Från att från början mestadels varit ett verktyg för myndigheter som polisen, har alkomätaren med tiden blivit ett instrument också för privatpersoner. Även om du helt ska avstå från alkohol i samband med bilkörning, uppstår ibland situationer där det är lämpligt att använda sig av en alkomätare.

Det kan vara både smidigt och livsavgörande att ta reda på om det är säkert att sätta sig i bilen eller båten dagen efter en festlighet. Men med en ökad förfrågan har också marknaden svämmat över av oseriösa mätare – något som blir riskfyllt både för medtrafikanter och förare. För vilken teknik är egentligen mest effektiv? Och vad innebär kalibrering? Här berättar vi vad du bör veta om alkomätare.

Vad är alkomätare och hur fungerar den?

En alkomätare är ett instrument som mäter alkohol via utandningsluften. Marknadens produkter har alla samma syfte – att ta reda på om du är en lämplig förare. Men här upphör ibland också likheterna att gälla, för när det gäller teknik, pris och tillförlitlighet skiljer sig produkterna ofta åt. Det kan därför vara extra viktigt att skapa sig en bild av hur mätaren fungerar.

En stor skillnad mellan olika produkter kan vara vilken typ av mätteknik som används. De två vanligaste metoderna som idag återfinns i produkter för privat bruk är halvledarcellsteknik och bränslecellsteknik.

Halvledarceller och bränsleceller

En alkoholmätare med halvledarceller mäter bristen på syre i utandningsluften. Halvledarceller har något sämre rykte än bränsleceller och flera experter menar att mätningen kan påverkas av bland annat andningsmönster och munvatten om alkoholmätaren har halvledarceller.

Bränsleceller förbränner istället alkoholen i utandningsluften vilket genererar en ström som apparaten kan avläsa. Trots att denna sensortyp är den mest dominerande i både högkvalitativa mätare och i alkolås, finns det undantag. Själva tekniken i sig är därför ingen garanti på mätningens kvalitet. Som tur väl är finns det även andra saker att gå på när du vill skapa dig en bild över en alkomätares kvalitet.

När du jämför olika mätare kan det vara bra att tänka på att de båda branschstandarderna SS-EN 16280:2012 och SS-EN 15964:2011 kan vara en viktig markör i jakten på en seriös mätare. Den första av dem är avsedd att användas för testning av mätare för privat användning, och den andra för professionellt bruk.

Men visste du att det finns seriösa mätare avsedda för privatbruk som även är testade enligt den professionella branschstandarden? Idag ställer många privatpersoner höga krav på att deras mätare ska ge en så säker mätning som möjligt.

Vilken alkomätare använder polisen?

Varje dag stannas människor på vägarna runt om i landet i nykterhetskontroller. I Sverige går gränsen för rattfylleri vid 0,2 promille, vilket betyder 0,10 milligram alkohol per liter utandningsluft. Då högre halter medför både brott och livsfara, är det självklart viktigt att mätningen som sker är säker och tillförlitlig.

Det måste vara den djupa utandningsluften som mäts och det måste gå snabbt och smidigt. Särskilt för en myndighet som polisen. I många år har polisen använt sig av Dräger 6820 som sållningsinstrument i sina kontroller.

Modellen är speciellt utformad för yrkesmässig provtagning, och använder sig precis som många av de kvalitativa mätarna av bränslecellsteknik. En yrkesmässig mätare ställer naturligtvis andra krav än en för privatbruk. Därför är utskrift och lagring flera av de funktioner som Dräger 6820 erbjuder.

Dräger 6820 alkometer

Varför ska man kalibrera sin alkomätare?

När du köper en kvalitativ alkomätare är den med största sannolikhet redan kalibrerad. Men precis som en gitarr eller ett piano förlorar sin tonsäkerhet med tiden, blir även din alkomätare mindre precis och säker. Kalibrering innebär förenklat förklarat att instrumentet justeras och trimmas med jämna mellanrum, för att på så sätt trygga mätnoggrannheten.

Investerar du i en alkomätare vill du självfallet veta att du kan lita på den i det långa loppet. Av specifikationerna till en mätare ska det framgå hur ofta den bör kalibreras, och på flera av modellerna finns automatiska funktioner som talar om för dig när det är dags.