Genom att byta till certifierat aluminium med lägre koldioxidavtryck vill Wibe att deras gula stegar ska bli kända som ett grönare alternativ.

Wibe Ladders är Nordens största tillverkare av yrkesstegar, arbetsbockar och ställningar för professionella hantverkare. Tidigare har stegarnas karaktäristiskt gula detaljer förknippats med pålitlighet, säkerhet och hög kvalitet – nu ska de även förknippas med hållbarhet. Nyligen gick Wibe nämligen ut med att de börjar använda certifierat aluminium med lägre koldioxidutsläpp i alla produkter som tillverkas i Nässjö-fabriken.

- Vi vill gå bräschen för hållbarhet på samma sätt som vi legat i framkant när det gäller säkerhet, och bli den mest hållbara stegleverantören. Vi har jobbat för att sänka mängden koldioxidutsläpp från våra fabriker och i våra transporter, men det går också att göra stor skillnad i aluminiumproduktionen, säger Johan Fräjdin, Business Development Director på Wibe Ladders.

Vad är certifierat aluminium?

Aluminiumproduktion sker i flera steg. Processen börjar med brytning av bauxit som görs till aluminiumoxid via en kemisk process. I nästa steg gör man om aluminiumoxiden till fast form genom så kallad smältning. Vid smältningen gjuts runda cylindrar som sedan används för att extrudera de aluminiumprofiler som sedan blir till stegar.

- Vi jagar koldioxidneutralitet i alla steg, men det stora problemet har varit smältningen eftersom det är en extremt energikrävande process. För att minimera koldioxidavtrycket har vi nu certifikat på att råvaran som används av våra leverantörer är producerad i Norge, Island eller Sverige och har ett koldioxidavtryck på maximalt 4 kilo koldioxidekvivalenter per kilo aluminium, säger Johan.

Att aluminium som smälts i Norden och på Island har ett lägre klimatavtryck beror på att man kan utnyttja förnybar energi såsom isländsk geotermisk energi och nordisk vattenkraft i stället för gas och kol.

- Det finns inte så många platser i världen där man kan framställa råvaran på det här sättet. Siffran 4 kilo koldioxidekvivalenter per kilo aluminium kan jämföras med världsgenomsnittet på 16 kilo det europeiska snittet på 8 kilo.

 Det certifierade aluminiumet kommer att användas i alla stegar som tillverkas i fabriken i Nässjö, vilket motsvarar ungefär 80 procent av Wibes sortiment.

Som att köra bil från Ystad till Sälen

Det certifierade aluminiumet Wibe använder genererar alltså 75 procent mindre utsläpp i smältningen än världsgenomsnittet, men vad betyder det i praktiken?

- För att sätta det i proportion kan man titta på vår populära produkt Trappstege 55P. I den finns ungefär 9 kilo aluminium. Med certifierad råvara får vi en koldioxidmängd på 36 kilo. Motsvarande stege tillverkad med genomsnittligt aluminium genererar 144 kilo. Skillnaden motsvarar en bilfärd på 90 mil med en bensindriven bil – det är en resa från Ystad till Sälen!

 Det certifierade aluminiumet kommer att användas i alla stegar som tillverkas i fabriken i Nässjö, vilket motsvarar ungefär 80 procent av Wibes sortiment.

- Initialt kommer några av våra viktigaste produkter bestå till 100 procent av certifierad aluminium, medan vissa produkter har en lägre andel certifierat aluminium. Det beror på att vi har leverantörer som inte kan tillhandahålla det än. De grönaste produkter är våra storsäljare, till exempel arbetsbocken 55AB och trappstegen 55P, avslutar Johan.