Grästrimmern är ett av de viktigaste trädgårdsverktygen för att få en välansad och välmående trädgård. I den här guiden berättar vi allt du behöver veta för att välja rätt grästrimmer eller röjsåg.

Gräsklipparen är oslagbar när du ska klippa stora och plana gräsmattor. Men där gräsklipparen inte kommer åt behöver du en grästrimmer eller röjsåg. Grästrimmern och röjsågen bygger samma princip och har ett roterande skärverktyg som kapar och avverkar gräs och sly med hög kraft. Det roterande verktyget kan bestå av ett trådhuvud med en eller två roterande trådar, plastknivar eller olika typer av klingor. Verktygets långa skaft gör att du kan trimma med hög precision på svåråtkomliga platser, till exempel i sluttningar, i kuperad terräng eller tätt inpå rosenbusken.

Grästrimmer eller röjsåg?

Många står i valet mellan att köpa en grästrimmer och att köpa en röjsåg, men egentligen är det ganska enkelt. De båda verktygen har vitt skilda användningsområden och kan egentligen inte ersätta varandra. Grästrimmern är ett lättare verktyg för att klippa just gräs medan röjsågen är en större och tyngre maskin som kan hantera sly, tjockare gräs och mindre träd. Grästrimmern använder plasttråd eller plastknivar för att slå av gräset medan röjsågen även kan utrustas med sågklingor, slyklingor och andra tillbehör. En annan viktig skillnad är att den tyngre röjsågen ofta är utrustad med tvåhandsstyre och bärsele medan grästrimmern har så kallat loophandtag.

I gränslandet mellan grästrimmern och röjsågen finns multitrimmern. Multitrimmerns styrka är att du kan sätta på olika tillsatser beroende på vad du ska göra, till exempel trimma gräs, klippa häcken eller såga av grenar.

Med en grästrimmer kan du få till den perfekta kanten på din gräsmatta. På bilden syns Black & Decker ST1823-QW.

Batteri, sladd eller bensin?

Grästrimrar går oftast på batteri eller sladd medan röjsågar oftast är bensindrivna.

Batteridriven grästrimmer

Batteridrivna grästrimrar är perfekta för kantklippning och mindre gräsmattor. De är ofta tystgående och lätta men inte lika kraftfulla som sina bensindrivna syskon. Det finns enkla modeller med inbyggt batteri, men på de allra flesta kan du byta ut batteriet. Batteriets spänning ger dig en fingervisning om hur kraftfull maskinen är. 18 volt är vanligast, men det förekommer också maskiner på 36, 40 eller 54 volt. Om du redan har verktyg och maskiner från en tillverkare kan du med fördel köpa en grästrimmer av samma märke och använda samma batterier.

Nätdriven grästrimmer

Grästrimrar med sladd har i princip samma fördelar som batteridrivna grästrimrar. Det vill säga låg vikt, låg miljöpåverkan och relativt tystgående motor. Därtill har den nätdrivna grästrimmern fördelen att du kan använda den under lång tid utan att behöva ladda batterier eller fylla på bensin. Den stora nackdelen med sladd är att du är begränsad av förlängningskabelns längd. Detta irritationsmoment har fått allt fler att gå över till batteridrift.

Bensindriven grästrimmer/röjsåg

Bensindrivna grästrimrar är ovanliga. Däremot är de mer kraftfulla röjsågarna ofta bensindrivna. Detta för att klara av mer krävande arbeten där du behöver hög motoreffekt, full rörlighet och lång klipptid. Röjsågar har antingen tvåtaktsmotor eller fyrtaktsmotor. Fyrtaktsmotorn är ett miljövänligare val eftersom tvåtaktsmotorn saknar intern smörjning och därför kräver tillsatt olja i bensinen. Många maskiner kan köras både på 95-oktaningt bränsle och alkylatbensin. Den renare alkylatbensinen är bättre både för miljön och din egen hälsa eftersom den innehåller färre giftiga ämnen.

Nackdelar med bensindrivna röjsågar är att de är stora och tunga, att de låter mycket och att de avger avgaser.   

Röjsågen passar bra för stora gräsmattor, högt gräs, häckar, sluttningar och täta buskar. på större gårdar och ängar. På bilden syns AL-KO BC 500 som är en bensindriven röjsåg med tvåtaktsmotor.

Klipphastighet och klippbredd

När det kommer till grästrimmerns eller röjsågens prestanda är klipphastighet och klippbredd två centrala begrepp. Hastigheten anges i varv per minut (rpm) och ju fortare trimmerhuvudet roterar desto fortare rör sig trimmertrådens spetsar.

Många maskiner låter dig växla mellan två eller fler hastighetslägen. Det innebär att du kan göra en avvägning mellan prestanda och batteritid. Variabel hastighet är också en fördel om du ska klippa nära en blomrabatt eller andra känsliga ytor och vill risken för skador.

Klippbredden anges i centimeter och berättar hur stor arbetsyta grästrimmern eller röjsågen har. Vanligtvis ligger klippbredden någonstans mellan 20–40 centimeter. Om du ska trimma ett stort område blir du klar snabbare ju bredare maskinen arbetar.

Så, hur stark maskin behöver man? Det beror helt på vad du ska göra. Det viktiga är att välja en maskin som har tillräcklig prestanda för det du ska göra. Annars är risken att du blir stående på samma plats med en trött maskin som inte kan ta sig genom vegetationen.

Klippbredd och hastighet är två centrala begrepp när det kommer verktygets prestanda.

Ergonomi

Ju mer du kommer använda din grästrimmer eller röjsåg desto viktigare är det att välja en maskin som är bekväm att jobba med. Även om grästrimrar är förhållandevis lätta är det viktigt att du väljer en modell som passar din längd och kroppsbyggnad. Med ett flexibelt teleskopskaft kan du försäkra dig om att grästrimmern kan användas av personer med olika längd. Om du köper en röjsåg med sele är det en fördel om selen har många inställningsmöjligheter.

Vid långvarigt arbete är det också viktigt att ta hänsyn till hur mycket maskinen vibrerar. Vibrationerna mäts i m/s2 och anges ofta i produktbeskrivning eller i maskinens manual. Generellt sett har dyrare maskiner bättre vibrationsdämpning.

Grästrimmer med knivar eller tråd?

När du ska välja grästrimmer behöver du ta ställning till om trimmern ska avverka gräset med tråd eller plastknivar. Generellt ger tråd en mer exakt klippning runt kanter och växter medan knivar kan ha en liten fördel mot kraftigare gräs. Både trimmertråd och plastknivar är förbrukningsvaror som slits ut och behöver bytas med jämna mellanrum. Vad som är mest ekonomiskt i längden råder det delade mening om, men vår uppfattning är att det inte är någon större prisskillnad.

För att du inte ska behöva sätta i ny trimmertråd varje gång en lina går av kan de flesta maskiner mata ut tråden själv. Utmatningen aktiveras ofta genom att varsamt stöta trimmerhuvudet mot marken. För att mekanismen ska fungera behöver spolen lindas på ett speciellt sätt.

Hur byter man trimmertråd?

Även om du är försiktig när du använder din grästrimmer eller röjsåg kommer du snart upptäcka att trimmertråd är en förbrukningsvara. Det finns många knep för att få den att hålla längre, men förr eller senare kommer du behöva fylla på. Trådbytet fungerar lite olika beroende på vilken maskin du har men principen är ungefär den samma. Vanligtvis kan du välja om du vill öppna trimmerhuvudet och linda spolen med ny tråd själv eller om du köper en färdigrullad spole som du byter ut när den gamla är slut. Prisskillnaden blir framförallt påtaglig om du har en större maskin med grov tråd.

Trådbytet fungerar lite olika beroende på maskin, men principen brukar vara den samma.

Vilken trimmertråd ska jag välja?

Trimmertråd finns i en mängd olika utföranden. Det är inte bara tjockleken som varierar, utan också formen. Den kan vara rund, fyrkantig, stjärnformad eller aerodynamiskt vinklad – och alla har sina påstådda fördelar. Om din maskin har stöd för olika tråd kan du prova dig fram och se vad du tycker bäst om.

Viktigast är dock att du har rätt tjocklek på trimmertråden. Trimmertråd är vanligtvis mellan 1,5 och 4 mm i diameter. Tjockare timmertråd klarar tuffare röjningsjobb medan tunnare timmertråd ger dig mer kontroll. Därmed inte sagt att du kan sätta en tjock trimmertråd i den batteridrivna grästrimmer och röja sly. Om du använder tråd som maskinen inte är byggd för hantera kommer motståndet att bli för högt eller för lågt. Detta gör att resultatet blir sämre och att motor och batteri slits i onödan. Vilken eller vilka tjocklekar grästrimmern har stöd för står alltid i maskinens manual.

Lasse tipsar - Proffsmagasinet

3 bra funktioner när du väljer grästrimmer

Vinklingsbart trimmerhuvud för kantklippning

- Gräsklipparen är oslagbar när det kommer till stora, platta gräsmattor. Men för att få till perfekta kanter behöver du ta fram grästrimmern. När du ska putsa kanter eller klippa nära rabatter är det en fördel om grästrimmern har vinklingsbart trimmerhuvud som låter dig klippa vertikalt.

Plantskydd

- Trimmertråden eller trimmerkniven slits varje gång du trimmar. Inte minst när du slår emot någonting som inte är gräs. För att hjälpa dig klippa riktigt nära stenläggningar, rabatter och träd är vissa grästrimrar utrustade med ett kantskydd eller plantskydd. Kantskyddet är en nedfällbar stålbåge som visar trådens maxlängd och skyddar den omgivande vegetationen.

Variabel hastighet

- När du köper en grästrimmer är det bra om du har möjlighet att justera hastigheten i två eller fler lägen. Då kan du reglera hastigheten när du vill ha längre batteritid eller när du klipper nära rabatter och andra känsliga områden.

Lasse, Proffsmagasinet

Proffsmagasinets främste verktygsexpert Lasse har erfarenhet både av att jobba med verktyg inom detaljhandeln och praktiskt ute i fält. Framför allt har han ett stort eget intresse för allt som har med verktyg att göra. När han inte jobbar med huset pratar han med Proffsmagasinets kunder på telefon och håller i internutbildningar för sina kollegor på kundservice.

Röjsågen har ofta utbytbart timmerhuvud

Röjsågen är inte bara mer kraftfull än grästrimmern, den är också mer mångsidig i och med att du kan byta ut trimmerhuvudet. Du kan till exempel sätta på en trådspole när du ska trimma högt gräs och byta till olika klingor när du ska arbeta med grövre vegetation. De två vanligaste tillbehören är slyklingan och sågklingan.

Slyklingan har ofta två, tre eller fyra vassa skärkanter. Klingan använda för sly, hårdare grenar och buskage.

Röjsågklingan är mångtandad och har ett sågande skär. Utrustad med en rejäl sågklinga kan en starkare röjsåg liknas vid en motorsåg på skaft.

Fundera över vilka tillbehör du behöver och undersök vad de olika maskinerna är kompatibla med.

Viktigt att slipa klingan regelbundet

Även om sly- och sågklingor klarar tuffare jobb än trimmertråd och plastknivar slits varje gång du använder dem. Därför behöver du slipa den regelbundet. För klingor utan böjda skär kan du använda en slipmaskin för sågklingor, men om skären är böja behöver du slipa dem manuellt med en lämplig filsats för ändamålet.

Grästrimmerns ABC

Bärsele – Tunga röjsågar bärs med sele. För att du ska kunna arbeta obehindrat behöver du justera selen efter din kropp.

Klippbredd – Hur brett maskinen klipper. Med större klippbredd klipper du snabbare med men mindre precision. Klippbredden är vanligtvis mellan 20 och 40 centimeter.

Klipphastighet – Hur snabbt trimmerhuvudet roterar. Anges i varv per minut (rpm).

Kolborstfri motor – Modern motor som överför energin mer effektivt än gamla motorer med kolborstar.

Ljudnivå – Mäts i decibel. Eftersom grästrimmers och röjsågar låter mycket får du inte glömma hörselskydd.

Plantskydd – Nedfällbar stålbygel som skyddar träd, rabatter och husväggar från att träffas av trimmertråden.

Röjsågklinga – Vass sågklinga som monteras på röjsågen. Används bland annat för att fälla mindre träd.

Slyklinga – Klinga till röjsåg, vanligtvis med 2-4 vassa skärkanter. Används för att röja sly och tuffare ogräs.

Teleskopskaft – Ett skaft som kan justeras efter din längd för att du ska kunna arbeta med god ergonomi.

Trimmertråd – Roterande tråd som utgår från trimmerhuvudet. Används för trimning, kantklippning och röjning. Trimmertrådens tjocklek avgör hur tuff vegetation den klarar av.

Trådmatning – Trimmertråden kan matas ut automatiskt, manuellt eller genom stötmatning.

Vibration – Mäts i m/s2. Om du arbetar länge med trimmern ska den ha mindre vibrationer.

Vinklingsbart trimmerhuvud – ett trimmerhuvud som kan vinklas för mer precis kantklippning.

Vikt – En lätt grästrimmer kan väga 1,5 kg medan en stor röjsåg kan väga närmare 10 kg.