Med ett vattenpass kan du både mäta och garantera om en yta är rak eller har rätt lutning. Men vilket ska du välja? Experten Per Eriksson berättar om Hultafors vattenpass och vad du ska tänka på för att hitta det bästa för dig.

Hultafors har en lång bakgrund av att ta fram kvalitativa och användbara mätverktyg. Idag är de en av de ledande aktörerna på marknaden inom bland annat vattenpass. Här hjälper Hultafors expert Per Eriksson dig med hur du ska tänka för att hitta det bästa vattenpasset för dig.

- Det allra viktigaste är såklart att tänka utifrån sina egna behov. Olika typer av vattenpass passar till olika saker, det är därför det finns så många att välja på, säger Per Eriksson.

För att du ska hitta det som funkar bäst för dig finns det tre faktorer du kan utgå ifrån: längd, känslighet och hållbarhet.

Vattenpass funktion och användningsområde

Ett vattenpass använder du helt enkelt när du ska mäta en lutningsvinkel på något eller kontrollera att saker och ting är plana eller i rätt våg- eller lodräta vinkel. Till exempel kan det vara bra att ha ett när du sätter upp en hylla på väggen. 

Hultafors vattenpass användningsområden är många och du kan mäta på både ytans över- och undersidan. Se till att vända på vattenpasset bara så att du alltid har undersidan mot ytan du mäter då vattenpasset är kalibrerat mot denna sida. 

- Innan du använder vattenpasset ska du kolla att det inte har fått märken eller skador på mätytan. Då behöver det kanske filas ner för att det ska visa rätt. Eller så är skadan så stor att du behöver köpa ett nytt. Var rädd om vattenpasset, det är ett noggrant mätverktyg.

Hultafors har vattenpass i olika storlekar och material.

Hur långt vattenpass behöver jag?

Hur långt vattenpasset behöver vara beror såklart på vad du ska ha det till. Det finns vattenpass i flera olika längder, från fickstorlek till meterlängder. De kortare funkar till att mäta kortare saker och de längre till längre.

- Om du ska mäta in något som är flera meter långt räcker det inte med ett som är två decimeter, då måste du ha ett längre. Vattenpasset mäter bara lutningen på ytan som det ligger mot.

Vattenpass med olika känslighet

Vattenpassets viktigaste komponent är libellen - den vätskefyllda behållaren som finns på analoga vattenpass. Ju känsligare vattenpasset är, desto noggrannare mäter det den exakta lutningen.

Vätskan och behållaren kan se väldigt lika ut, men skiljer mycket åt beroende på varumärke, standard och kvalitet. Hultafors har ett av marknadens mest känsliga vattenpass vilket gör det till det mest noggranna.

Hultafors använder okrossbara blocklibeller i sina vattenpass!

Libellen

Hur känsligt ditt vattenpass behöver vara beror på vad du ska göra.

- Om du installerar en dörr och använder ett vattenpass med en libell på 200 kan det fela något i mätningen och dörren kommer då öppnas och stängas av sig själv då dörrkarmen inte är helt i lod. Har du ett som är mer känsligt visar det ett mer korrekt mått och dörren kommer vara still i det läge du lämnar den.

En mindre känslig libell kan däremot vara användbart vid arbeten som att bygga trall eller annat där du kanske behöver gräva ur och få det rakt. Då kan det vara svårt att väga in arbetsstycket helt perfekt då minsta justering gör att libellens bubbla flyttar sig.

Det finns även de vattenpass som har flera libeller i olika vinklar. Det är för att du ska kunna mäta både den vågräta och lodräta riktningen.

Vätskan i Hultafors libeller består av en färgad oljeblandning med låg viskositet. Det gör så att bubblan kan röra sig fritt och det är enkelt att läsa av.

Fokuslibell

Den vanligaste libellen ser ut så att bubblan visas mellan två sträck. Hultafors har även en variant som heter fokuslibell. Skillnaden är att det i stället för streck är färgfält vilket gör det enklare att läsa av när vattenpasset visar rak vinkel. Hultafors är de enda på den svenska marknaden som har den här varianten på libell.

Hultafors har tre olika känslighetsnivåer på sina vattenpass

  • Den lägsta libellen är 200, det är inte jättekänsligt och finns ofta på billigare vattenpass.
  • Nästa libell ligger på 1000 och är ett känsligare vattenpass som visar skillnaderna mer noggrant.
  • Hultafors känsligaste vattenpass har en libell på 2000, vilket också är ett av marknadens mest känsliga.

Hållbarhet

I hållbarheten spelar både libellen och profilen in. Det finns två olika libeller som kan användas i ett vattenpass: rörlibell eller blocklibell. Hultafors använder okrossbara blocklibeller för att det är både noggrannare och mer hållbara.

Vattenpassets material

Profilen, alltså det som utgör resten av vattenpasset, kan bestå av olika material. Det vanligaste är aluminium, men det finns även i plast. Ju mer robust profilen är, desto hållbarare är vattenpasset.

De robusta vattenpassen kan vara lite tyngre men tål mer, medan de med en tunnare och enklare profil skadas lättare men kan vara smidiga och lätta att jobba med.

- Just plastvarianten är populär bland murare, då murbruk och liknande inte har samma tendens att fastna på plast som på aluminium. Det beror på att plasten har en lite fetare yta, säger Per Eriksson.

Hultafors vattenpass MST är deras mest känsliga och noggranna!

Digitalt vattenpass

När man tänker på vattenpass är det nog främst det nog ett analogt med libell som först dyker upp i huvudet, men det finns också digitala. De digitala har en display där du exempelvis kan ställa in lutningen. På Hultafors digitala vattenpass kan du även ställa in olika mätningsstandard, det kan vara bra då alla branscher inte jobbar med samma måttenheter.

Det finns även kombinerade vattenpass med både libell och digital skärm.

Magnetiskt vattenpass

Ska du arbeta med stålkonstruktioner eller andra magnetiska ytor kan det vara skönt att ha ett magnetiskt vattenpass. Det är smidigt då den magnetiska ytan fäster och du kan jobba utan att alltid behöva hålla i vattenpasset.