Hösten 2021 trädde ett krav på en ny energimärkning i kraft i hela EU. Den nya märkningen går från A till G i stället för A+++ till D, men det är inte det enda som är nytt. I den här artikeln förklarar vi vad den nya energimärkningen innebär och hur den kan hjälpa dig att göra miljövänligare val när du köper ljuskällor på Proffsmagasinet.

I snart 25 år har energimärkningen hjälpt till att driva på utvecklingen av energieffektiva produkter. Nu uppdateras både skalan och etiketten. Syftet är att göra det enklare för dig som konsument att göra bra val och att företagen ska fortsätta produktutveckla mer energieffektiva produkter. Den nya märkningen kommer att vara tryckt på produktens förpackning och finnas på produktsidan där du köper den.

Den tidigare märkningen har lett till mer effektiva produkter, vilket i sin tur har lett till att den tidigare skalan skjutit i taket. Många produkter ligger mellan A och A+++, vilket gör det svårt för konsumenter att välja. Man har också sett att konsumenter hellre väljer en högre energiklass om den har en annan bokstav. Så i stället för att gå från A+++ till D (eller från A++ till E för ljuskällor) kommer den nya skalan att för tydlighetens skull gå från A till G.

När du köper ljuskällor på Proffsmagasinet kommer du att kunna se energiklassen och den nya etiketten på produktsidan, för att du enkelt ska kunna jämföra olika modeller och göra ett bra val.

Utrymme för förbättringar

På den nya skalan är A effektivast, och tanken är att de effektivaste produkterna som säljs idag ska ha energiklass B eller C. Genom att flytta ner de effektivaste produkterna vill man lämna utrymme i toppen för förbättringar och ännu mer energieffektiva produkter i framtiden. De energieffektivaste ljuskällorna, som tidigare hade märkningen A++, kommer med den nya märkningen vara märkta med C eller D.

Mer information på etiketten

Det är inte bara skalan som har förändrats utan också testmetoderna och informationen på etiketten. Eftersom beräkningarna har anpassats för att passa dagens konsumenter går det inte att jämföra två produkter med olika generationers energimärkning. Andra nyheter är att etiketten ska innehålla annan relevant information för varugruppen och en QR-kod som kan skannas av konsumenter som vill har mer information. Energianvändning, som för ljuskällor visas i kilowattimmar per 1000 timmar, visas på ett framträdande sätt i mitten av etiketten.

Den nya märkningen kommer att gälla ljuskällor, men också kylar och frysar, vinkylar, diskmaskiner, tvättmaskiner, kombinerade tvättmaskiner och torktumlare, tv-apparater, bildskärmar och kylar och frysar med direktförsäljningsfunktion.

När du köper ljuskällor på Proffsmagasinet kommer du att kunna se energiklassen och den nya etiketten på produktsidan, för att du enkelt ska kunna jämföra olika modeller och göra ett bra val.

Lättare att göra energismarta val

Läs mer om energimärkning på www.label2020.eu och på Energimyndighetens webbsida.

Så tar du hjälp av energimärkningen för att välja produkter

  • Produkter du köper idag ska användas i många år. Därför är det smart att välja de effektivaste produkterna som finns just nu.
  • En ny kyl och frys drar bara en tredjedel så mycket energi jämfört med en äldre kyl och frys. 
  • En torktumlare i energiklass A++ drar ungefär hälften så mycket energi som en torktumlare i energiklass B eller C (enligt den gamla märkningen)
  • Hur du använder produkterna, dina vanor och beteende har också betydelse för energianvändningen.
  • Även med effektiva LED-lampor lönar det sig att släcka ljuset när det inte behövs.
  • Den nya energimärkningen kommer att bidra till att konsumenter även i framtiden kan göra energismarta val.

Källa: https://www.energimarkning.se