Radonmätare
Nedan presenteras vårt sortiment av radonmätare.

Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluft – det vill säga över 200 Bq/m3. Radonhalten i skolor och förskolor skulle vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010, men det finns fortfarande mycket arbete att göra!

Här kan du läsa mer om källor till Radon samt gränsvärden.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning

Radonmätare

Nedan presenteras vårt sortiment av radonmätare.

Det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluft – det vill säga över 200 Bq/m3. Radonhalten i skolor och förskolor skulle vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010, men det finns fortfarande mycket arbete att göra!

Här kan du läsa mer om källor till Radon samt gränsvärden.