Damm är en osynlig fiende på många arbetsplatser. Bosch Professional är medvetna om detta och har utvecklat dammlösningar som inte bara skyddar din hälsa utan även förlänger livslängden på dina verktyg. I den här artikeln berättar Bosch dammexpert Sofie Rejler Arvidson hur det fungerar!

I dagens arbetsmiljö är dammhantering inte bara en fråga om renlighet utan en avgörande faktor för arbetares hälsa och säkerhet. Bosch Professional står i frontlinjen för att erbjuda avancerade lösningar som inte bara skyddar personerna på arbetsplatsen utan också förlänger livslängden på verktyg och utrustning.

– Dammhantering är avgörande för både arbetarnas hälsa och för att uppfylla lagstadgade regler och föreskrifter. Många ser damm som en oundviklig del av arbetet, men det behöver det inte vara. Genom att hantera dammet på rätt sätt kan vi skapa en hälsosammare arbetsmiljö och minska risken för långsiktiga hälsoproblem, förklarar Sofie Rejler Arvidson, dammexpert på Bosch Professional.

Avlägsnar skadliga dammpartiklar direkt vid källan

Det bästa sättet att hantera damm är att inte släppa ut det i luften. Därför har Bosch Professionals dammlösningar utformats för att passa sömlöst med dina elverktyg och fånga dammet redan där det uppstår. Genom att avlägsna skadliga dammpartiklar direkt vid källan, kan användaren andas lätt och jobba bekvämt hela dagen.

- Dessutom är Bosch Professionals dammlösningar skräddarsydda för att uppfylla strikta hälso- och säkerhetsföreskrifter, med certifieringar tydligt markerade för enkel regelefterlevnad. Detta understryker vårt engagemang för säkerhet och efterlevnad av gällande normer, säger Sofie.

Det bästa sättet att hantera damm är att inte släppa ut det i luften. Därför har Bosch Professionals dammlösningar utformats för att passa sömlöst med dina elverktyg och fånga dammet redan där det uppstår.

Skyddar verktyg och tillbehör

En annan viktig aspekt av Bosch Professionals teknik är dess förmåga att skydda verktyg och tillbehör från dammets skadliga inverkan.

– Dammet kan tränga in i verktygen och påskynda slitage och åldrande. Våra dammlösningar fungerar som en skyddsbarriär, vilket inte bara förlänger verktygens livslängd utan också förbättrar deras prestanda över tid, säger Sofie.

Läs också:
Minska risken för arbetsskador med smarta funktioner från Bosch Professional
Dammfritt arbete med dammklasserna L, M och H – så väljer du rätt!

Anpassade lösningar för specifika arbetsuppgifter

Bland de skadliga dammtyperna som Bosch Professional tar sig an finns kiseldamm, trädamm, gipsdamm och asbestdamm – var och en med sina specifika risknivåer och hälsoproblem.

Företagets dammlösningar är speciellt utformade för olika användningsområden som borrning, bilning, kapning och slipning för att effektivt minimera risken för dessa skadliga dammtyper.

– Vid borrning i betong, sten eller tegel använder man våra dammutsugstillsatser för att sömlöst ansluta till verktyget och minimera risken för kiseldamm. Vid bilning fångar våra lösningar dammet vid bilningspunkten och skyddar arbetsområdet. För kapning och slipning erbjuder vi effektiva dammutsugstillsatser för att minska luftburet damm och skydda arbetaren.

4 anledningar att ta kontroll över dammet

Damm finns överallt, och ändå vet vi inte mycket om det. Många yrkesarbetare ser det som ”del av jobbet”, men så behöver det inte vara. Dammhantering är viktigt såväl för din hälsa som för efterlevnad av gällande lagar och förordningar. Och det är lättare än någonsin med Bosch Professional.

Håll dig frisk

Genom att avlägsna skadliga dammpartiklar på arbetsplatsen, ser Bosch Professionals dammlösningar till att du kan andas lätt och arbeta bekvämt hela dagen.

Skydda verktygen

Dammet når in i dina verktyg och påskyndar slitage och åldrande. Bosch Professionals dammlösningar skyddar verktygen från damm så de får längre livslängd och bättre prestanda.

Skydda tillbehören

Dammet kan täppa till tillbehören och slita ut dem snabbt. Spara tid och pengar. När du använder dammhantering håller tillbehören ännu längre.

Uppnå kraven

Våra dammlösningar efterlever kraven på hälso- och säkerhetsföreskrifterna och certifieringarna är tydligt markerade – regelefterlevnaden blir enkel för dig.

Tips från experten: Så hanterar du dammet

Effektiv dammhantering är nyckeln till en säker och produktiv arbetsmiljö. Sofie Rejler Arvidson delar med sig av hur Bosch dammlösningar kan underlätta vid olika arbetsmoment.

Betong och sten

- Utforska säkerheten och effektiviteten hos våra dammutsugstillsatser för betongborrning, -bilning, -kapning och -slipning! Arbetet med betong eller andra mineralmaterial som tegel eller sten genererar betydande mängder kiseldamm. För att skydda din hälsa har vi utformat dammutsugstillsatser som sömlöst passar till dina verktyg och minimerar dammspridningen. Exempel här är utsugstillbehören i GDE-serien som används direkt på vägg, eller insticksdammsugaren som appliceras direkt på borrhammaren.

Trä

- Hantering av trä skapar betydande damm, och även om trädammet inte är lika farligt som kiseldamm kan det fortfarande leda till hälsoproblem över tid. Våra träslipar är skräddarsydda för att minimera dammspridning och fungerar sömlöst med våra dammadaptrar och dammsugare. Med funktioner som inbyggt dammuttag och direkt dammutsugning vid källan kan du arbeta effektivt utan avbrott. Här har vi exempelvis dammutlopp eller en Click & Clean-anslutning till de flesta av våra slipar och sågar.   

Gips

- Även om gipsskivor kan verka harmlösa jämfört med kiseldamm kan det fina talkliknande dammet orsaka ihållande irritationer över tid. Våra gipsslipar är designade för att minimera dammspridning och är redo att arbeta tillsammans med våra kraftfulla dammsugare. Med plug-and-play-funktion, ergonomisk design och effektiv dammuppsamling vid slipningspunkten är våra gipsslipar det optimala valet för en dammfri arbetsmiljö. Även tillbehören är viktiga för att minimera dammutsläppet, till exempel sliipnätet M480 är ett tillbehör som både slipar och rengör – perfekt för jobb över huvudhöjd med giraffslipen.

Med funktioner som inbyggt dammuttag och direkt dammutsugning vid källan kan du arbeta effektivt utan avbrott.

Dammtyper

Vissa dammtyper är mer hälsovådliga än andra. Ingen av dem är bra för kroppen. Så länge som det borras, kapas, sågas, slipas, sandpappras eller demoleras på byggarbetsplatsen, kan du räkna med luftburet damm och alla hälsorisker som medföljer.

Kiseldamm

Kommer från:  Kiseldamm genereras vid hantering av material som betong, cement, tegel, murbruk, kakel, sandsten, grus, kalksten, marmor med mera.

Inandning av kiseldamm kan leda till allvarliga och långsiktiga hälsoproblem. Silikos, eller stenlunga, är en fruktad konsekvens där ärrvävnad bildas i lungorna, vilket kan resultera i andningssvårigheter och nedsatt lungfunktion. Utöver detta ökar risken för lungcancer, tuberkulos, njursjukdomar och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Risknivå: Medium–Hög

Trädamm

Kommer från: Barrträ, lövträ, MDF, plywood mm.

Hälsoproblem: Långvarig exponering för trädamm kan leda till en rad hälsoproblem, inklusive irritation i ögon och hud, samt andningsbesvär. Vissa lövträ har även visat samband med näscancer. Trä är sällan helt rent och kan innehålla kemikalier, harts, bekämpningsmedel, färg, lim, lack mm., särskilt vid renoveringsarbeten. Äldre trä kan även innehålla mögelsporer.

Risknivå: Medium–Hög.

Gipsdamm

Kommer från: Gipsskivor, puts mm.

Hälsoproblem: Puts- eller gipsdamm är ofarliga för huden, men det kan irritera ögon, näsa, hals och mun. Utan dammskydd kan långvarig exponering ha negativ inverkan på lungor och andra organ.

Risknivå: Låg.

Asbestdamm

Kommer från: Finns i äldre byggnader före 1990-talet, innan användning av asbest förbjöds. Vinylklinkers, innertaksplattor, cementtaksdukar mm.

Hälsoproblem: Låg nivå av exponering kan räcka för att orsaka mesoteliom (lungsäckscancer). Långvarig exponering kan orsaka sjukdomar som asbestos (ärrvävnad i lungorna), lungcancer, tjocktarmscancer mm.

Risknivå: Hög.

Asbest kan finnas i äldre byggnader före 1990-talet, till exempel i vinylklinkers, innertaksplattor och cementtaksdukar.