Linjelaser, krysslaser, laserpass, korslaser, cirkellaser, rotationslaser… När du inser att du behöver någonting mer avancerat än ett vattenpass öppnar sig en hel värd av mätverktyg. I den här guiden reder vi ut vad som skiljer dem åt och vilket verktyg du ska använda när.

Ska du sätta upp en tavla, hyllor, kakel eller tapet? Ska du bygga en terrass eller hänga upp ett skåp? I så fall kommer du ha stor nytta av ett laserverktyg som kan projicera lodräta och vågräta linjer på väggar och tak. Dessa brukar gå under namn som linjelaser, krysslaser eller korslaser.

Att använda ett laserverktyg är betydligt smidigare än att använda vattenpass. Att de ofta kan rita upp både vågräta och lodräta linjer ger dig större precision. Många laserverktyg kan dessutom projicera sina linjer i 360 grader, vilket underlättar när du behöver få saker att linjera från en vägg till en annan.

Tidigare har mätverktyg med laser förknippats med proffshantverkare. Men i takt med att priserna sjunkit till konsumentvänliga nivåer har framförallt krysslasern blivit ett självklart hjälpmedel även bland hemmafixare. Efter att ha provat är det många som undrar hur de någonsin klarade sig utan en.

Punktlaser, krysslaser eller rotationslaser?

När du börjar läsa om laserverktyg för mätning kommer du att stöta på ord som linjelaser, krysslaser, laserpass, korslaser, cirkellaser, 360-gradersslaser, kombilaser och rotationslaser. Det låter komplicerat med om man ska hårdra det så handlar det om tre olika verktyg:

Punktlaser

Punktlaser används när man vill förlänga en punkts position till en annan del av rummet eller när man vill loda en punkt från golv till tak. Detta är mycket användbart vid dragning av rör, kablar och vid uppsättning av armaturer.

Linjelaser eller krysslaser?

Linjelasern eller krysslasern projicerar ett vågrätt och/eller ett lodrätt streck på väggen. Om den kan projicera ett eller flera streck i 360 grader, det vill säga i alla riktningar, pratar man om cirkellaser eller 360-graderslaser. Eftersom cirkellaserns linjer är statiska och skapas med hjälp av speglar ska verktyget inte förväxlas med rotationslasern.

Rotationslaser

Medan punktlaser och linjelaser har ett statiskt ljus använder rotationslasern ett roterande prisma för att i hög hastighet kasta en laserprick i 360 grader. När pricken rör sig snabbt ser det ut som en rak linje på väggen. Rotationslasrar är ofta ganska dyra men eftersom de vanligtvis har ett starkare ljus än en cirkellaser lämpar de sig bättre för arbete utomhus.

I den här guiden berättar vi vad du ska tänka på när du väljer linjelaser eller kombilaser (som kombinerar linjer med punkter). Om du vill läsa mer om rotationslaser kan du läsa vår guide Välj rätt rotationslaser.

Nivellering – hur krysslasern kompenserar för lutande underlag

De allra enklaste modellerna behöver du själv ställa in så att linjerna bli lodräta och vågräta, men de allra flesta korslasrar är idag självnivellerande. Då använder lasern ett inbyggt gyro för att se till att linjerna är lod- och vågräta. Kopplat till nivellering är det framförallt tre mått du bör känna till:

  • Nivelleringsintervall – Hur stor lutning lasern kan justera på egen hand. Många modeller klarar runt +/- 4 graders lutning.
  • Nivelleringstid – Hur lång tid det tar för lasern att nivellera. Nivelleringstiden anges i sekunder.
  • Nivelleringsnoggrannhet – Hur stor felmarginalen är. Noggrannheten anges i millimeter.

En självnivellerande laser är att rekommendera såvida du inte bara arbetar inomhus och på platta underlag.

Gyrolarmet varnar när lutningen är för stor

Om lutningen är så stor att lasern inte kan projicera lod- och vågräta linjer vill då så klart veta det. Därför har vissa modeller ett så kallat gyrolarm, som varnar om underlaget är för ojämnt. Vissa modeller slutar även att projicera linjer om lutningen är för stor, för att undvika fel.

Pendellås för säkrare transporter

När du transporterar din krysslaser är det en fördel om du kan låsa fast pendeln så att den inte hänger fritt och skadas. Du behöver också kunna låsa pendeln om du vill placera laserlinjen i valfritt läge, oavsett lutning.

Vilka stativ och fästen är kompatibla?

För att få ut så mycket som möjligt av din krysslaser bör det finnas möjlighet att sätta fast den på olika stativ, klämmor och fästen. På undersidan hittar du ofta en en stativgänga på 1/4 eller 5/8 tum. Det är också bra om korslasern har ett magnetfäste, så att du kan sätta fast den på magnetiska ytor.

Arbetsintervall – ljusets räckvidd

Arbetsintervallet är helt enkelt laserns räckvidd. Olika lasrar är olika starka och räcker olika långt, men då ljusförhållandena är helt avgörande ska man inte stirra sig blind på tillverkarnas siffror. Om du vill ha längre räckvidd kan du, om lasern har stöd för det, komplettera med en mottagare. Du kan också underlätta avläsningen genom att använda en måltavla eller speciella laserglasögon.

Kan du använda mottagare för att förlänga arbetsintervallet?

Med en separat mottagare kan du förlänga krysslaserns räckvidd och läsa av linjens position även om den inte är synlig för blotta ögat. Ett vanligt avstånd som anges är 50 meter. När linjen träffar mottagaren visar den med hjälp av pilar eller ljud om den ska flyttas upp eller nere för att visa rätt position. Alla korslasrar kan inte användas med mottagare, så undersök noga vilka tillbehör som är kompatibla innan köp.

En krysslaser är till bra hjälp vid målning

Design och tålighet

Det kan såklart vara lockande att köpa den största och bästa krysslaser som går att hitta, men glöm inte att den ska vara lätt att använda också. Fundera över hur du kommer att använda ditt mätverktyg och välj modell utifrån det. Du behöver också ta ställning till om du ska använda den utomhus och om det finns risk att du behöver använda den i regn eller fuktiga miljöer. Här kan du läsa mer om vilka kapslingsklasser som finns och vad de innebär.

Rött eller grönt ljus?

Många tänker på rött ljus när de hör ordet laser, men på senare tid använder allt fler tillverkare grönt ljus. Fördelen är att människans ögon uppfattar det gröna ljuset upp till fyra gånger bättre. Tidigare har det varit väldigt dyrt och krångligt att bygga mätverktyg med grön laser men idag är processen mer effektiv. Samtidigt är det fortfarande många som föredrar röd laser, och i slutändan är det en fråga om personliga preferenser.

Proffsmagasinet hittar du ett brett sortiment av korslasrar och andra mätverktyg.