Radonmätare
Nedan presenteras sortimentet av radonmätare från Corentium, Radonelektronik och Sarad.

Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluft – det vill säga över 200 Bq/m3. Radonhalten i skolor och förskolor skulle vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010, men det finns fortfarande mycket arbete att göra!

Med vår Radonmätare R3 får du på kort tid en tydlig indikation på radonhalten i luften med en noggrannhet på ±10%. Efter slutförd mätning laddar du ner mätvärdena från din radonmätare till en PC och får upp variationerna i en graf. Denna graf kan du skriva ut eller infoga i en rapport eller presentation. Du ser tydligt i den uppmätta grafen hur radonhalten varierar under dygnet.

Här kan du läsa mer om källor till Radon samt gränsvärden.