När det börjar brinna är brandsläckaren din bästa vän. Det finns olika släckmedel för olika typer av bränder och med kunskap om vilken brandsläckare som lämpar sig bäst för vilken miljö och situation får du snabbare stopp på lågorna.

Brandsläckare delas in i olika bokstavsklasser, A – F, där har bytts ut mot en text om att brandsläckaren fungerar för att släcka bränder i elektronik. A är den vanligast förekommande klassen eftersom den riktar sig mot bränder i fasta material, såsom tyger, papper, trä och plast. För bränder i vätskor finns släckare med beteckningen B, för gasbränder, C, bränder i metall, och F-klassen är bäst lämpade i köksmiljöer för att släcka bränder i matfett och oljor.

Grunderna i brändsläckning med brandsläckare

Du har säkert sedan tidigare lärt dig de viktigaste grunderna i en effektivt brandsläckning liksom hur en brandsläckare ska hanteras, men det tåls att upprepas:

  • Försök aldrig släcka med vatten när det brinner i matfett eller olja!
  • Kontrollera din brandsläckare med jämna mellanrum, saker som att slangen är hel och inte har torkat ut, att tryckmätaren står på grönt samt att plomberingen sitter kvar.
  • En använd brandsläckare måste laddas om innan du kan använda den igen, oavsett hur mycket eller lite du har sprutat.
  • Se till att du lätt kan bära och hantera din handbrandsläckare. Hellre två mindre än en stor!
  • Sikta inte mot lågorna, utan mot eldens bas.

Läs även: “Total brändsäkerhet – Ditt aktiva brandskydd”

Vilka typer finns och för vilka typer av bränder ska de användas?

Pulversläckare

Pulversläckaren är idag den vanligaste brandsläckaren i hushållen och rekommenderas för hemmabruk, i huset, bilen eller båten. Vid korrekt användning kan den släcka de flesta bränder som uppstår i hemmet. Den har hög släckkapacitet och fungerar genom att först stjäla en stor del av brandens värmeenergi och sedan brytas ned till ånga som konkurrerar ut syret.

Pulver leder inte ström och är således säker vid släckning av brinnande elektronik. Det har dessutom låg fryspunkt och tåls att förvaras utomhus, även under vintern.

En nackdel med pulver är att det smutsar ned och är svårt att tvätta bort. I miljöer med ömtåliga eller värdefulla föremål används därför hellre en skumsläckare.

Normalt är rekommenderad storlek på en pulversläckare är 6 kg och uppåt men i mindre utrymmen såsom i bilen eller båten räcker det ofta med 2 kg.

Pullversläckare housegard brandsläckare

Skumsläckare

Skumsläckare består i huvudsak av vatten vilket gör det enkelt att tvätta bort efter en släckning. Skummet kväver elden genom att lägga sig som ett täcke som förhindrar syretillförseln och fungerar bra vid bränder i vätskor eller fasta organiska material.

Till skillnad från pulver kan skum leda elektricitet. Vid bränder i elektronik bör du därför inte använda en skumsläckare. Likaså ska du undvika skumsläckare vid bränder i vissa alkoholer, om den inte innehåller ett speciellt, alkoholresistent skum.

Skumsläckare ska förvaras inomhus under större delen av året, eftersom den är frostkänslig.

Skumsläckare kväver elden

Vattensläckare

Vattensläckare lyser allt mer med sin frånvaro och är relativt ineffektiva för att släcka bränder med lågor, men fungerar väl för att stoppa glödbränder.

Vid bränder i vätskor, som t.ex. bensin, har vatten dålig släckeffekt. Likaså ska du aldrig försöka släcka bränder i exempelvis matfett eller olja med vatten. Det riskerar att sprida elden genom att skvätta den brinnande oljan åt alla håll och kanter.

Vid användning av vatten som släckmedel är det allra bäst att använda sig av en vattenslang med relativt obegränsad tillgång. Genom att blöta ner så mycket du kan omkring elden får den svårare att sprida sig.

Tänk på att vattensläckare och vattenslangar fryser vid minusgrader och ska därför förvaras inomhus eller i uppvärmda förråd.

Koldioxid- /kolsyresläckare

Koldioxid- /kolsyresläckare fungerar genom att släckämnet tränger bort syret och kväver på detta sätt elden. Det lämnar inga spår eller skador på material och leder inte heller ström. Dessa släckare lämpar sig väl för att släcka bränder i vätskor, såsom oljor och kan därför komma till användning i köksmiljöer.

Observera att koldioxid- /kolsyresläckare har kort räckvidd och du måste därför stå nära elden för att kunna kväva den. Med tanke på detta är det en god idé att åtminstone använda handskar som skydd vid användning.

Generellt kan sägas att koldioxid- /kolsyresläckare är ineffektiva för att släcka större bränder. De har låg släckkapacitet och fungerar därför bäst på begränsade ytor, t.ex. i en gryta.

I blåsiga förhållanden är de inte heller att rekommendera eftersom släckmedlet lätt försvinner i vinden.

Halonsläckare

Halonsläckare fungerar med ungefär samma princip som koldioxid med skillnaden att det har betydligt högre släckkapacitet samt längre räckvidd. Vid bränder i exempelvis motorer och elektronik är detta släckmedel oerhört effektivt.

Halonen sprutas ut i vätskeform och har därför längre räckvidd. Vid kontakt med elden förgasas halonen och tränger sig in i svåråtkomliga utrymmen och skapar ett skydd mot antändning. Den lämnar inga som helst spår efter släckning.

Eftersom halon påverkar ozonskiktet negativt är användningen hårt reglerad. I Sverige används dessa släckare endast inom militärt eller civilt flyg.

Släckspray

Ett smidigt alternativ som kan förvaras i köket, i bilen eller i verktygslådan är släckspray. FireStoppers variant som vi säljer på Proffsmagasinet kan släcka bränder i trä, textilier och brännbara vätskor, men är också anpassad för frityrbränder. Bra att ha när det går vilt till i köket, med andra ord. Släcker A, B och F-bränder.

Släckspray från FireStopper.

Glöm inte brandfilten

Ett bra komplement till brandsläckaren är brandfilten och kan användas för att kväva mindre bränder eller hindra brand från att sprida sig. Förvara den så att du lätt kommer åt den om det skulle börja brinna!

Brandfilt från Total.

Proffsmagasinet säljer hittar du flera olika typer av brandsläckare för olika användningsområden.