Milwaukee lanserar nu branschens första digitala momentnycklar! För ökad produktivitet, exakt momentprecision och avancerade rapporteringsfunktioner.

Milwaukee M12 FUEL 3/8” och 1/2” digitala momentnycklar med ONE-KEY ger 50% snabbare montering, ersätter handverktyg och traditionella processer med två verktyg och ger ökad precision för att förhindra felaktigt åtdragningsmoment. Dessutom effektiviserar dessa verktyg registreringen av åtdragningsmoment genom att generera momentdata och anpassningsbara rapporter för användare och arbetsledare via One-Key.

- ”Elektriker har ett ansvar att installera ledningar och kopplingar enligt tillverkarens instruktioner. Tyvärr är det dock vanligt att många elektriker utför åtdragning av kopplingar på ett av två sätt: (1) Med hjälp av mutterdragare och sedan med momentnyckel (2) Manuell åtdragning med momentnyckel till målmomentet. Dessa processer är inte bara tidsödande utan kan leda till för hög åtdragning av fästelement och även kroppsliga förslitningsskador över tid”, säger Henrik Nielsen, Nordic Trade Product Manager för Milwaukee Tool.

- ”Vår M12 FUEL digitala momentnyckel med ONE-KEY underlättar det allmänna momentåtdragningsarbetet genom att leverera snabbare och mer noggrann åtdragning och rapportering med ett och samma verktyg”, fortsätter Henrik Nielsen.

Milwaukee M12 fuel momentnycklar

Hur används verktyget?

Steg 1: Ställ in målmoment efter användningsområde

Steg 2: Dra avtryckaren till max. varvtal

  • Verktyget stoppar automatiskt innan målmomentet för att förhindra för hård åtdragning.

Steg 3: Avsluta för hand för att nå målmomentet

  • Verktyget meddelar användaren när rätt åtdragningsmoment har uppnåtts genom ljud, vibration, LED-indikator och ett meddelande på displayen.

Steg 4 (valfritt): Tryck på ”Spara” för att registrera data för applikationen.

Rapporterings-funktionen

- ”Verktyget är kompatibelt med ONE-KEY och erbjuder smidig dataregistrering med ett knapptryck samt möjlighet att generera en rapport som verifieringsunderlag för inspektörer och ingenjörer – så att man slipper protokollföra åtdragningsmomentet för varje fästelement manuellt”, säger Henrik Nielsen.

Upp till 28 500 åtdragningshändelser kan sparas i verktyget och ett obegränsat antal händelser kan sparas i appen ONE-KEY.

ONE-KEY rapporter kan enkelt anpassas och organiseras efter arbetsuppgift. Med ONE-KEY  kan användaren dessutom ansluta trådlöst till verktyget via mobilen och anpassa verktygsinställningar, spåra verktygets position, hantera det i verktygsinventarierna och spärra verktyget vid eventuellt försvinnande.