När kvällarna blir mörkare vill allt fler lysa upp sina hem och trädgårdar med stämningsfull belysning. Vad säger reglerna och vad finns det för risker kopplade till el, fukt och kyla? I den här artikeln berättar vi allt du behöver veta för att installera belysning utomhus.

Många vill belysa sina uppfarter, buskar och fasader för att skapa stämning, förlänga kvällarna och hålla tjuvarna borta. Ny och energisnål teknik har gjort det lättare än någonsin att komma i gång. Samtidigt dyker det upp många frågor om elsäkerhet och om vad man får göra själv. I den här artikeln kan du läsa om vilka regler som gäller och få tips på vad du ska tänka på när du använder el utomhus. Mer information hittar du på Elsäkerhetsverkets sidor om utomhusbelysning.

Läs också:

Så väljer du rätt utomhusbelysning

Så lyckas du med din julbelysning - tips och inspiration

Så väljer du rätt arbetsbelysning

Vad får man göra själv med el?

Fasta installationer ska utföras av ett elinstallationsföretag

Om din nätdrivna belysning har jordad stickpropp går det oftast bra att koppla in den själv. Om det saknas stickpropp rör det sig om en fast installation och då ska installationen utföras av ett behörigt elinstallationsföretag. Om du skulle sakna eluttag utomhus är även det en fast installation som ska utföras av en fackman.

Belysningen ska anslutas till jordade uttag utomhus

Utomhusbelysning ska kopplas till jordade uttag som sitter utomhus. Du får med andra ord inte dra en förlängningssladd från vardagsrummet, ut genom fönstret och vidare till uteplatsen. Viktigt är att både uttag och skarvsladdar är jordade.

Produkten ska vara konstruerad för att användas utomhus

En grundregel är att lampor och belysning som installeras utomhus ska vara avsedd för utomhusbruk. Hur väl elektronisk utrustning är skyddad från fukt och damm går att utläsa av dess IP-klass. IP-beteckningen är uppbyggd av två siffror. Den första siffran beskriver hur skyddad produkten är från damm, inträngande objekt och beröring. Den andra siffran beskriver hur väl produkten är skyddad från vatten.

En flyttbar trädgårdsprodukt ska ha minst IP44. Det innebär att den är skyddad mot inträngande fasta föremål större än 1 millimeter och strilande vatten från alla vinklar. Om produkten saknar IP-klass är den sannolikt inte avsedd för utomhusbruk.

Här kan du läsa mer om IP-klasser

Philips rörelsesensor för utomhusbruk har kapslingsklass IP54. Det innebär att den är är skyddad från regn.

IP44 innebär inte vattentätt

Att en produkt är byggd för utomhusbruk och har IP44 innebär inte att du kan låta transformatorn ligga i en djup vattenpöl när snön smälter. Läs noga i manualen hur dina produkter ska installeras. Det är inte ovanligt att just transformatorer ska monteras på en regnskyddad plats några decimeter över marken.

Finns jordfelsbrytare?

All utomhusbelysning bör vara ansluten till en jordfelsbrytare. Eftersom jordfelsbrytaren bryter strömmen så fort en apparat blir spänningsförande minskar den risken för skador. Om du saknar fast jordfelsbrytare kan du tillfälligt använda en portabel jordfelsbrytare. Det är också viktigt att kontrollera jordfelsbrytarens funktion en gång i halvåret. Det gör du genom att trycka på jordfelsbrytarens testknapp och se om strömmen bryts.

Inspektera efter sprickor och skador

Produkter som används utomhus utsetts för påfrestningar i form av sol, vind, vatten och kyla. Därför är det särskilt viktigt att kontrollera utrustningen regelbundet så att det inte finns sprickor eller andra skador. När du tar ner julbelysningen kan du med fördel förvara den på en torr plats i sin originalförpackning.

Uppfyller produkten grundläggande säkerhetskrav?

Alla elprodukter som säljs i Europa ska ha en märkning som visar att de uppfyller de säkerhetskrav som finns inom EU. CE-märkningen innebär att det finns skydd mot elchock, skydd mot elbrand och att produkten inte kan störa eller slå ut andra elektroniska produkter.

Läs mer om märkning av elprodukter hos Elsäkerhetsverket