Med rätt sågblad i din sticksåg kan du såga i metall, plast, trä och andra material med olika egenskaper. I den här guiden berättar vi allt du behöver veta om att välja rätt sticksågsblad!

Sticksågen är en av de mest mångsidiga sågarna som finns och kan användas till allt från att kapa stålrör till att figursåga i trä med hög precision. Som du kan läsa i vår guide Välj rätt sticksåg skiljer sig motorkraften åt mellan olika sticksågar. När du går från trä eller plast till metall är det framför allt viktigt att du sätter i ett sticksågsblad som passar för uppgiften.

Vilket sågblad passar i min sticksåg?

Alla sticksågar har ett maximalt sågdjup för olika material. En sticksåg som har ett maximalt sågdjup på 135 millimeter i trä kan till exempel ha ett maximalt sågdjup på 10 millimeter i stål och 25 millimeter i aluminium. Eftersom sågdjupet är kopplat till sågens motorkraft kan du egentligen sätta på hur långt eller kort sågblad du vill, förutsatt att det passar i sågen. Ju större slaglängd sticksågen har desto större yta av sågbladet används. Det innebär att du kan använda sågbladet längre innan det slits ut.

För att veta vilka sticksågsblad du har att välja mellan behöver du veta om din såg har T-fäste eller U-fäste.

Sticksågsblad med T-fäste

T-fästet (som även kallas Euro-fäste) är mer eller mindre standard och används bland annat i verktyg från Bosch, Dewalt, Milwaukee, Metabo och många fler. T-fästet känner du ingen på de två vingarna som får det att påminna om bokstaven T.

Sticksågsblad med U-fäste

Det andra sticksågsfästet du bör känna till är U-fästet, som känns igen på en U-formad urgröpning vid fästet. Blad med U-fäste används till exempel i sticksågar från Black & Decker.

Sticksågsbladets anatomi

Vanligtvis går det att utläsa av produkttexten eller förpackningen vad ett sticksågsblad är avsett för. Faktorer som spelar in är bland annat tändernas material, utformning och täthet.

Vad är sticksågsbladet gjort av?

När du läser produktspecifikationer och jämför olika sticksågsblad med varandra kommer du att stöta på några förkortningar. Dessa förkortningar är kopplade till bladet och tändernas material.

HCS - kolstål. Dessa blad lämpar sig för trä, plast och olika träbaserade skivor. HCS-blad ger snabba snitt med liten utflisning.

HM – hårdmetall. Hårdmetallblad används med fördel när du ska såga glasfiber, MDF, kakel, trä och rostfritt stål. Kallas även TCT blad (Tungsten Carbide Tipped).

HSS – snabbstål. Sticksågsblad i snabbstål används för att såga i aluminium, järn, stål och koppar.

BIM – bi-metallblad. Bi-metallblad har olika metaller i tänder och bladrygg för att ge både flexibilitet och hållbarhet. Dessa blad har ett brett användningsområde och lämpar sig till exempel för järn, stål, koppar, trä, träskivor och aluminium.

Det är viktigt att välja rätt sticksågsblad till materialet du ska såga. Välj ett sågblad med många tänder för en fin snittyta när du sågar i trä. På bilden syns Bosch GST 18 V-LI B.

TPI – antalet tänder per tum

En annan faktor som påverkar vilket material du kan såg i och hur snittet blir är antalet tänder per tum – TPI, från engelskans Teeth Per Inch. När du sågar i trä ger ett högre tandantal i regel en finare snittyta medan ett lägre tandantal ger snabbare avverkning. 

Om du ska såga i metall brukar man välja tandantal utifrån metallens tjocklek. För metall som är 2 millimeter eller tunnare kan det vara lämpligt med ett blad på över 20 TPI. För en tjockare metall på 4 millimeter eller mer är det lämpligare att välja ett blad med 8-14 TPI.

Ibland pratar tillverkare också om tanddelning, som är ett annat mått på hur tätt tänderna sitter. Om talet är högt har bladet med största sannolikhet lägre TPI.

Är dyrare sticksågblad bättre?

Sticksågblad är att betrakta som en förslitningsvara, så du får räkna med att byta blad emellanåt. Därmed inte sagt att det är bäst att köpa ett storpack med de billigaste bladen du kan hitta. Generellt brukar man säga att du får vad du betalar för och att det ofta lönar sig att köpa bättre blad.