Rotationslaser – Låter det avancerat? Det behöver det inte vara. Det är bara vissa val som behöver begrundas, för att precis rätt produkt skall komma till användning för just ditt jobb.

Att välja rätt laser – kan upplevas svårt initialt. Men, gå till tanken ”vad ska jag använda lasern till, vilket behov har jag?” Där har du redan hittat din kravlista. Sedan finns rätt laser för just ditt ändamål tillgängligt. Hur ofta kan behovet av att kunna ställa ett fall komma upp? Och i så fall, behövs en 2-fallslaser? Svaret kan spontant vara ”Nej….” Men den dagen behovet av att kliva upp i modell uppkommer är det tacksamt att ha funktionen i en redan inköpt laser vilket ger en stor användarvänlighet. Så tänk inte alltför smalt, det kan bli dyrt i längden.

En rotationslaser är din absolut bästa vän när det kommer till behovet av att kunna jämna ut en ännu inte plan yta, få en yta att ha en specifik lutning, eller då du vill att en nivå vid en punkt skall matcha exakt samma nivå på en annan punkt. En rotationslaser ha en laserdiod, som roterar snabbt, vilket ger en nästan streckliknande indikation på var nivån eller höjden på lasern är i ursprungsläget. Alla rotationslasrar i vårt sortiment nivellerar automatiskt. Nivellerar betyder att laserdioden känner av om rotationslasern står uppställd lite snett och ställer därför in sig själv i nollgradig lutning i förhållande till horisontalplanet, innan den börjar rotera.

Det finns olika typer av rotationslasrar, planlaser och fallaser. En planlaser är helt enkelt en roterande laser som ger en rak linje i horisontalläget. En fallaser är en laser som dels ställer in sig själv enligt ovan nämnda teknik, men som även tillåter att ställas in med ett angivet fall i x-led, och vissa av dessa kan ställas in både i x- och y-led. Dessa kallas då 2-fallslaser.

I de fall, behovet ligger i att kunna få en rak linje längs med marken, vertikalt upp längs en yta eller längs ett innertak, används en laser som har möjligheten att nivellera även vertikalt. Vissa av dessa vertikala lasrar har även möjlighet att kunna ställa fall.

Lasermottagare

Rotationslasrar är främst tänkta till att användas utomhus, men kan med lika stor framgång användas inomhus. Den röda laserns ljusspektra går lite hand i hand med solljusets ljusspektra, vilket innebär att den röda lasern kan vara svår att se under ljusa förhållanden, på ökat avstånd. Det finns dock även en lösning på det. Handburna Lasermottagare finns i en rad olika modeller och med olika funktioner – allt för att öka användarvänligheten. Lasermottagaren har ett mottagarfönster där lasern träffar, och lasermottagaren talar om lasern träffar i centrum på mottagaren eller över/under centrum. Detta ger dig information om huruvida du behöver gräva ur marken, eller fylla igen. En digital lasermottagare ger dig dessutom angivet i millimeter hur långt ifrån din referenspunkt du är. Vissa lasermottagare fungerar även som fjärrkontroll till rotationslasern, vilket gör att användarvänligheten ökar ännu mer. Det är dock inte alla rotationslasrar som stöder detta.

I förlängningen finns även dessa lasermottagare som en större variant, som kan fästas på bom eller sticka på grävmaskiner o.dyl. Dessa kallas då maskinmottagare. Även dessa finns, föga förvånande, i olika typer av modeller med olika funktioner.

Välj ett bra startkit

Ett mest grundläggande paket består ofta av rotationslaser, lasermottagare, stativ och avvägningsstång. Lasermottagaren fästs med tvingfäste på avvägningsstången, som är skalad för att indikera höjdskillnader från din referenspunkt. Det finns en mängd olika tillbehör till dessa paket, och lösningar på eventuella hinder, i form av grusringar och gjutplattor att fästa avvägningsstången på, lasermottagare med fler funktioner, teleskopstativ, fjärrkontroller osv. Börja med att fundera över ditt behov och din önskelista, och tveka inte på att kontakta Proffsmagasinet duktiga kundtjänst så fort en fråga dyker upp. Vi hjälper gärna till!