När du köper lås behöver du välja ett lås som uppfyller de försäkringskrav som finns. I den här artikeln går vi igenom de vanligaste säkerhetsklasserna och förklarar vad en godkänd låsenhet är.

För att din försäkring ska gälla vid inbrott behöver du ha ett lås som uppfyller de krav som anges i försäkringsvillkoren. Försäkringsbolagets krav är ett minimum som behöver uppfyllas, och det skadar så klart inte att ha ett bättre lås än vad försäkringsbolaget ställer som lägsta krav. Att du uppfyller försäkringsbolagets krav är inte heller en garanti för att du har ett fullgott skydd.

Försäkringsbolag hänvisar ofta till SFF-normerna från Svenska Stöldskydds Föreningen (SFF).

Klassning av dörrlås enligt SFF 3522

Låsklass 1 kan användas där det inte finns några specifika krav på inbrottsskydd.

Låsklass 2 är lämplig där kraven på snabb utrymning är viktigare än inbrottsskyddet.

Låsklass 3 används när kraven på inbrottsskydd är viktigare än möjligheten till snabb utrymning.

Låsklass 3 kommenderas vid låsning av bostäder.

Låsklass 4 är lämplig där det finns förhöjda krav på inbrottsskydd. Till skillnad från låsen en låsklass 3 är det här låset borrskyddat.

Låsklass 5 används när det finns väldigt hög stöldbegärlighet, och där upprepade inbrott sker trots att man har använt sig av låsklass 3 eller 4.

Vad är en godkänd låsenhet?

Om försäkringsbolaget kräver ett ”godkänt lås” eller en ”godkänd låsenhet” menar de normalt lås och låsdelar i säkerhetsklass 3 eller högre. En godkänd låsenhet består av

  • Låshus, antingen cylinderlåshus eller tillhållarlåshus.
  • Låscylinder
  • Säkerhetsslutbleck
  • Förstärkningsbehör
  • Låshus, cylindrar och slutbleck kan vara mekaniska eller elektromekaniska/digitala.

Läs mer om de olika säkerhetsklasserna på Stöldskyddsföreningens hemsida.

Uppdaterad 2023-02-20