Att en bordscirkelsåg kan klyva långa brädor och såga skivor vet du säkert redan, men visste du att den kan ställas in för både horisontell och vertikal gersågning? I den här artikeln ger vi dig sex bra användningsområden för en bordscirkelsåg!

Bordscirkelsågen beskrivs ofta som en uppochnervänd cirkelsåg som sitter monterad i bordet - men det är en förenkling. Klingan kan till exempel ställas i olika vinklar, och när du ska såga flera identiska bitar kommer de justerbara anslagen till nytta. Funderar du på att köpa en bordscirkelsåg? Här är sex bra anledningar!

Läs också:

Guide: Välj rätt bordscirkelsåg
Sågguide - vilken såg ska man använda?
Test: Våra 5 populäraste bordscirkelsågar

Snedsåga längder

Om du ska såga en lång regel med vinklat snitt är bordscirkelsågen ett måste. För att snedsåga lutar du sågklingan i önskat gradantal och för regeln längs parallellanslaget. Vad du behöver tänka på är att sågens maximala kaphöjd blir lägre när du vinklar klingan.

Klyva långa brädor

Om du ska klyva långa brädor är bordscirkelsågen din bästa vän. Allt du behöver göra är att ställa in parallellanslaget på rätt bredd, säkerställa att det sågade materialet har ett bra stöd och höja klingan så att maximalt två tänder syns ovanför arbetsstycket. Med ett extra anhåll som minskar avståndet mellan klingan och parallellanslaget kan du tillverka egna lister och spara en slant!

Kapa stora skivor

Parallellanslaget använder du även när du ska såga upp stora skivor i mindre stycken. När du ska såga breda skivor kan du på många sågar förlänga bordet och få ett längre avstånd till parallellanslaget. Många sågar har en gräns runt 60 centimeter för att du ska kunna dela en typisk träskiva på 120 cm.

Kapa med horisontell geringsvinkel

Du behöver inte plocka fram kap- och gersågen för att såga till staketplankorna. För att kapa med vinkel ställer du in vinkelanslaget i önskat gradtal, fixerar vinkeln, håller materialet mot anslaget och skjuter det framåt mot sågklingan.

Göra en bladfog

På samma sätt som du kan göra ett urtag för att sammanfoga två bjälkar i ett kryss kan du göra en bladfog för att sätta ihop två trästycken i hörnet. Genom att först mäta och ställa in sågklingan på rätt höjd kan du försäkra dig om att bitarna kommer passa perfekt. 

Såga spår

Bordscirkelsågen kan inte bara kapa och klyva – den är också en hejare på att såga spår. För att kunna göra ett spår i ditt arbetsstycke behöver du ställa klingan till rätt höjd och montera bort klingskydd och klyvkniv tillfälligt. Alternativt kan klyvkniven bytas ut mot en lägre klyvkniv om du fick med flera när du köpte sågen. Genom att flytta parallellanslaget successivt och såga flera gånger kan du göra ett bredare spår. Med lite tålamod kan du till och med såga upp urtag för att sammanfoga två bjälkar i ett kryss.