PLS, en akronym för Pacific Laser Systems, grundades i USA år 1990. De är kända för sina professionella laserverktyg, som är tillverkade för byggarbetsplatser. Nu kan du hitta deras produkter hos Proffsmagasinet!

Efter att ha varit först ut med sina fempunktslaser, korslinjelaser och gröna laserpass på 90- och tidiga 2000-talet, har företaget skaffat sig ett rykte som den professionella standarden. Därmed kan man påstå att PLS självnivellerande laserpass är väsentliga för byggprojekt för att uppnå kvalitets-, specifikations- och kostnadskraven.

PLS-linjelaser

Behovsutvecklats av professionella snickare

PLS-laserpass har behovsutvecklats av professionella snickare med över 50 års erfarenhet av både yttre och inre konstruktion inom kommersiella byggarbetsplatser och bostadsbyggande. Deras punkt-, linje- och roterande laserpass ger ljusa, skarpa referenspunkter och -linjer, vilket möjliggör snabb och noggrann markering för många jobb både inom- och utomhus.

Sedan 2015 ägs företaget av Fluke, vars produkter är kända för sin noggrannhet, robusthet och tillförlitlighet. Därför kan du lita på att ett PLS-laserpass kommer att bibehålla sin noggrannhet under många år. För att ytterligare styrka detta, har alla PLS-verktyg en 3 års garanti.

Om du har frågor om deras laserpass eller andra produkter, så är du välkommen att kontakta Proffsmagasinets kundtjänst.

Uppdaterad 2019-04-08