Vattenpass
Nedan presenteras vårt sortiment av vattenpass.

Att tänka på när man köper vattenpass

Längd
Fel på grund av ojämnheter i underlaget, undanröjs med ett längre pass. Ju längre vattenpass man kan använda desto bättre noggrannhet uppnår man. Samtidigt måste man vara extra försiktig med ett långt vattenpass så att det inte profilen blir skev. Aluminium ger den bästa hållbarheten utan att vattenpasset blir för tungt.

Känslighet
Med libellens känslighet menas hur snabbt bubblan rör sig när man lyfter lite i vattenpassets ena ände. Är libellen för känslig kan passet vara svårt att arbeta med. Men ju högre känslighet som ett vattenpass har, desto högre precision uppnår man vid användningen. Känslighet anges i mm / meter. Man utgår från ett vattenpass som är 1 meter långt och ser hur högt det måste lyftas i ena änden för att bubblan ska flytta sig 2 mm.

Libell
Libeller tillverkas vanligast i akrylglas (hård plast) med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Libellvätskan är en lättflytande färgad oljeblandning som är motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperatur samt ger bubblan en optimal rörelse. Vätskan är också antistatisk, det vill säga att statisk elektricitet inte påverkar bubblan.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning

Vattenpass

Nedan presenteras vårt sortiment av vattenpass.

Att tänka på när man köper vattenpass

Längd
Fel på grund av ojämnheter i underlaget, undanröjs med ett längre pass. Ju längre vattenpass man kan använda desto bättre noggrannhet uppnår man. Samtidigt måste man vara extra försiktig med ett långt vattenpass så att det inte profilen blir skev. Aluminium ger den bästa hållbarheten utan att vattenpasset blir för tungt.

Känslighet
Med libellens känslighet menas hur snabbt bubblan rör sig när man lyfter lite i vattenpassets ena ände. Är libellen för känslig kan passet vara svårt att arbeta med. Men ju högre känslighet som ett vattenpass har, desto högre precision uppnår man vid användningen. Känslighet anges i mm / meter. Man utgår från ett vattenpass som är 1 meter långt och ser hur högt det måste lyftas i ena änden för att bubblan ska flytta sig 2 mm.

Libell
Libeller tillverkas vanligast i akrylglas (hård plast) med mycket hög genomskinlighet och hållbarhet. Libellvätskan är en lättflytande färgad oljeblandning som är motståndskraftig mot ultraviolett ljus och temperatur samt ger bubblan en optimal rörelse. Vätskan är också antistatisk, det vill säga att statisk elektricitet inte påverkar bubblan.
Visa filter Dölj filter