Står du i valet mellan rotationslaser och linjelaser? I den här artikeln reder vi ut skillnaderna för att du ska kunna välja det laserverktyg som passar dig bäst.

Få moderna uppfinningar har haft lika stor inverkan på hur vi bygger, monterar och snickrar som bygglasern. Sedan tekniken slog igenom på 80-talet har den blivit en självklarhet för såväl snickare, målare, rörläggare och elektriker som hemmafixare. Så fort du behöver jämna ytor, skapa fall eller linjera punkter är lasern en ovärderlig hjälpreda.

Länge var rotationslasern det självklara valet. Rotationslasern är ett verktyg som använder ett roterande prisma för att i hög hastighet kasta en laserprick i 360 grader. I och med att pricken rör sig fort ser det ut som en helt rak linje på väggen. Sedan kom den enklare linjelasern, som snabbt blev många hemmafixare och hantverkares favorit. I stället för att rotera ett prisma projicerar linjelasern statiska linjer. En linjelaser som kan projicera två eller fler linjer i ett kors kallas korslaser eller krysslaser. Om linjelasern kan kasta linjer i alla riktningar pratar man om cirkellaser eller 360-graderslaser.

Arbetsområde

Det kanske mest avgörande för om du behöver en linjelaser eller rotationslaser är räckvidden – eller arbetsområdet om man pratar om flera riktningar. Eftersom rotationslasern fokuserar allt ljus på en punkt har den betydligt större arbetsområde än linjelasern som sprider ut ljuset över en linje. Rotationslasern kan ha ett arbetsområde på över 1000 meter, men eftersom du inte längre kan se linjen på det avståndet behövs en mottagare. En typisk cirkellaser för hemmabruk har vanligtvis ett arbetsintervall på 20-30 meter och en maximal räckvidd på 50-120 meter med mottagare. Viktigt att tänka på är att arbetsområdet utgörs av en cirkel runt verktyget. Därför behöver du halvera siffrorna för att ta reda på hur lång räckvidden är i en riktning.

Vinnare: Rotationslaser

Rotationslasern kan ha ett arbetsområde på över 1000 meter, men eftersom du inte längre kan se linjen på det avståndet behövs en mottagare.

Synlighet

Rotationslasern har alltså starkare ljus och längre räckvidd, men det innebär inte att den syns bättre. Eftersom rotationslaserns linjer skapas av en roterande ljuspunkt kommer den att bli blekare och svårare att se än den statiska linjen från en linjelaser. På vissa modeller går det att öka rotationshastigheten. Då förstärks illusionen av en ren linje, men tyvärr sker det på bekostnad av synligheten. När det kommer till enkla arbeten i hemmet är linjelasern med andra ord överlägsen.

Vinnare: Linjelaser

Flexibilitet

Om du väljer en rotationslaser med två fall (tvåfallslaser) kan du ställa in både en vertikal och en lutande linje. Vissa modeller kan du även ställa på högkant för att skapa en vertikal linje som kan vägleda vid dragning av el eller placering av lamparmaturer. Men vid arbete inomhus skulle vi ändå vilja påstå att en 360-graders linjelaser är det mer flexibla valet. Med en sådan kan du med en knapptryckning växla mellan horisontella och vertikala linjer eller visa flera linjer samtidigt. Vissa modeller har dessutom inbyggd punktlaser som underlättar när du ska dra ett rör från golv till tak eller se till att taklampan hänger i mitten av matbordet.

Vinnare: Linjelaser

Vid arbete inomhus skulle vi ändå vilja påstå att en 360-graders linjelaser är det mer flexibla valet.

Noggrannhet

När det kommer till noggrannhet är rotationslaser den stora vinnaren. Medan en typisk linjelaser har en felmarginal på ± 0,3 mm/m kan motsvarande siffra för en rotationslaser vara ± 0,08 mm/m. Det låter kanske inte som en stor skillnad men på 20 meters avstånd blir det en felmarginal på 9 mm respektive 1,6 mm. Detta är ytterligare någonting som talar för rotationslasern vid större arbeten utomhus.

Vinnare: Rotationslaser

Pris

Någonting annat som skiljer rotationslasern från linjelasern är priset. De billigaste rotationslasrarna på marknaden kostar runt 5000 kronor, men de allra flesta kostar en bra bit över 10 000 kronor. Därtill kommer kostnader för stativ, mätstänger, lasermottagare och andra tillbehör. För en linjelaser betalar du vanligtvis mellan 1000 och 5000 kronor beroende på om du behöver 360-gradersprojicering och andra mer avancerade funktioner.

Vinnare: Linjelaser

Slutsats

Det råder ingen tvekan om att den enklare cirkellasern har många fördelar när du ska göra arbeten inomhus: enheten är betydligt smidigare och laserstrålen tydligare. När du ska utföra arbeten utomhus är valet inte lika självklart. För enklare grundsättning och murbygge klarar du dig ofta bra med en linjelaser, men så fort du behöver ett större arbetsområde är rotationslasern den självklara vinnaren. Detta för att rotationslasern ger dig betydligt längre räckvidd och större exakthet.