Mycket har hänt sedan Victor lanserade den klassiska klappfällan för mer än 100 år sedan. Dagens musfällor är smarta, elektroniska och uppkopplade. I den här miniguiden hjälper vi dig att välja rätt.

När det blir kallare ute börjar mössen ta sig in i våra hem för att hitta värme och föda. Det hade i sig inte varit något problem om det inte hade varit för att de gnager på allt de hittar och smutsar ner. Sedan ett drygt århundrade tillbaka har mekaniska musfällor och olika typer av gift varit lösningen för många husägare, men tiderna förändras och idag finns mer raffinerade metoder för att bli av med gnagarna.

Fler väljer elektroniska musfällor

Sedan några år tillbaka har den elektroniska musfällan växt i popularitet. Elektroniska musfällor bygger på att en krets sluts när musen kommer i kontakt med två golvplattor av metall. När kretsen sluts skickas elstötar för att döda musen på ett snabbt, effektivt och smärtfritt sätt. För att musen ska gå in i fällan krävs ett bete. En populär myt är att möss älskar ost mer än allt annat, men i själva verket är jordnötskräm, hasselnötskräm, choklad eller kött det bästa betet.

Fördelarna med att använda elektroniska musfällor är flera:

  • Musen dödas på några sekunder.
  • Mer miljövänligt än musgift.
  • Du slipper se och ta i bytet.
  • Högre säkerhet och färre oavsiktliga klämskador.

Läs också: Guide för skadedjursbekämpning

När det blir kallare ute börjar mössen ta sig in i våra hem för att hitta värme och föda.

Bra funktioner att leta efter när du väljer elektronisk musfälla

Fångstindikator – Ofta i form av en blinkande lampa som visar när det är dags att tömma fällan.

Batteridrift – Många elektroniska musfällor drivs av AA-batterier eller C-batterier för att du inte ska vara beroende av vägguttag.

Flerfångst – Vissa modeller kan fånga flera möss åt gången innan de behöver tömmas.

Wifi – Med en wifi-uppkopplad musfångare kan du få en notis till mobiltelefonen vid fångst. På så vis kan du snabbt beta om fällan och göra den redo för nästa byte.

Elektroniska musfällor från Victor

För mer än 100 år sedan uppfann tillverkaren Victor den klassiska klappfällan. Sedan dess har de fortsatt lansera produkter för effektiv skadedjursbekämpning. Det senaste är givetvis elektroniska mus- och råttfällor, med ett brett utbud av modeller för olika användningsområden.

VICTOR Multi-Kill – Kan fånga 10 möss innan den behöver tömmas

Hur du många möss att fånga på samma plats eller saknar du möjlighet att tömma musfällan efter varje fångst? I så fall kan VICTOR Multi-Kill vara rätt modell för dig. Allt du behöver gör är att lägga i betet och sätta på fällan. När en mus kommer in i fällan får en stöt roterar facket och automatiskt och lägger musen i samlingslådan. När fångstindikatorn blinkar gult är facket fullt och behöver tömmas.

VICTOR Smart-Kill M1 – Effektiv musfälla med wifi

Ofta behövs det fler än en musfälla i hemmet. Om du har flera musfällor eller musfällor placerade på svårtillgängliga platser kommer wifi-funktionen hos VICTOR Smart-Kill M1 vara till stor hjälp. I Victors kostnadsfria app kan du kontrollera batteri- och fångstatus hos då olika fällorna – och få en push-notis till din mobiltelefon när ett byte fångats.

VICTOR M2524S – Dödar 100 möss på en uppsättning batterier

Om du vill ha en enklare elektronisk musfälla är Victor M2524S ett bra val. Den är inte utrustad med wifi och kan inte skicka notiser till din mobiltelefon, men den är lika effektiv som sin uppkopplade motsvarighet och kan döda 100 möss på fyra AA-batterier.

Godkända av naturvårdsverket

Alla Victors fällor är godkända av Naturvårdsverket. För att de ska bli godkända krävs att djuren inte ska utsättas för onödigt lidande, att fällorna ska vara säkra för människor och husdjur samt att fällorna bara ska fånga de arter som de är avsedda för.

Råttor kräver större fällor

Om du har problem med råttor kommer den lilla musfällan inte att vara till stor hjälp. För det ändamålet finns speciella råttfällor. Råttfällorna använder samma teknik som musfällorna men är större och använder starkare ström. Liksom musfällorna finns de både med och utan wifi.