Att bygga trädäck på gräsmatta behöver inte vara svårt så länge du är noggrann och gör ett ordentligt förarbete. I den här guiden berättar vi hur du ska göra för att bygga altan och trädäck på plattor i stället för plintar.

Att bygga altan och trädäck på mark utan plintar har sina utmaningar. Dels kan det vara svårt att få det helt rakt, dels behöver du tänka på att trädäcket eller altanen kommer att bli mer utsatt för fukt, rörelse, tjäle och ogräs. Dessa faktorer behöver dock inte bli ett problem om du gör ett ordentligt förarbete, förbereder marken och väljer skruv och virke som tål naturens påfrestningar. Se till att välja tryckimpregnerat trä, som du sedan oljar in årligen. Trallskruven bör vara rostfri och med A4-kvalitet.

Så bygger du altan på mark

1. Mät upp trädäcket

Det första steget är att mäta upp var trädäcket ska placeras. Slå ner korta pinnar i marken och dra snören mellan dem. I det här momentet kan du ha hjälp av en korslaser.

2. Gräv bort matjord

Om du bygger trädäcket direkt på gräsmattan kommer gräset snabbt växa igenom. Gräv bort lagret av matjord så att du kommer ner 20-30 centimeter. Du kan platta till jorden för hand eller med hjälp av en markvibrator.

3. Fyll på med grus

Nu är det dags att fylla på med grus. Om du vill undvika att jord och grus blandas kan du lägga en ogräsduk i botten. Använd en markvibrator för att packa och platta till underlaget ordentligt.

4. Fyll på med sand

På gruset ska du placera ytterligare en fiberduk och sedan är det dags för ett lager sand. Vattna sanden så att den sätter sig och platta till den med en markvibrator så att den blir jämn med den omkringliggande gräsmattan. Kontrollera att ytan är helt plan.

Henrik tipsar

Kapa virket själv för snyggare skarvar

När du ska skarva ihop ditt trallvirke är det viktigt att ändarna är så raka som möjligt. När brädorna kommer från sågverket tenderar ändträt att vara grovt och lite ojämn. Ha för vana att kapa bort några millimeter för en helt rak bräda - och en tätare skarv.

Henrik, testchef

Proffsmagasinets testchef Henrik tar varje tillfälle han kan få att faktiskt testa verktygen vi säljer - inte sällan framför kamerorna i Proffsmagasinets testlabb. När han inte spelar in filmer och skriver guider till kunskapsportalen planerar han sommarens projekt på lantstället.

5. Placera ut betongplattor

Det går att bygga stommen direkt på sanden, men vi föredrar att lägga ut betongplattor med ungefär två meters mellanrum. Kontrollera att plattorna är helt raka med hjälp av ett vattenpass.

6. Bygg en stomme

Nu är det dags att börja snickra. Kapa reglarna och skruva ihop dem till en ram. Var noga med att kryssmäta diagonalerna så att hörnen blir vinkelräta innan du fäster reglarna med 60 centimeters mellanrum. Använd förstärkta vinkelbeslag. Lägg ett grundisoleringspapp (en typ av fuktbarriär) mellan träet och betongplattorna.

7. Skruva fast trallen

Nu är det bara att skruva fast trallbrädorna på stommen. Var noga med att skruva fast dem med några millimeters mellanrum så att materialet kan expandera och röra på sig utan att trädäcket förstörs.

8. Klart!

För att förlänga trädäckets livslängd, se till att regelbundet rengöra och olja in det.

Bra att ha när du bygger trädäck på gräsmatta