Det går inte alltid att förhindra damm i en verkstad eller på en byggarbetsplats. Däremot kan du se till att dammet inte gör någon skada. För det behöver du en dammsugare med rätt dammklass.

När du arbetar i en dammig miljö är det bara en sak som räknas: din hälsa. När du slipar och sågar i trä eller mineraliska material kan dammet som uppstår utgöra en allvarlig hälsorisk. Det visar en aktuell metaanalys*, enligt vilken den relativa risken för astma hos personer som utsätts för trädamm i arbetet är 1,53 ggr högre än hos normalbefolkningen.

Därför bör du för din egen och för din omgivnings skull se till att få ren arbetsluft – och arbeta med en välbeprövad och godkänd dammsugare. Att du använder rätt dammsugare för rätt damm är dessutom ett krav för att du ska kunna uppfylla alla miljöregler.

* Källa: Perez-Rios M, Ruano-Ravina A, Etminan M, Takkouche B. A. Meta-analysis on wood dust exposure and risk of asthma. Allergy 2010;65:467-73.

Dammet påverkar din hälsa

Där man hyvlar faller spån, men det uppstår också ett fint damm. Det dammet kan snabbt bli en allvarlig hälsorisk. Det här är tre viktiga faktorer för att förstå mer om damm.

Dammstorlekar: Hur skadligt dammet är beror bland annat på dammpartiklarnas storlek. Ju finare dammpartiklarna är desto djupare kan de tränga in i lungvävnaden.

Dammtyper: Dammet är lika varierande som materialen det bildas av. Kvartshaltiga substanser i mineraliska dammtyper är ytterst skadliga. Kristallin kiseldioxidkan till exempel orsaka lungcancer.

Dammexponering: Även hur länge man utsätts för damm och mängden damm avgör hur skadligt dammet blir. Det gäller naturligtvis inte bara i verkstaden utan också på byggarbetsplatsen

Välj rätt dammklass på dammsugaren

Damm delas in i tre klasser: L (low risk), M (medium risk) och H (high risk). Dammklassen anger vilket damm dammsugaren är lämplig för, de fastställda arbetsplatsgränsvärdena och vilken filtreringsgrad filtersystemen måste klara.

Dammklass L

Enkelt och ofarligt damm som hushållsdamm eller material som sand och jord. En dammsugare avsedd för dammklass L behöver ha ett filtersystem som kan fånga upp 99 % av dammet.

Dammklass M

Allt trädamm samt damm från spackel, filler, lack, gips, cement, betong, sättmassa och färger, som latex- och oljefärger, eller kvartshaltiga material som kisel. När du använder en H-klassad dammsugare fångar filtret upp 99,9 % av dammet.

Dammklass H

Damm med cancer- eller andra sjukdomsframkallande partiklar, till exempel damm med mögelsporer, asbest, mineralfiber, bitumen eller konstgjorda mineralfiber som exempelvis glasull. Filtret på en dammsugare för dammklass H låser in 99,995 % av dammet.

Dammsugaren Bosch GAS 35 H AFC har dammklass H. Det innebär att filtret låser in 99,995 % av allt hälsovådligt damm.

En vinst för dig, dina anställda och dina kunder

Se till att du väljer en dammsugare för den dammklass som är relevant för materialet du arbetar med. Det är bra för både dig och ditt företag och dina kunder. Dammsugarna ser till att din arbetsmiljö är lika ren och snygg som ditt arbetsresultat. Det ger inte bara ett gott intryck utan bidrar också till att dina kunder i större utsträckning rekommenderar dig.