Misstänker du att du har höga halter av radon i din bostad eller på arbetsplatsen? Ta reda på svaret genom att köpa en radonmätare och gör en radonmätning i byggnaden!

I den här guiden vägleder vi dig i hur du utför en radonmätning på ett enkelt sätt och vad du bör tänka på för att få ett så tillförlitligt mätresultat som möjligt. Och för att verkligen förstå varför det är så viktigt att säkerställa att radonhalterna är tillräckligt låga i hemmet, på lantstället eller på arbetsplatsen gäller det såklart att först veta vad radon faktiskt är. Läs vidare för att ta reda på mer!

Vad är radon?

Radon är en typ av ädelgas som dessutom är radioaktiv. Den avger alltså strålning som är joniserande. Om människor utsätts för denna kontinuerligt i exempelvis hemmet eller på arbetsplatsen kan det leda till cellskador och i värsta fall cancer.

Den typ av radon som du kan behöva oroa dig över finns dessutom i två olika former – markradon och blåbetong. Som namnet antyder förekommer markradon naturligt i marken och berggrunden, då radon ursprungligen kommer från uran och radium som fallit sönder. Denna typ av radon kan påverka hus med källare eller andra huskroppar som är direkt sammankopplade med marken.

Den andra radonformen återfinns i blåbetong, vilket är ett gammalt byggmaterial som innehåller alunskiffer. Detta innehåller i sin tur en allt för stor mängd radium, och därmed radon, för att det ska vara säkert att användas i en inomhusmiljö. Blåbetong var dock ett mycket populärt byggmaterial mellan 1930-talet och 1970-talet. Många hus som byggdes under dessa år kan alltså bestå av blåbetong och därmed behöva genomgå en radonmätning. 

Läs även: Mät fukt på rätt sätt

Luktar radon?

Många är inte medvetna om att de har problem med radon i hemmet eller på arbetsplatsen. Anledningen är att gasen varken syns, smakar eller luktar. Därför är det omöjligt att veta om en byggnad har för hög radonhalt utan att göra en radonmätning i inomhusluften. Se därför till att köpa en kvalitativ radonmätare för snabb och enkel mätning av radonhalten.

Varför är radon i luften farligt?

Som tidigare nämnt är radon både ett grundämne och en ädelgas. Det betyder att det förvandlas till gasform i rumstemperatur och inte reagerar så lätt med andra ämnen. Det som däremot gör radon farligt är att det är radioaktivt och sönderfaller av sig själv och därmed avger joniserande strålning med farliga alfapartiklar. Reaktionen från joniseringen har kraften att förändra och/eller skada en dna-molekyl samt döda celler, vilket gör radon ohälsosamt för oss människor.

Vistas man allt för länge i höga radonhalter kan det öka risken för cancer – och då särskilt lungcancer vilket gör rökare ännu mer utsatta. Trots att radon kommer i gasform kan den inte vädras ut ur hemmet, även om bra ventilation kan ge en positiv effekt på vissa radonproblem. Om grunden innehåller radon eller om huset är byggt av blåbetong kommer gasen nämligen ständigt att fyllas på och fortsätta att utsätta personerna som befinner sig i byggnaden för skada.

I Sverige arbetar man aktivt för att belysa radonfrågan. Myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten samverkar för att utbilda och ge råd kring hur man ska handskas med detta problem på bästa sätt.

Airthings Wave mäter radon i hemmet.

Hur många radondosor behöver jag för att mäta i en villa?

Rum man vistas i ofta rekommenderas idag ha en radonhalt under 200 Bq/m3 för att undvika radonproblem. Skulle värdet ligga över detta bör man genast åtgärda problemet genom att installera bättre ventilation, täta mot inkommande markradon eller byta ut byggmaterialet om det består av blåbetong.

För att ta reda på radonhalten i ditt hem eller på din arbetsplats måste du först och främst investera i radonmätare och radondosor av hög kvalitet. Dessa placeras runt om i byggnaden under en viss tid för att visa vilka radonvärden som gäller i de rum du vistas mest i, så som sovrum, vardagsrum eller arbetsrum. Nedan följer några viktiga tips på hur du ska placera dina mätare:

  • Placera dosorna hängandes från ett tak eller liggandes på en bänk eller hylla. Det ska vara minst 25 cm mellan dosan och tak, golv eller vägg.
  • Minst två dosor ska användas vid en radonmätning och minst en ska placeras ut per våningsplan med boutrymmen. I rum där personer vistas allra mest kan det vara en god idé att lägga ut två dosor på olika platser för att få en ännu mer exakt mätning.
  • Ventilationen måste fungera för att mätningen ska fungera. Dosorna ska vara placerade minst 0,5 m från frånluftsdon och 1,5 m från tilluftsdon, fönster, ytterdörr, värmeelement och övriga värmekällor.
  • Placera ej dosorna i ett våtutrymme.

Hur länge ska mätningen pågå?

En annan viktig punkt för att få ett tillförlitligt mätresultat är tiden för hur länge radonmätningen ska pågå. För en bra uppfattning om årsmedelvärdet bör du göra en så kallad långtidsmätning, vilken bör pågå under minst två månader. Men behöver du få ett snabbt resultat kan du istället göra en snabbmätning under minst 10 dygn. Detta ger dock endast ett ungefärligt värde. Ju längre tid, desto noggrannare radonmätning!

Proffsmagasinet hittar du radonmätare för såväl hemmet som arbetsplatsen. Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till vår duktiga Kundservice.