Sorptionsavfuktare eller kondensavfuktare? I den här artikeln ställer vi de båda teknikerna mot varandra för att utröna vilken avfuktare som är bäst på vad!

Har du problem med hög luftfuktighet i badrummet, källaren eller krypgrunden? Vill du torka tvätten snabbare eller få bort den unkna lukten på vinden? I så fall kan du behöva en luftavfuktare.

På Proffsmagasinet säljer vi framför allt två typer av luftavfuktare: kondensavfuktare och sorptionsavfuktare. I den här artikeln reder vi ut vad som skiljer de båda teknikerna åt och vilken du ska använda när.

Funktion

Kondensavfuktaren fungerar ungefär som ett kylskåp och kondenserar fukt med hjälp av kyla. Vattnet samlas upp i en behållare eller leds ut i avloppet. En sorptionsavfuktare, eller krypgrundsavfuktare som det också kallas, suger i stället upp luften i ett fuktabsorberande material. Fukten värms sedan upp och leds ut genom ett ångvätskerör.  

Teknikerna skiljer sig alltså åt men resultatet är det samma: att sänka den relativa luftfuktigheten så att den hamnar under skadliga nivåer.

Vinnare: Oavgjort

Arbete i kyla

Mycket talar för kondensavfuktaren, men den har en stor brist och det är att den slutar fungerar när det börjar närma sig minusgrader. Detta för att kondensavfuktaren använder kyla för att få vattnet att kondensera. Eftersom sorptionsavfuktaren bygger på principen att luften absorberas i ett fuktupptagande material och vattenmolekylerna förångas genom uppvärmning kan den arbeta i betydligt kallare miljöer. Det är inte ovanligt att sorptionsavfuktare kan arbeta i temperaturer ner till -20 grader.

Vinnare: Sorptionsavfuktare

Kapacitet

Ett relevant mått när man jämför kapaciteten hos olika avfuktare är arbetsområde, angett i kubikmeter (m3). Ett större arbetsområde innebär i praktiken att avfuktaren inte behöver arbeta lika länge för att avfukta samma luftmängd. 

Sorptionsavfuktare har i regel ett större arbetsområde än kondensavfuktare men kapaciteten varierar stort även inom respektive produktkategori. Många sorptionsavfuktare låter dig dessutom leda och fördela torrluften med hjälp av en eller flera slangar. För att få luftcirkulation i en trång och uppdelad krypgrund kan du till exempel dra in en slang i det inre utrymmet och blåsa ut torrluften därifrån.

Vinnare: Sorptionsavfuktare

Utseende

Det är lätt att glömma bort det estetiska när man jämför någonting så funktionellt som avfuktare, men i det här fallet är det relevant. Kondensavfuktare är ofta utformade för att passa in i ett modernt hem, vilket återspeglas i rundade former och sober design. Sorptionsavfuktaren är däremot tänkt att tillbringa sitt liv i en krypgrund, långt bort från designkänsliga människors kritiska blickar. Fyrkantiga plåtlådor må ha sin charm – men de kommer inte att vinna några skönhetstävlingar.

Vinnare: Kondensavfuktare

Skulle en sorptionsavfuktare kunna stå bredvid den här läckra designstolen? Skulle inte tro det! Många kondensavfuktare är däremot designade just för att smälta in i inredningen.

Ljudvolym

Hur mycket olika avfuktare låter när de arbetar skiljer mellan olika modeller, men man behöver inte bläddra igenom många produktspecifikationer för att se att kondensavfuktare i regel är lite tystare än sorptionsavfuktare. Framför allt finns det kondensavfuktare på marknaden som är byggda för att vara tysta och inte störa för mycket när de placeras inne i huset eller lägenheten. Det är svårt att hitta en sorptionsavfuktare med en ljudvolym som understiger 47 decibel. Vissa kondensavfuktare ligger närmare 30 dB – i synnerhet om de har ett tyst läge. Här kan du läsa mer om decibelskalan och om hur den fungerar.

Vinnare: Kondensavfuktare

Underhåll

Tyvärr finns det ingen underhållsfri luftavfuktare som du kan sätta i gång och glömma bort. Kondensavfuktare har i regel en vattentank där kondensvattnet samlas. Om du inte vill behöva tömma den med jämna mellanrum kan du ofta koppla på en slang som du leder ner i golvbrunnen eller ner i marken. Eftersom sorptionsavfuktaren leder ut vattnet i form av vattenånga behöver du inte tänka på tömning, däremot kan du behöva kontrollera det fuktabsorberande materialet och regelbundet säkerställa att den gör sitt jobb.

Båda varianterna behöver rengöras regelbundet och har vanligtvis ett eller flera damm- och luftfilter som du behöver byta eller tvätta några gånger om året.

Vinnare: Oavgjort

Installation

Kondensavfuktaren är i princip bara att ställa på sin plats, men för att få en sorptionsavfuktare att göra ett bra jobb på vinden eller i krypgrunden krävs lite mer arbete. Du behöver rensa utrymmet från organiskt material, täta springor och ventiler, placera ut torrluftslangar och dra ut våtgasslangen genom husväggen.

Vinnare: Kondensavfuktare

Investeringskostnad

När det kommer till priset vinner kondensavfuktaren. Du kan visserligen få mer kapacitet med en sorptionsavfuktare, men om du inte behöver all den kapaciteten finns det ingen anledning att lägga mer pengar än nödvändigt. En billig men funktionell kondensavfuktare kan kosta 2000-3000 kronor medan en enklare sorptionsavfuktare brukar kostar det flerdubbla.

Vinnare: Kondensavfuktare