Tjuvar undviker stöldskyddsmärkta maskiner. Risken för att bli dömd för ett brott ökar om stöldgodset är DNA-märkt eftersom det då kan kopplas ihop med stölden. DNA-märkning hjälper också polisen att spåra dina verktyg tillbaka till dig och har en dokumenterad brottsförebyggande effekt med skyltar och dekaler.

Tyvärr förkommer det idag fall där det inte finns nog med underlag för att åtala en gärningsman. Det kan i värsta fall leda till att tjuven går fri – och får behålla de stulna maskinerna!

- “En spårbar ägodel kan vara den sista ledtråden vi behöver i en utredning för att väcka åtal. DNA-märkningen är ökänd bland hälare som inte vill befatta sig med spårbart gods. Vi inom myndigheten har sedan flera år utrustning och nationella rutiner för att hantera DNA-märkning”

Hur kan DNA-märkning hjälpa till att spåra en stulen maskin tillbaka till mig?

Varje behållare SmartWater innehåller en unik sammansättning av metallsalter som bildar en kod. Koden registreras i en databas som polisen och andra rättsvårdande myndigheter har tillgång till. Märkningen är nästintill osynlig men fluorescerar i en gul/grön färg i ljuset från polisens UV-lampor. Precis som vid säkring av mänsklig DNA kan polisen ta ett skrapprov på märkningen och skicka för analys. Tack vare den unika koden kan sedan verktygen spåras till rätt ägare i databasen.

Har DNA-märkning någon dokumenterad effekt?

I ett samverkansprojekt mot bostadsinbrott i Skåne visade en BRÅ-finansierad studie på en brottsförebyggande effekt på ca 35%.

Hur DNA-märker jag mina maskiner?

  1. Registrera din unika kod på www.smartwater.com/registration. Koden hittar du på flaskan.
  2. Pensla DNA-märkningen på dina maskiner.
  3. Sätt upp de medföljande dekalerna på dina maskiner, väskor och containers.
  4. Klart!

Går DNA-märkningen att tvätta bort?

Det är extremt svårt att få bort all DNA-märkning, speciellt om märkningen i skarvar, håligheter och på ojämna ytor. Det krävs endast ¼ mm av märkningen för att göra en analys.

Tillkommer någon abonnemangskostnad?

Nej, det tillkommer inget abonnemang eller några löpande avgifter för DNA-märkningen.

Vad händer om jag säljer en DNA-märkt maskin?

Det går att överföra ägandeskap av hela koder eller för enstaka objekt märkta med en kod. Maskinen blir då spårbar till den nya ägaren.

Blanketter för byte av ägarskap finns tillgängliga på www.smartwatersverige.se.

Hur mycket märkvätska behöver jag pensla på?

Vi rekommenderar att du anpassar antalet (och storleken) på märkningarna efter storleken på maskinen. Tänk på att det ska vara lätt att se märkningen med en UV-lampa. En tumregel är 3-4 stycken 1 cm stora märkningar för ett verktyg i storleken skruvdragare eller sticksåg.

Innehåller SmartWater några farliga ämnen?

SmartWater innehåller inga giftiga ämnen. Däremot innehåller märkvätskan konserveringsmedlet Benzisothiazol som är ett vanlig konserveringsmedel i exempelvis sköljmedel och handdiskmedel. Om du är överkänslig mot sådana produkter eller Benzisothiazol – använd vinylhandskar vid applicering och märk inte på ställen som kommer i direktkontakt med huden.

DNA MARKNING SmartWater