De flesta av oss är rörande överens om att det är skönt att gå på ett varmt golv. Speciellt behagligt kan det vara under den allra mörkaste årstiden, när det lätt blir kallt och dragigt i hemmet.

Huruvida värmen ska komma från el eller vatten är dock alla inte lika eniga om. Men finns det egentligen något system som är bättre än det andra?

Hur funkar golvvärme?

Enkelt förklarat fungerar golvvärme genom att golvet värms upp underifrån. Hur golvet värms upp skiljer sig sedan åt beroende på vilken metod som används. Kommer värmen från el är det ofta en värmekabel eller en värmematta som läggs under golvet och på så sätt gör det varmt och skönt.

När det gäller vattenburen golvvärme är det istället rör som distribuerar värmen i golvet, som i sin tur alstras av en värmekälla. En sådan värmekälla kan vara alltifrån bergvärme eller en pelletskamin – till ett befintligt vattenburet värmesystem. Har du redan radiatorer med vattenburen värme är det självklart en god lösning att ansluta golvvärmen till det befintliga systemet.

Vad kostar golvvärme per kvm?

Priset för olika sorters uppvärmning skiljer sig naturligtvis mycket åt, bland annat beroende på vilken tillverkare du väljer. Enligt en grov uppskattning kan vattenburen golvvärme kosta från 800 kronor per kvadratmeter. Jämför du detta med elektrisk golvvärme i form av värmematta eller värmekabel landar du ofta lite lägre, runt 500 kronor per kvadratmeter.

Dessa priser är bara schablonpriser, men generellt brukar det sägas att vattenburen golvvärme är dyrare att lägga, men billigare i drift. Elektrisk golvvärme brukar i sin tur vara billigare att lägga, men dyrare i drift.

Priset för en installation varierar naturligtvis också mycket beroende på vilka förutsättningar ditt rum har, exempelvis om utrymmet är vått eller torrt. Som alltid kan du få det än billigare om du kan utföra delar av installationen själv. Tänk bara på att vissa moment kräver behöriga fackmän.

Elburen golvvärme

Vad kostar golvvärme i drift?

Det är svårt att uppskatta vad golvvärme kostar i drift. Precis som för kvadratmeterpriset beror kostnaden på vilken typ av golvvärme du har valt och vilka förutsättningar ditt boende har. Det spelar också stor roll hur din övriga värmeförsörjning ser ut. Driftkostnaden skiljer sig nämligen åt beroende på om du har golvvärmen som huvudsaklig värmekälla, eller endast använder den som komfortvärme.

Använder du dig av golvvärmen som din huvudsakliga värmekälla, är det bra för prislappen om ditt boende är bra isolerat. På så vis slipper du kallras från fönstren och golvvärmen kan sprida sig jämnt i rummet. Ofta går det även att sänka temperaturen i ett rum som är uppvärmt med golvvärme. Eftersom du kliver rakt på värmekällan upplevs rummet ändå inte som kallt.

När du beräknar vad golvvärmen kostar i drift är det en god idé att ta hänsyn till anläggningskostnaden. Även om det kan vara så att vattenburen golvvärme är billigare i drift, kan det ta många år innan den lönar sig, om du installerat den på en mycket liten yta. Det är därför det ofta rekommenderas att använda sig av el när det gäller få kvadratmeter.

Har du däremot inte bråttom kan du låta resultatet vänta på sig, eftersom vattenburen golvvärme kan hålla upp mot 40 år. Elvärmen håller runt 25 år.

Ska man välja vatten eller el?

När det gäller valet av värmekälla är det bäst att se över både dina behov och hur många kvadratmeter golv du hade tänkt värma upp. Elslingor blir billiga om det är i ett begränsat utrymme du vill installera golvvärmen.

På grund av just den principen är det vanligt att installera elektrisk golvvärme i utrymmen som badrum, hall och kök. Dessa rum är ofta förhållandevis små i jämfört med andra rum i bostaden, och lämpar sig därför bra att värmas upp med elektrisk golvvärme.

Ett annat argument som talar för elektrisk värme i exempelvis badrum är att det är ett rum där du ofta vill ha värme året om. Med vattenburen golvvärme blir golvvärmen per automatik avstängd då resten av huset inte behöver värmas upp.

Ska du däremot värma upp golvet i ett helt hus eller på stora ytor, kan vattenburen golvvärme vara ett långsiktigt och hållbart alternativ. Du måste dock tänka på att det kräver en ytterligare värmekälla, om ditt hus inte redan har ett vattenburet värmesystem.

Installation av ett vattenburet system kräver mer bygghöjd jämfört med de tunna elnäten, vilket också kan vara bra att ha med i beräkningen. Tänk också på att olika golv med underliggande konstruktion har olika förutsättningar. Oavsett vilken typ av golvvärme du väljer, får du många sköna morgnar att se fram emot.