Snickerimaskiner gör snickeriet betydligt enklare och ger dig möjlighet att lägga mer tid på att arbeta med detaljer och sådant som är roligt! Att stå och slipa eller såga för hand hela dagen sliter på kroppen och om du ska tillverka flera föremål behöver du maskiner för att arbetet ska bli värt mödan.

Hemmafixaren har alltid borrmaskinen och bandslipen inom räckhåll. Andra maskiner är inte lika vanligt förekommande hemma, men på träslöjden fick du säkert prova en träsvarv eller en bandsåg. Här ger vi dig en idé om vilka maskiner som underlättar för dig och dina projektplaner.

Vanligaste snickerimaskinerna

Bandslipmaskin

Bandslipmaskinen fungerar med ett slippapper som placeras över två roterande hjul. När maskinen startas börjar hjulen rotera och du lägger den vågrätt mot den yta du vill slipa. Tack vare slippapperets rotation får du en hög effekt i slipningen och kan slipa stora ytor snabbt och med relativt låg arbetsbelastning. Var noga med att arbeta ergonomiskt och använd munskydd för att inte andas in trädammet.

Bandsåg

Bandsågar finns i många olika storlekar och kan användas för detaljer hos mindre träföremål liksom vid kapning av större stockar och timmer. Den består av ett som är upplagt på hjul. Det finns både stående och liggande bandsågar där de sistnämnda ofta används på större sågverk.

Borrmaskin

Borrmaskinen har i princip ingen begränsning i storlek men fungerar alltid utifrån samma principer. En vanligt förekommande borrmaskin för hemmafixaren är slagborrmaskinen som förutom att rotera även pulserar axiellt, d.v.s. slår mot ytan. Detta ökar effekten och borren kan således penetrera hårdare material. Själva borrstålet i en borrmaskin är oftast spiralformat, vilket gör att den transporterar bort spånet från hålet. En stationär borrmaskin ger högre stabilitet och är att föredra när du vill vara säker på att du borrar lodrätt.

Cirkelsåg

Cirkelsågen är ett tacksamt verktyg för dig som måste kapa flera arbetsstycken i samma längd. Det finns två olika typer av cirkelsågar, justersåg samt klyvsåg. Klyvsågen har ett bord och du kan själv ställa in sågklingan i den höjd du önskar. Tack vare anhållet som stöd kan du enkelt kapa plankor till den bredd du önskar.

Rikt- och planhyvlar

Rikt- och planhyvlar befriar dig från ett evigt manuellt hyvlande och du får snabbt fram en jämn och slät yta. Dock har hyvlarna två helt olika funktioner och ska därmed inte förväxlas med varandra. Planhyveln är sluten och virket matas maskinellt, medan virket matas manuellt när planhyveln är öppen. Båda maskinerna har en kutter som utför själva hyvlingen. Det är ett roterande verktyg med knivar som även används i fräsmaskiner.

Fräsmaskiner

Fräsmaskiner har ett skärande verktyg som kan lutas i olika vinklar. Du förflyttar sedan arbetsstycket mot ett snabbt roterande verktyg som skär ut den del du önskar. En fräs kan t.ex. användas när du vill skapa en ny vinkel över kanten på en planka. Fräsmaskinerna delas upp i horisontella och vertikala och under dessa kategorier finns ett stort antal fräsmaskiner med olika specifika funktioner.

Svarv

Svarv är en annan maskin för att skära ut former från ett arbetsstycke. Du fäster stycket mellan en drivande spindel och ett mothåll. När föremålet som du önskar svarva roterar i hög hastighet för du ett svarvstål mot ytan som tack vare rotationen har en skärande effekt. Svarvstålen finns i många olika storlekar och modeller för att du ska kunna forma föremålet som du vill.

Vilka kombimaskiner finns det?

Med en kombimaskin kan du få i princip all grundlig bearbetning av trä i en enda maskin. De mest utvecklade kombimaskinerna fungerar som fem snickerimaskiner i ett. Den inkluderar rikthyvel, planhyvel, cirkelsåg, borrmaskin och fräsmaskin. De enklare kombimaskinerna består av två eller tre funktioner, t.ex. såg och bordsfräs.

Vilka snickerimaskiner är nödvändiga?

Vilket arbete tar dig längst tid och vilket tycker du är tråkigast? Att kapa, hyvla och slipa hundratals brädor kräver maskiner. Det handlar inte bara om tid utan även om att undvika förslitningsskador som kan bli en risk efter långa, monotona arbetsmoment.

Beroende på vad du arbetar med behöver du maskiner som lämpar sig väl för just ditt projekt. Med en kombimaskin och några handverktyg slipper du fundera mer och kan arbeta effektivt genom hela processen. För att nämna två maskiner som du nästan aldrig klarar dig utan har vi borrmaskinen och bandslipen, och dessa hittar du således hemma hos de flesta hemmafixare.

Med rätt verktyg och maskiner kan du göra dig oberoende från byggfirmor och förverkliga byggplanerna eller skapa din drömmöbel på egen hand. Med tålamod, rätt verktyg och en positiv inställning kommer du långt och för varje projekt du genomför samlar du nya värdefulla färdigheter!

Är du osäker på vilken såg du ska använda kan du läsa vår sågguide.