturliga fällriktningen är och för detta kan du använda ett lod. Beroende på hur stort trädet är kan du fälla det åt ett annat håll, men detta kräver mer arbete och är mindre säkert. För själva fällningen sågar du först en så kallad brytmån på den sidan som du vill att trädet ska falla åt. När du sedan sågar av stammen från andra sidan, faller trädet över brytmånen.

När du sågar är det viktigt med en ordentlig skyddsutrustning och här bör utgå från samma regler som gäller för yrkesmän. Ju mer omfattande avverkning du ska ge dig på, och ju kraftigare motorsåg du hanterar, desto bättre skyddad måste du vara. Stövlar eller kängor med stålhätta, skyddsbyxor som genast bromsar kedjan vid kontakt, hjälm, hörselskydd, visir och arbetshandskar används regelmässigt av skogsarbetare i tjänst.

Alla motorsågar har ett svärd som omringas av en lagom spänd kedja. Svärdet är med fördel längre ju större diametern på stammen som ska sågas är. Vid småfix med grenar är en motorsåg med kort svärd lättare att hantera. Både bensindrivna och batteridrivna motorsågar kräver kedjeolja för att minska friktionen och undvika överhettning av kedjan. Denna olja är specifik för kedjan och ska inte blandas ihop med olja för bränsletanken.

För- och nackdelar med en batteridriven motorsåg

De batteridrivna motorsågarna bör hanteras med försiktighet, även om risken för allvarliga skador är mindre. För finliret med kvistar och grenar eller fällning av mindre träd är dessa motorsågar mer behändiga eftersom de i regel är mindre och lättare. Detta gör det möjligt även för personer med begränsad fysisk förmåga att utföra arbeten med motorsågen.

Du slipper avgaser vilket är snällare både mot din närmaste omgivning och mot miljön i allmänhet. Ljudnivån från elmotorn är dessutom betydligt lägre än hos de bensindrivna. Elmotorer är generellt enklare att reparera än bensinmotorer som också kräver större underhåll. De är mer tillförlitliga och håller ofta längre.

Angående prislappen är de batteridrivna motorsågarna i regel billigare, även om de dyrare varianterna kan överskrida priset för en enklare bensindriven motorsåg. Lägg till att de batteridrivna motorsågarna kräver mindre underhåll och service och dessutom är billigare i drift, eftersom du slipper utgifter för bränsle.

En uppenbar nackdel med de batteridrivna motorsågarna är att de inte alls når upp till samma kraft och prestanda. Tänk därför noga igenom vad du ska använda motorsågen till innan du köper.

För- och nackdelar med en bensindriven motorsåg

Om du planerar att fälla stora träd med tjocka stammar behöver du en bensindriven motorsåg för att det ska vara möjligt. Idag finns även små och behändiga bensindrivna motorsågar, anpassade för hemmabruk men som fortfarande genererar större styrka och vridmoment än en batteridriven.

Bensindrivna motorsågar behöver regelbunden service samt mer underhåll än en batteridriven. De flesta motorsågar drivs av en tvåtaktsmotor som kräver oljeblandad bensin när du tankar. Detta innebär extra arbete med att blanda drivmedel. Jämför med den batteridrivna motorsågen som du enkelt laddar upp när den slutar gå.

Andra nackdelar med bensindrivna motorsågar är att de är dyrare i drift, både gällande service och underhåll och i bränslekostnader. De är ofta tyngre och svårare att få igång, vilket kräver större fysisk förmåga och starkare nypor. Ur miljösynpunkt är bensindrivna motorsågar underlägsna eftersom de genererar förbränningsgaser.

Motorsågar och andra trädgårdsmaskiner hittar du på Proffsmagasinet.se