En bra cirkelsåg är en fröjd att arbeta med. Det finns dock många saker att ta i beaktande för att hitta rätt cirkelsåg för ditt specifika användningsområde. Fel såg för användningsområdet skapar frustration, trasiga maskiner och material – något som är både tidskrävande och dyrt.

När du ska välja cirkelsåg – börja med att fundera på vad du behöver använda din cirkelsåg till. Vad behöver du idag, och vad kan du behöva i framtiden?

Hur djupt behöver du kunna såga?

Titta på maximalt sågdjup vid 0°/90°. Det är så djupt du kommer att kunna såga när cirkelsågens sågbord inte är vinklat, de vill säga helt rakt.
Det är även vanligt att kapdjupet anges för 45°-vinkel. Detta kan också vara bra att ta med beräkningen – kommer du att vilja vinkla sågen för att fasa av kanterna på materialet?

Hur stark måste maskinen vara?

Det är lätt att jämföra motorn på en cirkelsåg mot en annan. En starkare motor roterar klingan snabbare, vilket resulterar i högre varvtal. Ju högre varvtal desto mer effektiv avverkning och således bättre kontroll över ditt sågsnitt.
Alltså – kraft är lika med kontroll, och ökad förmåga att på ett optimalt sätt avverka hårdare/tjockare material.

Var ska du såga?

En batteridriven cirkelsåg är lätt att ta med sig och tar liten plats. De har begränsad driftstid och stryka.
De nätdrivna modellerna är oftast mer kraftfulla och har obegräsnad driftstid. Däremot är de beroende av nätström och kablar. Var också extra försiktig så att du inte råkar kapa av strömkabeln.

Vilket material ska du kapa?

Det finns både rena träcirkelsågar och rena metallcirkelsågar. Fundera över noga vilka material du vill kunna kapa i. Det rekommenderas inte att sätta en metallklinga i en cirkelsåg som är avsedd för trä, på grund av att en metallklinga behöver ha ett lägre varvtal än en träklinga. Kör man ett för högt varvtal på en metallklinga förstör man klingan väldigt fort. Det finns också vissa cirkelsågar som klarar både trä- och metallklingor. Tveka inte att kontakta oss på Proffsmagasinet om du behöver vägledning.

Passande tillbehör till cirkelsågar

I 9 fall av 10 uppkommer behovet att kunna koppla till olika tillbehör till en cirkelsåg. Detta kan vara dammutsug, styrskena eller ett parallellanslag. Eftersom alla tillbehör inte passar till alla maskiner så är det en klok idé att fundera över vad du kan komma att behöva i framtiden redan när du ska välja cirkelsåg. Behöver du kunna använda din såg tillsammans med exempelvis en styrskena? Då kanske en maskin som är kompatibel med en styrskena är rätt val redan idag. Det sparar pengar och möda i längden.