Kontakta ossChattVanliga frågorGratis frakt över 999 kr*

Kompressorer

En kompressor är en mångsidig maskin som komprimerar luft och kan exempelvis användas för att driva tryckluftsdrivna handverktyg eller större maskiner, pumpa upp däck till cykel och bil, sportutrustning, luftmadrasser eller badleksaker.

Hos Proffsmagasinet hittar du kompressorer från bland annat varumärkena Shamal, Metabo, Dewalt, Atlas Copco, Aerfast, ESSVE och Attack.

  • Sortera efter
  • Varumärke
  • Produkttyp
  • Pris
  • Produktstatus
91 produkter
Hur stor kompressor behöver jag?
Relaterade artiklar:

Köpguide: Så väljer du rätt kompressor

Behöver du en kompressor för att driva mutterdragare och andra tryckluftsverktyg? Det finns många fördelar med att ha en kompressor i verkstaden eller i garaget. I den här guiden hjälper vi dig att hitta en kompressor som passar dig och dina verktyg.

Kompressorn är en mångsidig maskin som kan användas till en mängd olika uppgifter som på ett eller annat sätt involverar luft. Från att driva tunga verktyg till att pumpa cykeldäck och fylla badmadrasser. Eftersom kraften sitter i kompressorn är tryckluftsdrivna, eller pneumatiska, verktyg ofta både billigare och lättare än sina batteridrivna och nätanslutna motsvarigheter. Samtidigt finns det verktyg som färgsprutor och blästringsmunstycken som behöver luft för att fungera.

Eftersom kompressorer används till en mängd olika uppgifter finns de i alla tänkbara storlekar och utföranden. I den här guiden fokuserar vi på eldrivna kolvkompressorer avsedda att driva olika typer av tryckluftsverktyg.

Hur fungerar en kolvkompressor?

Den vanligaste typen av kompressorer bygger på principen att en kolv pressar ner luft i en cylinder. När luften har passerat ventilen och kolven åker tillbaka stängs ventilen så att luften stannar kvar och pressas ihop. Den komprimerade luften leds vidare in i en större tank. Proceduren upprepas till det att ett visst tryck har uppnåtts och då stängs motorn av. Trycket i slangen och tanken går vanligtvis att avläsa på två mätare (manometrar).

Med hjälp av en tryckregulator kan du själv styra hur mycket luft som ska gå ut genom slangen och vidare till ditt verktyg. När luften släpps ut och trycket sjunker under en viss nivå börjar motorn återigen arbeta för att öka trycket. Kolvkompressorn kan antingen vara enstegs- eller tvåstegs. Den sistnämnda har två cylindrar och komprimerar luften i två steg. Tvåstegskompressorn ger mer luft på kortare tid – till ett avsevärt högre pris.

Skruvkompressorn – när kolvkompressorn inte räcker till

Vid sidan om kolvkompressorn finns det även skruvkompressorer, som ofta blir aktuella när kolvkompressorn inte räcker till. Skruvkompressorn använder i stället roterande skruvar för att pressa ner luft eller gas i tanken. Skruvkompressorer är i regel tystare och mer driftsäkra än kolvkompressorer, men de är också dyrare. Eftersom skruvkompressorer inte överhettas lika lätt är de bättre lämpade för kontinuerlig användning.

Vilka verktyg ska du använda?

Det första du ska fundera över när du väljer kompressor är vad du ska ha den till och vilka verktyg du kommer att använda. Framför allt är det viktigt att titta på hur högt tryck verktygen behöver och hur hög luftförbrukningen är i förhållande till användningstid. Fundera över vad du behöver idag, men också på vilka verktyg du kan tänkas köpa i framtiden. En av de stora fördelarna med tryckluftsdrivna verktyg är trots allt att du kan använda många olika verktyg med samma kompressor.

Lasse tipsar

Koppla på en extratank när luften inte räcker till

- Räcker inte luften till? Ett sätt att få en mindre kompressor att fungera som en stor kompressor är att koppla på en mellantank. Mellantanken kan ge ditt verktyg mer luft eller motverka tryckfall om du behöver arbeta med lång slang. Med mellantanken påkopplad kommer kompressorn först att fylla extratanken och sedan fylla sig själv. När båda tankarna har kommit upp i rätt tryck slår kompressorn av. Tanken ska naturligtvis vara avsedd för tryckluft och vara trycktestad. Fler tips hittar du i vår artikel 9 tips för att få ut mer av din kompressor.

Lasse, Proffsmagasinet

Proffsmagasinets främste verktygsexpert Lasse har erfarenhet både av att jobba med verktyg inom detaljhandeln och praktiskt ute i fält. När han inte jobbar med huset pratar han med Proffsmagasinets kunder på telefon och håller i internutbildningar för sina kollegor på kundservice.

Lufttryck mäts i bar

Hur högt lufttryck det är i kompressorns tank anges i tryckmåttet bar. Värt att känna till är att amerikanerna i stället använder måttenheten PSI (pound per kvadrattum) och att även PSI kan förekomma i produkttexter och specifikationer.

Det maximala lufttrycket skiljer sig åt mellan olika kompressorer men ligger ofta någonstans mellan 8-10 bar. När lufttrycket har sjunkit till en viss nivå (vanligtvis 2 bar under maxtrycket) börjar motorn arbeta för att fylla på tanken med komprimerad luft. De flesta tryckluftsdrivna verktyg behöver ett lufttryck på 4,5 till 6,5 bar för att fungera, vilket en kompressor på 8 bar klarar av även när trycket har sjunkit. Undantaget är högtrycksverktyg som kräver ett högre tryck för att fungera.

Ett annat mått att känna till är kilopascal (kPa), eftersom även den enheten används för att ange hur högt lufttryck ett verktyg kräver. Att räkna om kilopascal till bar och vice versa är som tur är väldigt enkelt: 100 kPa är det samma som 1 bar. Om det står i specifikationerna att ett verktyg kräver 600 kPa ska kompressorn alltså ha ett arbetstryck på 6 bar.

Kompressors arbetstryck är dock inte det enda du behöver tänka på när du gör ditt val. Du behöver också ta hänsyn till mängden luft per minut och tankens storlek.

Hur mycket luft behöver verktyget?

Luftmängden som en kompressor kan leverera anges i liter/min eller liter/sekund, alternativt luft per skott för till exempel dyckertpistoler. Ofta brukar man säga att kompressorn ska ha en effektiv luftmängd på 120 procent av vad verktyget kräver. En annan grundregel är att det alltid är bättre med en stor kompressor än en för liten.

Hur viktig kompressorns luftmängden beror till viss del på hur du arbetar med verktyget. En spikpistol som får tid att ”hämta andan” mellan skotten förbrukar inte lika mycket luft som en slipmaskin eller en borrmaskin som behöver arbeta oavbrutet. Mutterdragare är ett annat verktyg som förbrukar en stor mängd luft per minut, men eftersom den bara används några sekunder i taget klarar den sig på mindre luft.

Motorstyrka mäts i hästkrafter

En större motor genererar större luftkapacitet och återladdningskapacitet. Motorstyrkan mäts i hästkrafter (Hk) och återspeglas i kompressorns luftkapacitet och övriga prestanda.

5 saker att tänka på när du väljer kompressor

Vilken luftmängd? – hur mycket luft förbrukar dina verktyg?

Vilket arbetstryck? - många verktyg är anpassade för att fungera med ett tryck på 4,5-6,5 bar

Hur stor behöver tanken vara? - Med en större tank kan du arbeta längre innan den behöver fyllas på med ny tryckluft.

Hur ser driftcykeln ut? - Ska kompressorn arbeta dygnet runt eller användas sporadiskt?

Hur ren behöver luften vara? - Accepteras oljerester och vatten?

Hur stor tank behöver du?

Ju större tank en kompressor har desto längre kan trycket behållas. Om du ska göra snabba jobb som att pumpa cykeln eller lossa på en envis mutter klarar du dig med en liten tank, men om du ska arbeta under en längre tid med en spikpistol eller en slipmaskin behöver du mer luft. Om du behöver en större tank tillfälligt är det ofta en bra lösning att koppla på en mellantank i stället för att köpa en ny kompressor. Med en mellantank kan du också undvika det tryckfall som uppstår i långa slangar om du behöver arbeta långt bort från kompressorn. Den främsta nackdelen med stora tankar är att de tar mycket plats.

Kompressorer finns i olika storlekar. Milwaukee M12 BI-0 är framför allt till för att pumpa upp bildäck, strandleksaker och annat kul.

Oljefri eller oljesmord kompressor?

En kompressor kan vara antingen oljefri eller oljesmord. Vad du ska välja beror på hur du kommer att använda kompressorn. Mindre kompressorer är i regel alltid oljefria medan större maskiner smörjs med olja. 

Oljefria kompressorer

Oljefria kompressorer har fördelen att de inte riskerar att läcka olja och att de kräver mindre underhåll än sina oljesmorda motsvarigheter. De klarar också av att arbeta i lägre temperaturer. Den stora nackdelen med oljefria kompressorer är att de inte kan köras lika hårt och att de behöver vila med jämna intervall för att inte slitas ut. Många mindre kompressorer, med tankstorlek mindre än 24 liter är oftast oljefria.

Oljesmorda kompressorer

Eftersom oljesmorda kompressorer smörjs med olja kan de arbeta hårdare och längre utan att slitas ut. Därför kan en oljesmord kompressor kan vara ett bra val om du blästrar eller sprutmålar under längre perioder. De kan också ha längre livslängd. Nackdelar är att de kräver mer underhåll, att du behöver fylla på olja och att oljan är känslig för kyla. Kompressorer för professionellt bruk är i princip alltid oljesmorda.

Så sköter du om din kompressor

För att kompressorn ska fungera som den ska och inte slitas ut i förtid är det viktigt att underhålla den på rätt sätt. Kompressorns olika filter och delar behöver kontrolleras regelbundet. Om du har en oljesmord kompressor behöver du kontrollera oljenivån inför varje start och fylla på vid behov.

Till det regelbundna underhållet hör att tömma kompressorn på kondensvatten. Eftersom det finns vatten i atmosfären är kondensvatten en biprodukt vid all luftkomprimering. Hur mycket kondensvatten som bildas beror bland annat på mängden vattenånga i luften, hur mycket luft som komprimeras och tryckluftens tryck. Vattnet töms enkelt ut genom att öppna en tappventil på tanken. Om du låter vattnet ligga kvar kommer riskerar tanken att rosta. Om det blir mycket kondensvatten kommer även prestandan att försämras.

Det är också viktigt att smörja de tryckluftsdrivna verktygen när de ska användas, till exempel med lite olja eller en dimsmörjare.

Dimsmörjare – smörjer verktygets motor

Alla tryckluftsdrivna verktyg kräver någon typ av smörjning. En vanlig metod är att lägga en droppe olja i verktygets luftintag innan du börjar jobba. Om du vill att smörjningen ska ske automatiskt kan du investera i en dimsmörjare. Dimsmörjaren kan monteras på en vägg (ofta med vattenavskiljare, dimsmörjare och tryckregulator i ett), sättas på slangen vid kompressorn eller placeras innan verktyget. När luften passerar dimsmörjaren drar den med sig lite olja så att verktyget smörjs kontinuerligt.

Hur portabel behöver kompressorn vara?

När du väljer kompressor ska du som sagt utgå från de verktyg du kommer att använda och hur du kommer att använda dem. Men du bör också fundera över hur portabel kompressorn behöver vara. Att köpa en underdimensionerad kompressor är aldrig en bra idé, men om du främst ska pumpa badleksaker och bildäck finns det ett stort utbud av mindre handhållna kompressorer.

Bra funktioner att titta efter när du väljer kompressor

Bärhandtag – Med ett gediget bärhandtag är det enklare att transportera kompressorn.

Stödben – Stödbenen ska vara stabila så att den inte ramlar.

Sugfötter – Sugfötter eller gummifötter förbättrar kompressorns stabilitet

Hjul – Ett par rejäla hjul gör det enklare att flytta kompressorn.

Ljudnivå

Kolvkompressorer har en tendens att låta ganska mycket – ibland upp till 100 decibel. Om ljudvolymen är ett problem (till exempel om du arbetar sent på kvällarna eller vill vara snäll mot grannarna) kan du jämföra olika modeller och hitta en som arbetar tystare. Det finns kompressorer som marknadsförs som ”tysta”. Dessa har i regel en ljudvolym runt 60 dB. För att få ner ljudnivån ytterligare behöver du bygga en ljudisolerad låda eller helt enkelt ställa kompressorn i ett annat rum.

Hur ren behöver luften vara?

När du använder en kompressor kommer en liten mängd kondensvatten alltid att följa med ut i slangen. Om du ska sprutlackera eller använda andra verktyg som kräver ren luft, fri från vattendroppar behöver du en vattenavskiljare på utloppsslangen. För professionellt bruk finns kompressorer med inbyggd kyltork.

Den lilla kompressorn

Ska du pumpa bildäck eller blåsa rent i verkstaden? I så fall klarar du dig bra med en mindre kompressor. Satsa på en kompressor med tank på 5-15 liter och ett luftflöde runt 40-100 liter/minut. Om du använder verktyg som inte behöver ett konstant luftflöde, till exempel en dyckertpistol eller en mutterdragare för däckbyte, behöver tanken inte vara lika stor eftersom trycket hinner byggas upp mellan varje moment. I den här kategorin är i princip alla kompressorer oljefria.

Den mellanstora kompressorn

Ska du arbeta med tryckluftsdrivna verktyg, sprutmåla med en mindre sprutpistol eller använda andra verktyg som kräver konstant luftflöde? Då behöver du en lite större kompressor med större lufttank. Titta närmare på kompressorer med tank på 50-90 liter med ett luftflöde på 250-400 liter/minut. I den här kategorin finns både oljefria och oljesmorda kompressorer.

Den stora kompressorn

Kommer du att använda flera verktyg samtidigt? I så fall behöver du en större kompressor för att vara på den säkra sidan. För det här jobbet behöver du en stor kompressor med tank på 90-150 liter och ett flöde på 500 liter/minuten beroende på vad du ska driva för verktyg.