Innovationsarbetet hos Energizer startade redan 1896 då det första batteriet i världen blev tillgängligt för allmänheten. Uppfinningen som blev framtagen av W-H Lawrence var ursprungligen avsedd för telefoner i hemmet och vägde ca 1,5kg, något mer än dagens moderna battericeller.

Två år senare började Conrad Hubert, en annan uppfinnare, använda dessa batterier för att ge ström åt en egen uppfinning, nämligen den första handburna ficklampan. Lawrence och Hubert började då arbeta tillsammans 1905, och grundade senare vad som då kallades för ’The American Ever Ready Company’. 

Efter skapandet av världens första konsumentbatteri 1896 samt den allra första ficklampan två år senare, strävar Energizer idag efter att utveckla nyskapande idéer som ger dig den kraft man kan lita på. Oavsett om det gäller produkterna som Energizer skapar eller de globala initiativ de stöder, ligger designen alltid med fokus på människor och planeten.  

Läs mer och se Energizers produkter hos Proffsmagasinet! 

Uppdaterad 2020-02-20