En bra cirkelsåg är en fröjd att arbeta med. Det finns dock många saker att ta i beaktande för att hitta rätt cirkelsåg för ditt specifika användningsområde. Fel såg för användningsområdet skapar frustration, trasiga maskiner och material – något som är både tidskrävande och dyrt.

Cirkelsågen är ett av de mest mångsidiga verktyg som finns, och kanske det verktyg som används mest efter skruvdragaren. Även om namnet antyder att det skulle vara cirkulära snitt inblandande är cirkelsågen bara till för att såga raka linjer. Och den gör det bra. Särskilt i kombination med en styrskena eller ett parallellanslag. Till skillnad från bordscirkelsågen (som ju faktiskt är en bordsmonterad cirkelsåg) kan den användas där den behövs utan att vara bunden till en specifik plats i verkstaden.

Cirkelsåg eller sänksåg – vilken ska du köpa?

Ett verktyg som ofta förväxlas med cirkelsågen är sänksågen. De båda sågarna är väldigt lika varandra vid en första anblick, men det finns en viktig skillnad och det är att sänksågens klinga kan sänkas ner i materialet uppifrån. Det gör att du kan använda sänksågen för att såga ut ett hål i en bänkskiva, eller kapa enstaka brädor.

Därmed inte sagt att sänksågen alltid är det bästa valet. Cirkelsågen vinner framför allt på att den ofta är lättare och smidigare.

Cirkelsåg eller sänksåg? Eftersom sänksågens klinga kan sänkas ner i materialet uppifrån kan den användas för att såga ut hål i bänkskivor eller kapa enstaka brädor. På bilden syns sänksågen Bosch GKT 18V 52 GC.

Vad ska man tänka på när man väljer cirkelsåg?

Det första steget när du bestämt dig för att köpa en cirkelsåg är att fundera över vad du ska ha den till. Vad behöver du idag, och vad kan du behöva i framtiden?

Vilka material ska du kapa?

Det finns både rena träcirkelsågar och rena metallcirkelsågar. Fundera noga över vilka material du vill kunna kapa. Det rekommenderas inte att sätta en metallklinga i en cirkelsåg som är avsedd för trä, på grund av att en metallklinga behöver ha ett lägre varvtal än en träklinga. Kör man ett för högt varvtal på en metallklinga förstör man klingan väldigt fort. Det finns också vissa cirkelsågar som klarar både trä- och metallklingor.

Hur djupt behöver du kunna såga?

Titta på maximalt sågdjup vid 0°/90°. Det är så djupt du kommer att kunna såga när cirkelsågens sågbord inte är vinklat, de vill säga helt rakt.
Det är även vanligt att kapdjupet anges för 45°-vinkel. Detta kan också vara bra att ta med beräkningen – kommer du att vilja vinkla sågen för att fasa av kanterna på materialet?

Hur stark måste maskinen vara?

Det är lätt att jämföra motorn på en cirkelsåg mot en annan. En starkare motor roterar sågklingan snabbare, vilket resulterar i högre varvtal. Ju högre varvtal desto mer effektiv avverkning och således bättre kontroll över ditt sågsnitt.
Alltså – kraft är lika med kontroll, och ökad förmåga att på ett optimalt sätt avverka hårdare/tjockare material.

Läs också: Få ut mer av din cirkelsåg – 5 tips från Lasse på Proffsmagasinet

Ska du såga i aluminium och andra metaller? Metallcirkelsågen Evolution EVO230 Xtreme kommer att göra ett bättre jobb än en vanlig cirkelsåg med metallklinga.

Klingdiametern avgör hur djupt du kan såga

Cirkelsågar finns i olika storlekar och ju större klinga en cirkelsåg har desto djupare kan den såga. Sågdjupet i 90 graders vinkel (när du sågar rakt ner utan att vinkla klingan) brukar vara ungefär en tredjedel av klingans diameter, även om det kan variera något beroende på hur verktyget är konstruerat. När du sågar med klingan vinklad i 45 grader blir sågdjupet kortare. Därför brukar även det måttet anges i produktspecifikationerna. Sågdjupet blir också en aning kortare om du använder sågen tillsammans med en styrskena.

Den vanligaste klingstorleken är 165 millimeter, vilket ger ett kapdjup runt 65 millimeter. En anledning till att 165-millimetersklingan är så populär är att den klarar av att hantera vanligt byggmaterial, samtidigt som sågen inte behöver vara så stor och tung. De största cirkelsågarna vi säljer på Proffsmagasinet har klingor på 260 millimeter, men vid de dimensionerna börjar sågarna bli svåra att hantera.

Lasse tipsar - Proffsmagasinet

Välj inte en tyngre cirkelsåg än du behöver

- Cirkelsågens vikt är en faktor som du absolut ska ha med i beräkningarna när du gör ditt val. Om du ska göra ett eller två snitt spelar vikten inte så stor roll, men om du ska arbeta länge med sågen gör varje kilo stor skillnad. Om du ska såga spånskivor, byggplyfa, staketbrädor, gipsskivor och tunna bänkskivor kan en cirkelsåg med sågdjup på 30-40 millimeter vara det bästa valet.

Lasse, Proffsmagasinet

Proffsmagasinets främste verktygsexpert Lasse har erfarenhet både av att jobba med verktyg inom detaljhandeln och praktiskt ute i fält. Framför allt har han ett stort eget intresse för allt som har med verktyg att göra. När han inte jobbar med huset pratar han med Proffsmagasinets kunder på telefon och håller i internutbildningar för sina kollegor på kundservice.

Viktigt att välja rätt klinga

När du väljer klinga till din cirkelsåg är det viktigt att välja en klinga av rätt storlek och att den är gjord för cirkelsågar. På grund av klingans rotationsriktning har cirkelsågens klinga positiv tandriktning, vilket innebär att tänderna lutar framåt.

En annan faktor som skiljer olika klingor åt är tandantalet. En klinga med få tänder tar sig igenom materialet snabbare medan en klinga med fler tänder ger ett finare snitt. En klinga med 24 tänder är snabb och effektiv när du ska kapa reglar och annat stommaterial, men om du ska såga känsligare material som spånskivor och laminat ska du välja en klinga med fler tänder.

Batteri eller sladd?

Cirkelsågar kan antingen gå på batteri eller vara kopplade till vägguttaget. Tidigare har nätdrivna cirkelsågar haft ett stort övertag, men batterierna bli bara bättre och idag väljer en majoritet av våra kunder batteridrivet. Vad du ska välja beror helt på hur och var du kommer att arbeta med sågen. Prestandamässigt finns det batteridrivna maskiner som kan mäta sig med de starkaste sladdmaskinerna, men då till ett betydligt högre pris.

För att förstå hur stark en cirkelsåg är behöver du känna till några begrepp. Det är spänning, strömstyrka och effekt.

Volt (V) – Volt betecknar den spänning som matas till verktyget. Ju högre spänning desto mer effekt. 

Ampere (A) – Ampere betecknar elektrisk strömstyrka. Amperetimmar (Ah) betecknar hur stor ”bensintanken” är i ditt batteri. 

Watt (W) – Watt är ett mått för elektrisk effekt. Wattalet får du genom att multiplicera strömstyrkan med spänningen. 

Hur stark ska maskinen vara?

Det är lätt att jämföra motorn på en cirkelsåg mot en annan. En starkare motor roterar klingan snabbare, vilket resulterar i högre varvtal. Ju högre varvtal desto mer effektiv avverkning och således bättre kontroll över ditt sågsnitt. Alltså – kraft är lika med kontroll, och ökad förmåga att på ett optimalt sätt avverka hårdare eller tjockare material. Varvtalet anges i varv/minut.

Cirkelsågens olika delar

Säkerhetsspärr

I stort sett alla cirkelsågar har en säkerhetsfunktion som innebär att du behöver trycka in två knappar samtidigt för att verktyget ska starta.

Grepp

Det är viktigt att cirkelsågen har ett greppvänligt handtag så att du kan arbeta med kontrollerade rörelser och hög precision. Greppet är ofta gummibelagt för mindre vibrationer.

Batteriindikator

Om du köper en batteridriven cirkelsåg är det en fördel om det finns en tydlig batteriindikator som visar har mycket laddning du har kvar i batteriet.

Dammsugarmunstycke

Det kan bli en hel del damm och sågspån när du arbetar med en cirkelsåg. Genom att koppla på en extern dammsugare kan du fånga upp det redan innan det sprids i rummet.

Spindellås

Spindellås gör att du kan byta sågklinga snabbare, med hjälp av en tillhörande nyckel.

Belysning

Inbyggd belysning gör att du kan se bättre när du sågar.

Klingskydd

Klingskyddet ska vara konstruerat så att det glider av när du sågar och täcker klingan när du inte använder den.

Djupskala

Cirkelsågar har vanligtvis en djupskala som indikerar hur djupt sågen sågar.

Vinkelinställning

Vinkelinställningen används för att ställa in klingans lutning.

Dammblås

Dammblås blåser rent skärlinjen för att du enkelt ska kunna se skärlinjen när du sågar.

Bottenplatta

Bottenplattan ser till att sågen är vinkelrät och ska naturligtvis vara helt plan.

Parallellanslag

Tillbehör som hjälper dig att göra raka snitt när du klyver. Kan vanligtvis placeras på båda sidor av klingan.

Vilka tillbehör kommer du att behöva?

I nio fall av tio uppkommer behovet att kunna koppla till olika tillbehör till en cirkelsåg. Detta kan vara dammutsug, styrskena eller ett parallellanslag. Eftersom alla tillbehör inte passar till alla maskiner så är det en klok idé att fundera över vad du kan komma att behöva i framtiden redan när du ska välja cirkelsåg. Behöver du kunna använda din såg tillsammans med exempelvis en styrskena? Då kanske en maskin som är kompatibel med en styrskena är rätt val redan idag. Det sparar pengar och möda i längden.

Styrskenan hjälper dig såga rakt

Styrskenan är ett ovärderligt tillbehör när du ska kapa eller klyva med hög precision. Styrskenan kan liknas vid en stor linjal som du lägger på det du ska såga. Cirkelsågen placeras i ett spår på skenans ovansida så att den kan löpa fritt framåt och bakåt. Eftersom klingan sågar alldeles intill skenans kant kan du enkelt se exakt var snittet kommer att hamna.

Styrskenor finns i olika längder, från några decimeter till flera meter, och kan kopplas ihop om det skulle behövas. Ibland är det alltså bättre att köpa två kortare styrskenor än en lång som är svår att hantera.

Såga in splitterskyddet för perfekt anpassning

En viktig del av styrskenan är splitterskyddet. Splitterskyddet är en gummilist som löper längs skenan. Första gången du använder skenan sågar du av splitterskyddet för att det ska linjera exakt med klingan. Splitterskyddet är att betrakta som en förbrukningsvara och kan behöva bytas ut ibland, till exempel om du byter till en tunnare sågklinga. Annars är risken att det skvätter upp spån ur glipan som uppstår mellan sprängskyddet och klingan.

Vilken styrskena passar min cirkelsåg?

Om du kommer att vilja använda din cirkelsåg tillsammans med en styrskena är det någonting du behöver tänka på när du väljer cirkelsåg. Många enklare cirkelsågar är inte kompatibla med styrskenor överhuvudtaget – andra är bara kompatibla med styrskenor från en eller ett fåtal tillverkare. Som exempel kan Bosch cirkelsågar ofta användas tillsammans med styrskenor från Festool. Milwaukees sågar kan användas tillsammans med styrskenor från många tillverkare, men inte alla. Att cirkelsågen passar i spåret på styrskenan är inte heller en garanti för att klingan ska ligga rätt i förhållande till skenans kant. Det säkraste är alltid att köpa en styrskena från samma tillverkare som cirkelsågen.

Om din cirkelsåg inte skulle vara anpassad för användning tillsammans med styrskena finns det universalskenor. Vanligtvis bygger dessa på att du spänner fast cirkelsågen på en glidsko som i sin tur är monterad på en skena. Det krävs ofta lite justering för att det ska fungera optimalt, men det är ett bra alternativ till att köpa en ny cirkelsåg.

Parallellanslag

Styrskenan är ett fantastiskt bra hjälpmedel när du ska kapa och klyva, men du ska klyva en planka eller skiva hyfsat nära en rak kant kan du också använda ett parallellanslag. Parallellanslaget sticks in i en skåra på cirkelsågen och fästs i önskad position med en skruv. Anslaget fungerar sedan som en guide, som du för längs med materialets ytterkant för att få ett rakt snitt. Vanligtvis kan parallellanslaget monteras på båda sidor av klingan beroende på användning och kapbredd.

Parallellanslaget är smidigt och lätt att använda, men saknar lite av den precision som styrskenan ger. Framför allt är det svårt att få ett rakt snitt i början och slutet, där du inte har så mycket hjälp av anslaget och lätt hamnar snett med sågen. Du är också begränsad av parallellanslagets längd, som ofta är 15-20 cm. Ett parallellanslag följer oftast med när du köper en cirkelsåg men kan också köpa separat.

Parallellanslaget fungerar som en guide, som du för längs med materialets ytterkant för att få ett rakt snitt.

Tips inför altanbygget

Ska du bygga trall i sommar? De allra flesta gör det onödigt svårt för sig själva när de mäter och kapar varenda bräda i kap- och gersågen. Lämna i stället utsticket, markera en rak linje med en snörslå och kapa allting på en gång med cirkelsågen!

Dammsugare

Det blir mycket spån och damm när du använder en cirkelsåg. Om du vill minimera behovet av städning efteråt gör du bäst i att koppla på en dammpåse eller en grovdammsugare. Eftersom det inte finns någon standard när det kommer till dammsugaranslutningar är du i regel hänvisad till dammsugare från samma tillverkare som cirkelsågen. Alternativet är att göra egna övergångar med hjälp av stegadaptrar.

Se upp för bakåtkast

En av de största riskerna när du arbetar med en cirkelsåg är att du får ett så kallat bakåtkast (kallas även kickback, rekyl eller bakåtslag). Bakåtkastet uppstår när det sågade materialet nyper klingan, vilket får sågen att kastas tillbaka mot dig med hög kraft. Ett första steg för att undvika skador är att känna till vad som orsakar rekylen och följa användarinstruktionerna i manualen. Några saker du ska tänka på är att alltid använda vassa klingor, att alltid hålla sågen med två händer och att säkerställa att materialet ligger rakt och stabilt på underlaget. Självklart ska du alltid använda skyddsglasögon och hörselskydd och undvika att stå rakt bakom sågen.

Läs också: Såga med cirkelsåg – 11 vanliga misstag och hur du undviker dem

 Cirkelsågens ABC

Svårt att tyda produktspecifikationerna? I den här ordlistan reder vi ut de vanligaste begreppen kopplade till cirkelsågen.

Ampere (A) – Ampere betecknar elektrisk strömstyrka. Amperetimmar (Ah) betecknar hur stor ”bensintanken” är i ditt batteri. 

Bakåtkast – När det sågade materialet nyper klingan så att sågen kastas bakåt med hög kraft. Kallas även kickback, bakåtslag och rekyl.

Batteriindikator – Funktion som visar när batteriet behöver laddas.

Batteriindikator – Visar hur mycket som är kvar av batteriet.

Belysning – Inbyggd belysning gör att du kan se bättre när du sågar.

Bottenplatta - Bottenplattan ser till att sågen är vinkelrät.

Dammblås – Funktion som blåser rent skärlinjen för att du ska kunna se den bättre när du arbetar.

Dammsugaranslutning – Anslutning som låter dig koppla på en dammpåse eller grovdammsugare för att samla upp spån och damm.

Klingskydd – Skydd som glider av klingan när du sågar och täcker klingan när du inte använder den.

Klyvkniv – Vissa cirkelsågar har en klyvkniv monterad som håller isär det sågade materialet för att undvika att klingan nyps.

Kolborstfri motor – Kompakt och energisnål motor som inte använder kolborst. Idag är nästan alla verktyg kolborstfria.

Kontaktspärr – Säkerhetsfunktion som innebär att du behöver trycka in två knappar samtidigt för att verktyget ska starta.

Led-belysning – Inbyggd led-belysning underlättar arbete i mörka miljöer.

Motorbroms – Funktion som får cirkelsågen att stanna när du släpper avtryckaren.

Parallellanslag – Tillbehör som hjälper dig att göra raka snitt när du klyver material.

Spindellås – Spindellås gör att du kan byta sågklinga snabbare, med hjälp av en tillhörande nyckel.

Splitterskydd – Gummilist på styrskenan som sågas av första gången du använder den.

Styrskena – Tillbehör som hjälper dig att såga raka snitt med hög precision. Styrskenor finns i olika längder, från några decimeter till flera meter.

Sågdjup – Det maximala sågdjupet anges i millimeter i olika vinklar, vanligtvis 90° och 45°.

Såghastighet – Hur snabbt sågen tar sig genom ett material. Anges i meter/sekund och kan användas för att jämföra olika cirkelsågar.

Sänksåg – Cirkelsåg som kan sänkas ner i materialet uppifrån.

Varvtal – Klingans varvtal mäts i varv/minut.  Ju högre varvtal desto mer effektiv avverkning.

Varvtalsväljare – På vissa cirkelsågar kan du justera varvtalet beroende på vad du ska såga.

Volt (V) – Volt betecknar den spänning som matas till verktyget. Ju högre spänning desto mer effekt. 

Watt (W) – Watt är ett mått för elektrisk effekt. Wattalet får du genom att multiplicera strömstyrkan med spänningen.