Fuktskador är en mardröm för villaägaren och kan resultera i stora renoveringar. Vi vägleder dig i hur du själv kan förebygga och åtgärda problem som uppstår på grund av fukt hemma, och hur du undviker stora renoveringskostnader.

Ju tidigare åtgärder desto billigare kommer du undan i renoveringskostnader. Om du väntar för länge kan det innebära stora summor till renoveringar som enkelt hade kunnat undvikas i ett tidigt skede. Var därför uppmärksam på förändringar i tak och på väggar samt i luften du andas och försök alltid hålla luftfuktigheten hemma på en lagom nivå med hjälp av fläktar och ventilationssystem.

Eftersom mögelsvampar trivs bra i fuktiga förhållanden kan fukt i din bostad även leda till direkta hälsorisker, framförallt för den som lider av astma eller allergi.

Hur uppstår fuktskador?

När man upptäcker en fuktskada riktas ofta de första misstankarna mot vattenledningsrören som finns monterade i väggar, på vinden eller i källaren. Gamla packningar är en vanlig orsak till att rören läcker. Med dolda rör måste du riva din befintliga vägg för att komma åt läckan.

Renoveringar p.g.a. fuktskador i badrum ska till stor del täckas av försäkringen så länge arbetet är utfört av behöriga rörmokare. Om så inte är fallet riskerar du att bli utan ersättning från ditt försäkringsbolag vilket kan svida rejält i plånboken. Var därför noggrann med att ta reda på vilka krav ditt försäkringsbolag ställer, innan du bygger eller renoverar badrummet.

Ett dåligt underhållet eller icke fungerande ventilationssystem är en annan vanlig orsak till fuktskador. Ju mindre utbyte av luft desto mer fukt blir kvar inomhus vilket kan orsaka skador i väggar, tak och golv.

Kondens från varmvatten i badrummet, när du kokar vatten eller läckage från disk-/tvättmaskiner är andra källor som kan leda till en högre risk för fuktskador. Med ett droppskydd fångar du upp eventuella läckor under din diskmaskin och skyddar således golvet från fukten.

Luftavfuktare

Hur upptäcker man fuktskador?

Om du tycker dig ana färgförändringar eller mörkare områden på tak och väggar rör det sig förmodligen om en begynnande fuktskada. Likaså när kakel och klinkers börjar släppa i fogarna eller om putsen är porös och lätt lossnar. Ofta uppstår fuktskador i hörn och kring golvbrunnar i bad- eller tvättrum vilket brukar synas tydligt.

Om du upplever att luften är dålig, kanske rentav unken, kan det ha gått så pass långt att fuktskadan har resulterat i mögel. Kom ihåg att fuktskadan kan vara dold och att även om du tycker dig ha gått igenom hela huset så finns det en risk att du har missat den.

Ett tecken på att ett eller flera rör läcker är att du ofta behöver fylla på vatten i ditt värmesystem. Någonstans tar det ju vägen och frågan är bara var.

Med en fuktmätare håller du koll på luftfuktigheten och kan förebygga fuktskadorna innan det är för sent.

Vad gör fuktskador?

Fuktskador får framför allt träet i väggar och golv att ruttna, kakel, klinkers och puts att lossna och rör att rosta. Dessutom lockar det till sig mögelsvamp som stortrivs i fuktiga, organiska material. För personer med allergi, astma eller andra andningssvårigheter är det direkt farligt att vistas i hus med mögel.

Om fukten har bitit sig fast i bärande konstruktioner i husgrunden kan det i slutändan få stora konsekvenser som innebär omfattande renoveringar. Med insatser i god tid och ett väl fungerande ventilationssystem ska det aldrig behöva gå så långt och det räcker med en mindre renovering.

Vad gör man åt fuktskador?

Ett hus som är slarvigt byggt från grunden och saknar en fungerande dränering eller fuktskydd löper större risk att råka ut för fuktskador. Det som redan är fuktskadat går inte att rädda utan måste helt enkelt bytas ut. Det är troligt att du behöver byta ut större delar än de synbart skadade delarna för att säkerställa att du inte lämnar någon dold fukt.

För att förhindra nya skador måste du först och främst åtgärda källan till fukten. Ett läckande rör är konkret och det kan räcka med att byta en packning. Dålig ventilation kan åtgärdas genom att rengöra systemet och i vissa fall byta ut det helt.

Vi rekommenderar att du använder en duschskrapa för att få bort kondens och vattendroppar från kakel och klinkers i badrummet efter att du har duschat eller badat. På det sättet minskar du riskerna för fuktskador.

Det är viktigt att våtrumsarbetet är utfört enligt regler och riktlinjer. Du ska använda våtrumsskivor och vara noga med tätningsskikt under kaklet. Där rören kommer in och kring golvbrunnarna måste du täta extra noggrant för att undvika att fukten tränger sig in där du inte vill ha den.

Proffsmagasinet hittar du ett brett utbud av luftavfuktare för olika behov. Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till vår duktiga Kundtjänst.