I rum och utrymmen med för hög luftfuktighet kan du undvika problem med fuktskador eller mögel med en luftavfuktare. Det finns olika typer av avfuktare och vilken som passar bäst för dig beror främst på var den ska användas.

Vilka typer av avfuktare finns det?

Man kan dela upp luftavfuktare i tre huvudtyper: Kondensationsavfuktare, sorptionsavfuktare och varmkondensering.

Uppdraget för en luftavfuktare är att sänka den relativa luftfuktigheten. Det utgår från en absolut luftfuktighet som är ett mått på hur mycket fukt luften kan bära utan att det bildas vattendroppar. Den relativa luftfuktigheten mäts i procent och talar om hur stor del av den absoluta luftfuktigheten som råder.

För att veta vilken luftavfuktare som lämpar sig bäst för vilket ändamål ska du utgå från temperaturen i utrymmet där den ska användas. Avfuktningssystem som bygger på nedkylning av luften fungerar inte när temperaturen blir för låg. Då finns andra effektiva avfuktare som istället utnyttjar absorption eller aktiv uppvärmning.

Läs också: “Fuktskador i din bostad”

Hur fungerar en luftavfuktare?

är vanligt förekommande och generellt den billigaste typen av avfuktare. Dessa kan med framgång användas i miljöer där temperaturen inte underskrider ca 5 °C. Dess principer påminner om de som gäller för ett kylskåp. Luften sugs in i avfuktaren och fukten kondenserar på ytan av ett kylelement. Vattnet fångas upp i en behållare, alternativt rinner undan om du har dragit en slang till golvbrunnen. Dessa avfuktare fungerar inte när det blir för kallt, eftersom kylelementet då inte klarar av att kyla ned den redan kalla luften.

absorberar och torkar ut luften genom en roterande fuktabsorbent som består av ett hydrofilt ämne, ofta kiselgel. Tillförsel av varmluft torkar sedan ut materialet för vidare användning. Resultatet blir att fukten omvandlas till vattenånga som förs ut ur rummet. Eftersom systemet bygger på absorption istället för nedkylning av luften fungerar dessa avfuktare ypperligt i kalla miljöer. De används således med fördel på vindar eller i krypgrunder och med sin höga prestanda klarar de även av att sanera redan uppstådda fuktskador.

fungerar också genom en absorbent som fångar upp fukten när luften passerar. Slutprodukterna är vatten samt uppvärmd, torr luft. Till skillnad från sorption är varmkondenseringssystemet slutet och således mer energisnålt. Det är därför ett relativt miljövänligt avfuktningssystem som fungerar både under varma och kalla förhållanden.

är den mest energieffektiva avfuktaren. Här utnyttjas den befintliga ventilationen och utbytet från luft utifrån med hjälp av fläktar. Systemet är fördelaktigt på vindar och som komplement i krypgrunden. Det är endast aktivt vid behov och har hög driftsäkerhet.

utnyttjar helt enkelt naturens lagar genom att värma upp luften. Detta sänker den relativa luftfuktigheten i rummet, eftersom varm luft kan bära mer fukt än kall.

Det finns även kombiavfuktare där både absorption och kondensation utnyttjas.

eeese Emil

5 saker att tänka på innan man köper en luftavfuktare

Var ska du använda din avfuktare?

Om du är orolig för allvarliga fuktskador i krypgrunden eller i på vinden behöver du ett hållbart system som fungerar även när det blir kallt. Om problemet med fukt å andra sidan bara gäller i badrummet eller tvättstugan, räcker det förmodligen med en enklare modell som är lätt att förflytta.

Hur stora behov har du?

Om du upplever att luften i sovrummet är något fuktig att andas räcker det kanske med en liten och behändig avfuktare. I dessa miljöer vill du dessutom ha en apparat med minimal ljudvolym, så ta en extra titt på hur högljudd avfuktaren är innan du köper den. I tvättrummet eller i källaren, där ljudet inte stör dig, kan du satsa på en kraftfullare modell med högre prestanda.

Hur ofta ska den användas?

Om behovet för avfuktning finns mer eller mindre dygnet runt är det läge för en större investering som ger dig hög driftsäkerhet och minimalt underhåll. Detta gäller t.e.x. en dåligt ventilerad krypgrund där du riskerar att få göra omfattande renoveringar om det blir fuktskadat.

Se över ditt befintliga ventilationssystem

Ett gammalt och dåligt ventilationssystem kan vara orsaken till att luftfuktigheten är hög och att i så fall investera i en luftavfuktare kan bli en kostsam kapplöpning för att hålla luften torr. En första åtgärd är i så fall att byta ut eller renovera din befintliga ventilation.

Är skadan redan skedd?

Om du redan har fuktskador kan du behöva en luftavfuktare med högre prestanda för att sanera och få bort så mycket fukt som möjligt. Dock bör du först och främst ta reda på hur mycket som behöver bytas ut eller renoveras, för att undvika onödiga kostnader i dubbla åtgärder.

Proffsmagasinet hittar du ett brett utbud av luftavfuktare för olika behov. Om du har funderingar eller frågor är du välkommen att kontakta vår duktiga Kundtjänst.

Relaterade artiklar