Bordscirkelsågen är inte bara ett väldigt användbart verktyg – när den inte används rätt kan det också vara ett av de farligaste. Som tur är finns det mycket du kan göra för att öka säkerheten när du arbetar med din bordscirkelsåg. I den här artikeln delar Ulf Olsson på Stanley Black & Decker med sig av sina bästa tips.

Bordscirkelsågen, eller klyvsågen som den också kallas, är ett ovärderligt verktyg när du ska klyva längre arbetsstycken eller såga till skivor, men om den inte används på rätt sätt är olycksrisken hög. Att man inte ska närma sig en snabbt roterande sågklinga med fingrarna säger kanske sig självt, men att arbeta säkert med en bordscirkelsåg handlar om mer än att hålla fingrarna i styr. En av de största olycksriskerna kallas kickback – en rekyl som och uppstår när materialet du sågar nyper fast i klingan och kastas tillbaka mot dig i hög fart. I vissa fall kan materialet bli en farlig projektil – andra gånger kan rekylen få dig att tappa kontrollen och skada dig på klingan.

Som tur är går det att minimera risken för skador genom att maskinen på rätt sätt. Vi kontaktade Ulf Olsson, commercial training manager Stanley Black & Decker (som bland annat äger Dewalt).

14 tips för säkrare sågning

Läs manualen

- Först och främst ska du läsa manualen. Allt för många öppnar förpackningen, sliter ut maskinen börjar jobba utan att ens öppna den. I manualen står allt du behöver veta både om säkerhet och om sågens funktioner. Genom att läsa den får du de bästa förutsättningarna för att göra ett säkert jobb.

Använd klyvkniven

- Bland det viktigaste när du arbetar med din bordcirkelsåg är att du använder klyvkniven som sitter monterad bakom klingan. Klyvknivens uppgift är att hålla isär det sågade materialet så att det inte nyper åt runt klingan och kastas tillbaka. I många av våra maskiner har vi utbytbara klyvknivar med olika höjd för att du ska kunna arbeta med dem även när du sågar spår utan klingskydd.

Använd påskjutare

- En grundregel är att hålla händerna borta från klingan. När materialet väl är uppe på bordet ska du i stället använda en påskjutare. Påskjutaren är en längre plastdel som är gjord för att skjuta materialet framåt. På våra sågar sitter den fast med clips på baksidan av anhållet, för att du alltid ska veta var du har den. När jag är ute på arbetsplatser ser jag folk använda kniv, tumstock, fingrar, händer… och det är inte bra. Om du alltid använder klyvniv och påskjutare har du minimerat risken för plötsliga rekyler.

"En grundregel är att hålla händerna borta från klingan. När materialet väl är uppe på bordet ska du i stället använda en påskjutare" säger Dewalt-experten Ulf Olsson.

Använd inte påskjutaren längst in mot anhållet

- När det kommer till bordscirkelsågen finns det många små detaljer som man inte tänker på om man inte jobbat mycket med verktyget själv. En sådan detalj är att inte använda påskjutaren längst in mot anhållet, eftersom det kan få materialet att skeva och fastna i klingan. Om du i stället skjuter på närmare klingan kan du säkerställa att materialet rör sig rakt och kontrollerat

Sätt inte klingan i för hög position

- Ett annat säkerhetstips är att inte ställa klingan för högt i förhållande till materialet du klyver. Man brukar säga att en tand ska synas över materialet i klyvarbetet. Det gör att sågen arbetar bättre och att risken för skador minskar.

Kontrollera att anhållet är parallellt med klingan

- Att anhållet löper helt parallellt med klingan är inte bara viktigt för att du ska kunna göra raka och exakta snitt – det handlar också om säkerhet. Om anhållet är lite snett riskerar materialet att klämmas mellan anhåll och klinga, vilket ökar risken för kickback. På Dewalt jobbar vi med en kuggtandsstyrning som säkerställer att anhållet är rakt och att det inte flyttar på sig när du trycker materialet mot det.

Använd materialstöd

- När du sågar längre material är det viktigt att använda någon form av materialstöd så att inte materialet du sågar faller ner över sågen. En rullbock eller ett annat stöd gör att du kan behålla din fina, lugna och raka rörelse genom hela processen utan att behöva trycka ner materialet mot bordet.

Arbeta aldrig på frihand

- Det kan vara lockande att kapa mindre dimensioner i bordscirkelsågen, men om du behöver kapa på frihand ska du välja en annan maskin – till exempel en kap- och gersåg. Om du ska kapa med en bordscirkelsåg ska du alltid jobba med det rörliga sidotilläggsanahållet som skjuts mot klingan.

Använd bara ett anhåll i taget

- Bordscirkelsågen har vanligtvis två anhåll – ett som löper parallellt med klingan och ett rörligt anhåll som kan ställas i vinklar. De båda har sina respektive arbetsområden, men du ska aldrig använda dem samtidigt. Om du använder båda riskerar du att klämma fast materialet eller få en rörelse som kan orsaka en kickback.

De två anhållen har sina respektive arbetsområden, men du ska aldrig använda dem samtidigt. Då riskerar du att klämma fast materialet eller få en rörelse som kan orsaka en kickback.

Var alltid positionerad till vänster om klingan

- När du får en rekyl sker det alltid till höger om klingan, där anhållet sitter. Därför ska du alltid stå strax till vänster om klingan. En annan fördel med att stå till vänster är att du kan slå av strömbrytaren med knät. Då kan snabbt stänga av maskinen utan att släppa det du har i händerna.

Kontrollera klingan innan användning

- Sågen mår alltid bäst av att ha en skarp, ren och fräsch klinga. Om den en slö eller skadad och har mycket beläggningar skär den inte lika effektivt, vilket ökar risken för skador. Kontrollera klingan innan användning för att säkerställa att den är ren och fräsch.

Dra ut kontakten när du byter klinga

- Stäng alltid av sågen innan du byter klinga. Om det är en nätdriven såg drar du ur kontakten och om den är batteridriven tar du ut batterierna. När maskinen är frånkopplad kan du enkelt och säkert ta ut insatsen, byta klinga och ta bort eventuellt skräp.

Håll det rent omkring dig

- När du arbetar med din bordscirkelsåg är det viktigt att du kan skjuta materialet mot sågen på ett kontrollerat sätt utan att något tar emot och hindrar rörelsen. Du behöver kontrollera både din omgivning och själva sågbordet. Våra sågar har planfrästa aluminiumbord som belagts med ett ämne som ger låg friktion. Om du har limrester, damm och beläggningar på bordet kommer materialet inte att löpa lika fint över ytan när du klyver.

Lär dig hur du ställer in maskinen

- Utöver justeringar av anhåll och sågklinga finns det en mängd justeringar som hjälper dig att hålla sågen så exakt och effektiv som möjligt. På våra sågar kan allting justeras utan att du behöver lämna in sågen. Allting går att läsa i manualen!