Att elda är en vanlig värmekälla för hushåll, det är också ett sätt att få ner elförbrukningen under de kalla månaderna. Särskilt är det kanske aktuellt att tänka på vedeldning som uppvärmningsalternativ nu när elpriserna ökat och dyra räkningar väntar. Här går Proffsmagasinet igenom hur du ska tänka när det gäller ved.

Under hösten och vintern kan ved och eldning vara nödvändigt för uppvärmning, men det kan också vara ett sätt att höja mysfaktorn under mörka dagar. Oavsett anledning har Proffsmagasinet tagit fram en guide för dig som ska elda och hantera ved.

Köp rätt ved

Om du har tillgång till ved hemma ska du såklart använda den men om du inte har det kan det vara värt att tänka på vilken ved du köper. Beroende på träslag brinner och värmer veden olika. Lövträd såsom rönn, björk, alm, bok, ask eller lönn brinner lugnt och glöder länge.

Barrved som till exempel gran och tall sprätter och gnistrar när det brinner och borde inte eldas i öppna eldstäder utan skydd. Granved är ofta billigare än lövved och torkar snabbare. 

Sett till energivärde ligger ek- och björkved i toppen, följt av tall-, gran- och aspved.

Ekved har ett högt energivärde men släpper vid eldning ut garvsyra som kan skada plåt, metall och murbruk i din eldstad. Därför ska ved av ek gärna ha torkat i över två år. Det kan också vara en idé att blanda upp ekved med ved av annat träslag för att minska utsläppet av garvsyran och då också det slitage som garvsyran åsamkar.   

Tänk på att stapla veden rätt!

Kapa och klyv ved smidigt och säkert

I Proffsmagasinets sortiment hittar du det som behövs både för att kapa och klyva din ved. Vi har alltifrån motorsågar och sågbockar till yxor och vedklyvar.

Kapning

För att kapa ved kan du använda en motorsåg. Om eldning är den främsta värmekällan och du ska kapa stora mängder ved kan det i stället vara smidigt med en vedkap. Ska du använda en motorsåg för att kapa ved, se också till att du då har en sågbock. Då garanterar du att stocken ligger där den ska när du kapar vilket är en viktig säkerhetsaspekt.

Anpassa längden på stockarna du kapar efter dina behov. För att göra det smidigt ska du alltså tänka på hur dimensionerna på din vedpanna, kamin, kakelugn eller kanske öppna spis ser ut och kapa efter de måtten.

Ska du använda en vedklyv för klyvningen behöver du också se till att längden du kapar inte överstiger vad klyven klarar.  

Tips! Här kan du läsa mer om motorsågar.

Klyvning

När du har kapat din ved är det dags för klyvning. Vilket verktyg du använder är upp till dig. Att hugga ved kan ses som en tradition och den som använder yxa brukar säga att ved värmer två gånger – när den klyvs och när den eldas.

Om du ska klyva stora mängder ved kan en vedklyv vara att föredra. Det är både ergonomiskt snällare mot kroppen och klyvningen går betydligt fortare.

För att det ska vara enklare att klyva veden kan det vara bra att göra det när den är rå, alltså så nära inpå kapningen som möjligt. Ju längre ved får torka, desto segare och svårare blir den att klyva.

Många ser det som en tradition att hugga veden med en yxa.

Förvara ved torrt

Ved behöver förvaras rätt både inomhus och utomhus. Att elda blöt och fuktig ved är svårt och onödigt – mycket av värmeenergin går då åt för att ånga bort fukt i stället för att värma upp. Vid eldning, och för att få ut det maximala brännvärdet, ska veden ha en fukthalt på under 20 procent.

Vid kapning och klyvning är fukthalten ofta omkring 50 procent. Veden behöver alltså torka ordentligt innan den eldas och därför är det viktigt att den förvaras rätt. Det går utmärkt att förvara den i ett garage, vedskjul eller förråd, men även utomhus under presenning funkar. Använder du presenning är det dock viktigt att du ser till att luft kan cirkulera från sidorna.

Så staplar du ved rätt

Förutom att förvara veden torrt krävs det att den staplas rätt!

  • Lägg inte veden direkt på marken, då kan fukt tränga upp i veden. Lägg i stället något mellan marken och vedklabbarna. Det är ett plus om det finns utrymme för luft undertill.
  • Stapla alltid veden så att barken ligger uppåt, annars kan din ved ruttna.
  • Placera veden glest så att luft kan strömma igenom, då håller den sig torr.
  • Veden i stapelns första två rader ska placeras rakt över varandra, därefter ska veden placeras växelvis. Då blir din vedstapel stabil och riskerar inte att falla ihop.

Elda

När du har kommit så långt som till att faktiskt använda veden och börja elda finns det såklart också en del tips och trix att tillgå.

Få fjutt på elden

Trots att du gjort alla rätt i processen till själva eldningsstadiet kan det vara ett tålamodskrävande jobb att faktiskt få fart på brasan. För att göra det enklare kan du använda till exempel björknäver. Har du inte tillgång till det kan ett annat användbart hjälpmedel vara braständare.

En brasa både värmer och ökar mysighetsfaktorn under kalla dagar.

Sprid värmen

Att få en jämn temperatur i hemmet kan också vara en utmaning, särskilt om du främst vill använda dig av eldning som värmekälla och kaminen eller spisen är belägen i ett rum. För att få värmen att cirkulera kan det vara en bra idé att använda en kaminfläkt.

Låt röken visa vägen

Röken från eldningen är också ett kvitto på vedens energivärde. Är värdet högt ska röken vara vit eller genomskinlig, en mer kompakt rök visar på att veden är fuktig men att energiförbränningen ändå är okej. Skulle röken vara mörk eller lukta illa kan det vara så att lufttillförseln är dålig.  

Tips! Att elda medför såklart alltid en risk och du ska alltid tänka på säkerheten. Se över dina brandvarnare och brandsläckare. Läs vår guide ”Så väljer du rätt brandsläckare”.