Radonmätare
Nedan presenteras vårt sortiment av radonmätare.


Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluft – det vill säga över 200 Bq/m3. Radonhalten i skolor och förskolor skulle vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010, men det finns fortfarande mycket arbete att göra!

Här kan du läsa mer om källor till Radon samt gränsvärden.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning