Du som drömmer om att snickra dina egna möbler eller bygga din egen båt kan med rätt verktyg och noggranna förberedelser förverkliga dina drömmar. Med fokus på funktion, design och kvalitet skapar du unika träföremål enligt konstens alla regler! Här guidar vi dig till de verktyg du behöver för att komma igång med ditt finsnickeri.

En ultimat finsnickare utför arbetet som en konstnär målar en tavla. Det krävs tålamod, känsla för detaljer och kunskap om olika träslag - alltså är det ingenting du lär dig över en dag. Ju mer erfarenhet du har inom trähantverk desto bättre blir resultatet. Finsnickaren hanterar sina verktyg med precision och omsorg och lämnar ingenting åt slumpen.

För dig som aldrig har snickrat förut är det viktigt att du först provar dig fram försiktigt och inte låter dig nedslås av misstag. Arbeta metodiskt, följ ritningarna och ompröva dina metoder under arbetets gång. Det finns flera bra böcker och videor som du kan ta del av för att lära dig teorin kring finsnickeri, samt titta på hur erfarna finsnickare arbetar. Men för ditt eget handlag finns inga genvägar utan det handlar enbart om erfarenhet.

Ett bra mätverktyg är nödvändigt när du ska utföra finsnickeri.

Läs även: “Guide: Välj rätt verktygsförvaring”

Vad är finsnickeri?

Finsnickeri handlar om kreativt skapande i trä. Ofta handlar det om möbler, inredning eller båtar. Du hanterar hela processen, från idé till färdig produkt. Även om du gör allting efter ritningar så kommer resultatet att bli ditt eget och olikt alla andras. Finsnickaren arbetar med omsorg och måste ta större hänsyn till form och estetik än en grovsnickare.

Vid annat arbete med trä som t.ex. husbygge, arbetar snickaren till större del efter rutiner och med mindre detaljarbete. Eftersom den överlägset största arbetsgivaren för en snickare är just byggföretag jobbar de flesta snickare inom denna sektor. För många är det en hobby och någonting man sysslar med vid sidan om lönearbete.

Att ha kunskap om det du jobbar med och förstå träets olika egenskaper beroende på ursprung, behandling och sammansättning är förutsättningar för ett lyckat finsnickeri. Onekligen spelar också verktygen en stor roll och finsnickaren väljer sina verktyg med eftertanke och gärna flera olika för varje enstaka moment. Till synes minimala arbeten med detaljer tar fram det vackra i din möbel och gör stor skillnad i slutändan.

Vilka verktyg behöver man för finsnickeri?

Du minns kanske hur det såg ut i träslöjdsalarna och vilka verktyg och metoder du fick lära dig att använda? I princip är träslöjd en grundutbildning i finsnickeri och verktygen du höll i handen var till stor del samma som en finsnickare har störst användning för. Förutom de uppenbara verktygen som hammare och skruvmejslar presenterar vi här några fler nyckelspelare i snickarboden.

Stämjärn

En finsnickare använder sig av många olika stämjärn. Det är ett verktyg som du använder för att hugga loss bitar eller skära i träet för att få fram mönster och motiv. Stämjärnet kan antingen vara rakt eller skålformat och du slipar metallskäret med en eggvinkel från 15 upp till 40 grader, beroende på hur hårt träet som du bearbetar är.

STANLEY 2-16-885

Lövsåg eller figursåg

Med en lövsåg eller figursåg, kan du såga i träet med större spelrum än med en vanlig såg och såga ut komplicerade kurvor. Bladet är tunt, d.v.s. avståndet mellan tänder och rygg är kort, för att du inte ska fastna med bladet när du vänder i skarpa vinklar under sågningen. Det som skiljer en lövsåg från en figursåg är djupet i spännbågen där lövsågen har hela 25 cm och figursågen mellan 12 och 15 cm.

STANLEY 0-15-106

Tvingar

Tvingar håller saker och ting på plats när du arbetar med detaljerna, vilket är ett måste i flera moment under finsnickeriet. Likaså använder du tvingar för att pressa samman ytor mot varandra när du limmar. Ordet tving kommer just från att ”tvinga”, det vill säga tvinga tillsammans.

Hultafors CFP 20

Hyvel

För att rikta och plana virket behöver du en hyvel. Generellt börjar du med en grövre hyvel för att arbeta ner ojämnheterna med större effekt. Ju närmare en slät och rak yta du kommer desto mindre vinkel behöver du i skärstålet och du får slutligen fram en jämn och fin yta för fortsatt arbete.

STANLEY 1-12-005

Mätverktyg

Du kan inte snickra utan vattenpass, tumstock och vinkelhake. Dessa använder du vanligtvis ett oräkneligt antal gånger under arbetets gång och är din säkerhet för att delarna blir raka, jämna och har rätt storlek.

Hultafors V 20 S

Gummiklubba

Gummiklubban är ett verktyg som du slår på trä med. Till skillnad från en hammare är detta slagverktyg mjukare och skonsammare. Tänk på att vissa träslag är mjukare än andra och du behöver då vara ännu mer försiktig.

STANLEY 1-57-530

Syl

Sylen använder du för att markera punkter där du senare ska slå spik eller skruva. Blyertspennan har du alltid i fickan för att markera ut linjer för exempelvis sågning.

Snickeriverktyg - Syl

Var inte rädd för att misslyckas

Ovan nämnda verktyg och tillbehör ger hemmafixaren goda förutsättningar för ett lyckat finsnickeri. Prova dig fram och var inte rädd för att misslyckas. Det är så vi lär oss nya saker!