Oavsett om du använder din kompressor för att driva verktyg eller blåsa upp badleksaker är det viktigt att du sköter om den på rätt sätt. I den här artikeln ger vi dig 9 tips som hjälper dig att få ut mer kraft ur din kompressor och få den att hålla längre.

Kompressorn är en fantastisk uppfinning som kan användas till allt från att driva kritisk laboratorieutrustning till gigantiska betongborrar. Det är också ett verktyg som kräver en del underhåll för att fungera optimalt. Här är våra bästa tips för dig som vill använda din kompressor smartare och säkrare i många år framöver.

Läs också Så väljer du rätt kompressor.

Sköt om din kompressor enligt tillverkarens instruktioner

Brukar du kasta bort manualen och köra ”på känsla”? Om du har köpt en kompressor är det aldrig en bra idé. Kompressorn har många delar som kan slitas ut med tiden, och om du inte utför ett regelbundet underhåll riskerar den att slitas ut, rosta och inte hålla trycket. Säkerhetsventiler ska kontrolleras med jämna intervall, luftfilter ska bytas ut efter ett visst antal timmar och kondensvatten ska tömmas ut. Om din kompressor är oljesmord behöver du hålla koll på oljenivån och fylla på vid behov.

Det skadar inte heller att lyssna efter ovanliga ljud och vibrationer från motorn när du använder enheten. Om du sköter om din kompressor kommer den att prestera bättre och hålla längre.

Överstig inte kompressorns drifttid

Oljefria kompressorer har många fördelar – inte minst att du slipper söla med olja. Nackdelen är att de inte kan arbeta lika hårt och länge utan att bli varma och överhettas. Oljefria kompressorer är ofta byggda för att köras i intervaller så att de får tid att svalna. I instruktionsboken kan du läsa dig till om det finns några restriktioner för just din maskin.

Bygg bort en för hög ljudvolym

Kompressorer låter i regel väldigt högt, men det finns mycket du kan göra för att minska ljudvolymen. På byggarbetsplatsen kan du skapa en trevligare arbetsmiljö bara genom att palla upp en ordentlig träskiva som ljudbarriär. I verkstaden kan du bygga en låda eller ett skåp till kompressorn – eller ställa den i ett annat rum. Viktigt att tänka på är att kompressorn behöver luft och ventilation.

Läs också Så väljer du rätt hörselskydd.

Underskatta inte slangens betydelse

Ju längre luften måste transporteras desto större kommer tryckfallet att bli på vägen till verktyget. Ett enkelt sätt att försäkra sig om att verktyget får tillräckligt med luft är att välja en kortare slang. Slangens dimension är också viktig eftersom en för smal slang riskerar att bli en flaskhals som begränsar luftflödet. Kontrollera slangar och anslutningar med jämna mellanrum så att allting sluter tätt och att det inte finns något läckage.

Kontrollera slangar och anslutningar med jämna mellanrum så att allting sluter tätt och att det inte finns något läckage.

Använd en rejäl skarvsladd

Om du har problem med att starta din kompressor kan du testa att starta den utan förlängningskabel. En för tunn förlängningskabel kan ha svårt att leverera den spänning som krävs, men ett ännu vanligare problem är att kabeln är för lång. Tänk på att hoprullade kablar ofta har en lägre kapacitet än utdragna eftersom det kan bli varmgång i kabelrullen. När du drar ut kabeln får du en kylning längs med hela kabelns längd och därmed tillgång till kabelns fulla kapacitet.

Se upp för kyla

Kompressorer tycker inte om kyla. Oljan tjocknar och mekaniken kan kärva. Om du arbetar i ett garage eller i en verkstad kan en värmefläkt göra jobbet. Ska du arbeta utomhus kan du ta in och värma upp kompressorn en stund innan du ska använda den. I vissa fall kan du använda en olja med låg viskositet som tål kyla och är avsedd för kallstarter. Att vattnet fryser i tanken är normalt sett ingenting att oroa sig för eftersom det ligger på botten.

Ställ in rätt arbetstryck

Alla verktyg är designade för att arbeta med ett visst lufttryck. Lufttrycket anges i bar och genom att ställa in rätt lufttryck kan du försäkra dig om att verktyget kan göra vad det ska. Risken med att använda för högt tryck är att verktyget slits ut i förtid och får kortare livslängd. I värsta fall kan verktygen explodera och orsaka allvarliga personskador.

Smörj dina verktyg regelbundet

Det är inte bara kompressorn som behöver fungera friktionsfritt utan också dina verktyg. Genom att smörja dina tryckluftsdrivna verktyg regelbundet kan du få dem att gå tystare och mjukare. Häll någon droppe olja i verktyget innan du börjar jobba eller investera i en dimsmörjare som sätts på slangen och skickar med lite olja i luften. Tänk på att köpa olja som är avsedd för verktyg.

Koppla på en extratank när luften inte räcker till

Räcker inte luften till? Ett sätt att få en mindre kompressor att fungera som en stor kompressor är att koppla på en mellantank. Mellantanken kan ge ditt verktyg mer luft eller motverka tryckfall om du behöver arbeta med lång slang. Med mellantanken påkopplad kommer kompressorn först att fylla extratanken och sedan fylla sig själv. När båda tankarna har kommit upp i rätt tryck slår kompressorn av. Tanken ska naturligtvis vara avsedd för tryckluft och vara trycktestad.