Funderar du på att bygga Attefallshus, fritidshus, förråd, friggebod, lekstuga eller växthus på tomten? Här reder vi ut vilka regler som gäller.

Att du behöver ansöka om bygglov för att bygga hus känner de flesta till, men för den som vill bygga ett förråd, ett växthus eller ett mindre hus finns det undantag som gör det möjligt att bygga utan bygglov. För vissa saker som inte behöver lov krävs ändå att du gör en anmälan till byggnadsnämnden och får ett startbesked. Det kan också finnas lokala bestämmelser, så kolla alltid med din kommun vad som gäller innan du sätter i gång.

På Proffsmagasinet kan du köpa färdiga Attefallshus, förråd och andra stugor som färdiga byggsatser. Läs mer i vår artikel Förråd, friggebod och Attefallshus som byggsats – så funkar det.

Friggebodsregler och Attefallsregler

När du bygger ett växthus, ett förråd eller ett mindre hus på tomten som komplement till en huvudbyggnad faller det oftast under friggebodsregler eller Attefallsregler. Båda varianterna är befriade från bygglov med kräver att du gör en bygganmälan.

Attefallshus

  • Attefallshuset ska byggas i bostadshusets omedelbara närhet, men om du ska bygga närmare tomtgränsen än 4,5 meter behöver du medgivande från berörda grannar.
  • Höjden från mark till taknock får inte vara högre än 4 meter.
  • Du får bygga flera Attefallshus, men de får inte större än 30 kvadratmeter tillsammans.
  • Huset kan till exempel användas som komplementbostad, gäststuga, förråd, garage eller växthus.

Friggebod

  • Friggeboden får vara maximalt 15 kvadratmeter och ha en takhöjd på 3 meter. Liksom Attefallshuset får den inte byggas närmare tomtgräns än 4,5 meter, utan grannarnas medgivande.
  • Till skillnad från Attefallshuset får friggeboden inte användas som självständig bostad.

Källa: Boverket