Magnetfältsmätare
Magnetfältsmätare mäter energi från elektromagnetiska fält (EMF), elektromagnetiska vågor och andra elektriska signaler i omgivningen. Elektriska och magnetiska fält uppbyggs av elektriska laddningar i atmosfären, vilket finns naturligt runt alla elektriska apparater och ledningar. Magnetfältsmätare kan därför hjälpa till att identifiera störningar och diagnostisera problem relaterade till radiovågor och EMF.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning