Petzl
Petzl är världsledande tillverkare av klätter- och säkerhetsutrustning. Med sin specialistkunskap inom klättring och fallskydd är Petzl marknadsledande inom sin bransch och ingår i ett stort internationellt nätverk.