I rum och utrymmen med för hög luftfuktighet kan du undvika problem med fuktskador eller mögel med en luftavfuktare. Det finns olika typer av avfuktare och vilken som passar bäst för dig beror främst på var den ska användas.

Vilka typer av avfuktare finns det?

Man kan dela upp luftavfuktare i tre huvudtyper: Kondensationsavfuktare, sorptionsavfuktare och varmkondensering, varav de två förstnämnda är absolut vanligast.

Uppdraget för en luftavfuktare är att sänka den relativa luftfuktigheten. Det utgår från en absolut luftfuktighet som är ett mått på hur mycket fukt luften kan bära utan att det bildas vattendroppar. Den relativa luftfuktigheten mäts i procent och talar om hur stor del av den absoluta luftfuktigheten som råder.

För att veta vilken luftavfuktare som lämpar sig bäst för vilket ändamål ska du utgå från temperaturen i utrymmet där den ska användas. Avfuktningssystem som bygger på nedkylning av luften fungerar inte när temperaturen blir för låg. Då finns andra effektiva avfuktare som istället utnyttjar absorption eller aktiv uppvärmning.

Läs också:
Våra 5 populäraste avfuktare – testade av våra kunder
Våra populäraste sorptionsavfuktare – testade av kunder
Sorptionsavfuktare eller kondensavfuktare - vad är bäst?
Experten: Så undviker du fallgropar när du väljer avfuktare
Fuktskador i din bostad
6 tecken på att du kan behöva en avfuktare hemma

När behöver man luftavfuktare?

En luftfuktare kommer till användning när du har ett utrymme där luftfuktigheten riskerar att bli hög. Det kan till exempel vara ett badrum med dålig ventilation, krypgrunden under huset, en källare, kök eller husvagn. Målet är att undvika de problem som kan uppstå vid hög luftfuktighet. Några av dessa är mögel, jordbakterier, husdammskvalster och dåligt inomhusklimat. Vanliga tecken på att du är på väg att få problem med ovanstående är bland annat dålig lukt, kondens på fönsterrutor, färgförändringar och fläckar.

Vanliga användningsområden för en avfuktare

Badrum

Äldre badrum och moderna dusch- och badvanor brukar vara en farlig kombination badrummet. Här behöver du en liten avfuktare som kan hålla luftfuktigheten under kontroll när det behövs.

Krypgrund

Krypgrunden är en smart konstruktion som isolerar huset från markens kyla, men kombinationen av fuktig luft och organiskt material ger risk för mögel. Om du installerar en avfuktare i krypgrunden är det en fördel om den har en separat manöverpanel som du kan ha inne i huset för att kunna kontrollera luftfuktighet och säkerställa att den gör sitt jobb.

Kallvind

En annan konstruktion som alltid innebär en viss risk för fukt och mögel är kallvinden. Detta för att varm luft stiger upp från huset och kyls ner. Genom att täta vinden och installera en luftavfuktare kan du hålla luftfuktigheten under kontroll och minska risken för mögelpåväxt.

Källare

I källaren kan fukt uppstå när den varma luften från ovanvåningen kommer i kontakt med den kallare källaren. Med en avfuktare blir du snabbt av med den lite instängda källarlukt som lätt uppstår.

Garage

Garaget är ett annat riskområde att ha koll på. Bilen kan vara blöt eller snöig när du parkerar den och den låga temperaturen gör att det tar lång tid för vattnet att torka. I många fall mår både garage och fordon bra av en avfuktare som kan hålla den relativa luftfuktigheten runt 50 %.

Förråd

Förråd har en tendens att bli fuktiga och med fukt kommer mögelpåväxt. Genom att montera en luftavfuktare kan du undvika skador på både förrådet och sakerna du förvarar.

Fritidshus

Eftersom fritidshus ofta står tomma utan uppvärmning större delen av året riskerar de att utsättas för fukt och mögel. Med en luftavfuktare kan du skydda både huset och dess inventarier.

Husvagn, husbil och båt

Husvagnar, husbilar och båtar får lätt problem med fukt. Inte minst när du förvarar dem utan uppvärmning.

Tvättstuga

Luftavfuktare används inte bara för att undvika mögel, ohyra och fuktskador. Många köper en luftavfuktare för att torka tvätt. Metoden är både effektiv och energisnål. Med en luftavfuktare som blåser torr luft rakt på tvätten torkar den på nolltid!

Hur fungerar en luftavfuktare?

Så fungerar en kondensavfuktare

Kondensationsavfuktare är vanligt förekommande och generellt den billigaste typen av avfuktare. Dessa kan med framgång användas i miljöer där temperaturen inte underskrider ca 5 °C. Dess principer påminner om de som gäller för ett kylskåp. Luften sugs in i avfuktaren och fukten kondenserar på ytan av ett kylelement. Vattnet fångas upp i en behållare, alternativt rinner undan om du har dragit en slang till golvbrunnen. Dessa avfuktare fungerar inte när det blir för kallt, eftersom kylelementet då inte klarar av att kyla ned den redan kalla luften.

Så fungerar en sorptionsavfuktare

Sorptionsavfuktare absorberar och torkar ut luften genom en roterande fuktabsorbent som består av ett hydrofilt ämne, ofta kiselgel. Tillförsel av varmluft torkar sedan ut materialet för vidare användning. Resultatet blir att fukten omvandlas till vattenånga som förs ut ur rummet. Eftersom systemet bygger på absorption istället för nedkylning av luften fungerar dessa avfuktare ypperligt i kalla miljöer. De används således med fördel på vindar eller i krypgrunder och med sin höga prestanda klarar de även av att sanera redan uppstådda fuktskador.

Så fungerar varmkondensering

Varmkondensering fungerar också genom en absorbent som fångar upp fukten när luften passerar. Slutprodukterna är vatten samt uppvärmd, torr luft. Till skillnad från sorption är varmkondenseringssystemet slutet och således mer energisnålt. Det är därför ett relativt miljövänligt avfuktningssystem som fungerar både under varma och kalla förhållanden.

Så fungerar en hygrodynamisk avfuktare

Hygrodynamiska avfuktare är den mest energieffektiva avfuktaren. Här utnyttjas den befintliga ventilationen och utbytet från luft utifrån med hjälp av fläktar. Systemet är fördelaktigt på vindar och som komplement i krypgrunden. Det är endast aktivt vid behov och har hög driftsäkerhet.

Så fungerar termisk avfuktning

Termisk avfuktning utnyttjar helt enkelt naturens lagar genom att värma upp luften. Detta sänker den relativa luftfuktigheten i rummet, eftersom varm luft kan bära mer fukt än kall.

Det finns även kombiavfuktare där både absorption och kondensation utnyttjas.

eeese Emil

Sorptionsavfuktare eller kondensavfuktare?

På Proffsmagasinet säljer vi nästan uteslutande sorptionsavfuktare och kondensavfuktare. Det är också de två typerna av avfuktare som valet ofta står mellan. Det generella rådet brukar vara att välja en kondensavfuktare till uppvärmda miljöer och en sorptionsavfuktare där temperaturen kan närma sig 0 °C.

Därmed inte sagt att sorptionsavfuktaren alltid är det självklara valet till husets krypgrund. Saker som talar för en kondensavfuktare (som ofta är billigare och enklare att installera) i krypgrunden är att avfuktare för krypgrunder i regel stänger av sig när det blir kallt, att mögel behöver 6 °C för att frodas och att kall luft bär så lite fukt att det under kalla månader kanske inte finns något avfuktningsbehov att tala om.

Fördelar med kondensavfuktare

  • Funkar bra i varma utrymmen
  • Energieffektiv avfuktning
  • Enkel installation
  • Låter i regel mindre än sorptionsavfuktare

Fördelar med sorptionsavfuktare

  • Fungerar ner till -20°C.
  • Behöver inte tömmas på vatten
  • Hög driftsäkerhet

Läs mer i vår artikel: Sorptionsavfuktare eller kondensavfuktare - vad är bäst?

Lasse tipsar - Proffsmagasinet

Så placerar du din luftavfuktare för bäst effekt

- För att få ett bra resultat med din nya luftavfuktare finns det några saker du behöver tänka på. Först och främst ska du ställa in den på rätt luftfuktighet så att den inte fortsätter avfukta luften i all evighet (många tillverkare rekommenderar 50 % relativ luftfuktighet).

- En annan del handlar om placering. Hur du ska placera din luftavfuktare beror på vad det är för typ av luftavfuktare och vilken typ av utrymme den ska arbeta i. En bra grundregel är att luftavfuktaren ska ställas så centralt som möjligt för att skapa bra luftcirkulation, alternativt där du producerar fukt (till exempel där du hänger tvätt, duschar eller lagar mat).

Lasse, Proffsmagasinet

Proffsmagasinets främste verktygsexpert Lasse har erfarenhet både av att jobba med verktyg inom detaljhandeln och praktiskt ute i fält. När han inte jobbar med huset pratar han med Proffsmagasinets kunder på telefon och håller i internutbildningar för sina kollegor på kundservice.

Vad betyder produktspecifikationerna?

Arbetsområde – En siffra som man ofta fastnar vid när man jämför luftavfuktare är arbetsområde, angett i kvadratmeter. Att välja luftavfuktare baserat på kvadratmeter låter kanske smidigt, men tyvärr är måttet inte riktigt så rättvisande som man hade kunnat önska. 50 kvadratmeter kan till exempel se väldigt olika ut beroende på om det är ett öppet rum, en källare med många mindre rum eller en stor krypgrund med lågt i tak. Generellt är det viktigare att välja en luftavfuktare som är byggd för just krypgrunder, badrum eller källare, än att hänga upp sig på kvadratmeter.

Kapacitet – Luftavfuktarens kapacitet anges i antal liter under ett givet förhållande, till exempel 35 ºC och 80 % relativ luftfuktighet. Siffran kan i bästa fall användas för att jämföra olika luftavfuktare, men är inte särskilt användbar i praktiken.

Tankvolym – Det absolut enklaste är att leda ut vattnet i en avloppsbrunn, men det är inte alltid den möjligheten finns och då har vattentankens storlek betydelse. Ju mindre tanken är desto oftare kommer du behöva tömma den.

Strömförbrukning – Hur mycket ström en avfuktare drar när den är i drift anges i watt. Att använda denna siffra för att jämföra två olika luftavfuktare kan dock vara missvisande eftersom en avfuktare med lägre styrka behöver vara i gång och arbeta längre än en avfuktare som har högre strömförbrukning.

Ljudnivå – Om avfuktare står i krypgrunden eller i sommarstugan gör det kanske ingenting om den låter som ett tröskverk, men om du ska ha den i badrummet eller vardagsrummet ska du välja en tystare modell. Sorptionsavfuktare har ofta en ljudvolym runt 50 decibel medan det finns kondensavfuktare som ligger närmare 30 decibel.  Här kan du läsa mer om decibelskalan och om hur den fungerar.

Underhåll och filterbyte

Luftavfuktare behöver regelbundet underhåll för att kunna prestera som det är tänkt. Hur underhållet ser ut varierar mellan olika typer och modeller. Om du inte har kopplat en slang till din kondensavfuktare behöver du till exempel tömma vattentanken regelbundet. Det behöver du inte tänka på om du har en sorptionsavfuktare som leder ut fukten i form av ånga. Gemensamt för i stort sett alla avfuktare är att de har ett eller flera filter som behöver bytas ut eller rengöras med jämna mellanrum. Det är viktigt att läsa manualen och följa tillverkarens rekommendationer.

Bra funktioner att titta efter

Separat kontrollenhet – Om du monterar en sorptionsavfuktare i en tätad krypgrund är det oerhört viktigt att avfuktaren gör sitt jobb. För att du ska slippa gå ner och kontrollera den med jämna mellanrum är det en fördel om avfuktaren har en separat manöverpanel som du kan ha inomhus.

Tvättbart filter – En del enklare avfuktare har tvättbart filter som inte behöver bytas lika ofta.

Hjul – Om du kommer att flytta avfuktaren mellan olika rum eller ställa undan den när den inte behövs är det en fördel om den har hjul.

Torkläge – Många köper luftavfuktare för att torka tvätt. Då är det en fördel om utblåset är justerbart så att du kan blåsa torr luft rakt på tvätten. Det finns också avfuktare med speciella program för tvätt.

Timer - Timern låter dig ställa in avfuktare ska arbeta.

Vad kostar en avfuktare?

På Proffsmagasinet säljer vi luftavfuktare från några tusenlappar till hundratusentals kronor. Var du hamnar i prisspannet beror helt och hållet på vilket behov du har. Ett generellt tips är att inte köpa fel typ av avfuktare för att spara pengar. Det typiska exemplet är en kund som köper en billig badrumsavfuktare till källaren och blir missnöjd med resultatet.

Läs också: Expert från Wood’s: Så får du ut mer av din luftavfuktare

5 saker att tänka på innan man köper en luftavfuktare

Var ska du använda din avfuktare?

Om du är orolig för allvarliga fuktskador i krypgrunden eller i på vinden behöver du ett hållbart system som fungerar även när det blir kallt. Om problemet med fukt å andra sidan bara gäller i badrummet eller tvättstugan, räcker det förmodligen med en enklare modell som är lätt att förflytta.

Hur stora behov har du?

Om du upplever att luften i sovrummet är något fuktig att andas räcker det kanske med en liten och behändig avfuktare. I dessa miljöer vill du dessutom ha en apparat med minimal ljudvolym, så ta en extra titt på hur högljudd avfuktaren är innan du köper den. I tvättrummet eller i källaren, där ljudet inte stör dig, kan du satsa på en kraftfullare modell med högre prestanda.

Hur ofta ska den användas?

Om behovet för avfuktning finns mer eller mindre dygnet runt är det läge för en större investering som ger dig hög driftsäkerhet och minimalt underhåll. Detta gäller t.e.x. en dåligt ventilerad krypgrund där du riskerar att få göra omfattande renoveringar om det blir fuktskadat.

Se över ditt befintliga ventilationssystem

Ett gammalt och dåligt ventilationssystem kan vara orsaken till att luftfuktigheten är hög och att i så fall investera i en luftavfuktare kan bli en kostsam kapplöpning för att hålla luften torr. En första åtgärd är i så fall att byta ut eller renovera din befintliga ventilation.

Är skadan redan skedd?

Om du redan har fuktskador kan du behöva en luftavfuktare med högre prestanda för att sanera och få bort så mycket fukt som möjligt. Dock bör du först och främst ta reda på hur mycket som behöver bytas ut eller renoveras, för att undvika onödiga kostnader i dubbla åtgärder.