Att toaletten står och rinner är inte bara irriterande utan även kostsamt, både för dig och för miljön. Du kan ofta åtgärda problemet själv - med eller utan reservdelar. Vi förklarar vilka de vanligaste orsakerna till detta problem är, hur du tar reda på var felet ligger och vad du kan göra för att fixa den rinnande toaletten.

Flottörventilen håller inte tätt

I takt med att vattnet i cisternen (tanken) fylls, förs en flottör uppåt med hjälp av sin flytförmåga. När flottören har nått en viss nivå är cisternen full och ska således sluta fyllas. Detta görs av en avstängningsventil som täpper igen inloppsröret och stoppar vattentillförseln.

Om ventilen inte sluter tätt fortsätter vattnet att fyllas och rinner således ut i toalettstolen genom ett breddavlopp som fungerar som överfyllnadsskydd. Ofta beror en trasig flottörventil på en föråldrad, uttorkad eller sprucken gummipackning.

Även flottören kan ha sprickor eller skador och tappar således sin funktion. Genom att pressa den ned under vattnet kan du se om den ger ifrån sig bubblor. Om så är fallet betyder det att den inte håller tätt och att du behöver byta flottören. Ibland kan det vara så enkelt att flottören har hamnat ur sitt läge eller fastnat vilket gör att den inte förs uppåt när vattnet fylls på.

Utsliten bottenpackning

Om vattnet inte rinner ut från breddavloppet utan istället från bottenventilen, under flottören, beror det ofta på en utsliten bottenpackning. Gummit i packningen torkar med åren ut och blir till slut poröst och genomsläppligt för vatten från cisternen.

Flottören är kopplad till en bottenbrygga som förs till sitt säte i botten av cisternen. Om du upplever att packningen som sitter på flottören är i bra skick kan felet ligga i ventilsätet som då behöver bytas ut.

Hur åtgärdar man en rinnande toalett?

Först och främst är det en god idé att ta reda på vilken toalettmodell du har för att leta rätt på dess specifikationer eller en manual. På så sätt blir arbetet enklare från början och du minimerar risken för att någonting ska gå sönder när du tar loss delarna.

Mekaniken mellan olika märken och modeller kan skilja sig något, även om de oftast fungerar enligt samma principer. Efter att ha reparerat en toalett blir det således enklare med nästa.

Gör så här:

För att hitta orsaken till att toaletten rinner kan du börja med att stänga av vattentillförseln på den externa rörventilen med en skruvmejsel. När du har stängt av vattnet plockar du bort spolknappen och spolmekanismen innan du lyfter av toalettlocket.

Inloppsröret kopplas oftast bort genom att vrida anslutningen ett kvarts varv. Tänk på att vara försiktig när du monterar bort insatserna eftersom de riskerar att brytas av om du tar i för mycket. Om du upplever att delarna sitter fast kan det också bero på att det har bildats kalkavlagringar i slangar och rör.

Se till att spola slangen ren från skräp och få bort eventuellt kalk med hjälp av exempelvis ättiksyra. Spolningen gör du enkelt genom att kort öppna rörventilen bakom toalettstolen.

Lossa flottören och ta ut avstängningsventilen från inloppsröret. För att vattentillförseln ska strypas när cisternen är full är det viktigt att denna ventil håller absolut tätt i inloppsröret. Prova att sätta in ventilen och sätta på vattnet för att se om den läcker. Om du inte hittar något fel med flottörventilen är det förmodligen i bottenventilen som det läcker.

Ett annat sätt att bestämma huruvida det är från flottörventilen eller bottenventilen som det rinner, är att strypa vattentillförseln och vänta några minuter. Om rinnandet fortsätter är det förmodligen i bottenventilen felet ligger, eftersom det uppenbarligen inte rinner ut ur breddavloppet.

Packningarna till både flottörventilen och bottenventilen kan relativt enkelt bytas ut i den mån reservdelar till just din wc-modell finns tillgängliga. För flottörventiler brukar det vara enklare att hitta universaldelar som passar alla modeller. Bottenventilerna är däremot oftare av modellspecifika mått och det kan därför vara svårare att hitta rätt del, framför allt om du har en mindre vanlig toalettmodell.

Henrik tipsar - Proffsmagasinet

Förebygg problem med regelbundet underhåll

Gummipackningar torkar ut, spricker och blir porösa efter en tids användning. Som med allt annat kan du undvika detta genom underhåll. Avkalka flottören, slangar och ventiler med jämna mellanrum och passa då på att smörja packningarna med exempelvis silikon. På så sätt förlänger du komponenternas livslängd och minskar risken för att toaletten börjar rinna.

En trasig packning är en indikation på att andra ventiler snart kommer att möta samma öde. För att slippa reparera flera gånger om kan det vara lika bra att totalrenovera toalettens innanmäte och byta ut både slangar, ventiler och flottör. Även ur miljösynpunkt är detta att föredra framför att köpa en helt ny toalett.

Henrik, Proffsmagasinet

Proffsmagasinets testchef Henrik tar varje tillfälle han kan få att klämma, känna och testa de senaste produktnyheterna i sortimentet - inte sällan framför kameran i testlabbet.