För att göra en korrektmätning och få ut det maximala av din värmekamera så är det av yttersta vikt att förstå vad de olika parametrarna som måste tas hänsyn till.

En mätning som har fel inställningar kan visa en avvikelse i temperatur som är flerfaldigt felaktig gentemot de presenterade värdet. Jag kommer att lista de olika parametrar vi använder oss av för att göra en korrekt termografering samt vad dom innebär.

Emissivitet (ε)

Emissiviteten anger hur effektivt ett föremål avger infrarödstrålning jämfört med en perfekt emittator. Värdet för emissivitet är mellan 0 –1 (Där 0 är omöjligt att mäta på och 1 är en perfekt svartkropp). I praktikenär de målobjekt som vi behöver mäta inte perfekta emittatorer och har ettemissivitetsvärde som understiger 1. Den uppmätta temperaturen för dessamålobjekt är ett resultat av en kombination av emitterad, transmitterad ochreflekterad strålning

Ett målobjekts värden för emissivitet, reflektans och värmeledningsförmåga avgörs i stor utsträckning av materialets egenskaper. De flesta icke-metaller har emissivitetsvärden nära 0,9, vilket innebär att 90 % av den uppmätta strålningen kommer från strålning från målobjektet. De flesta polerade metaller har emissivitetsvärden i området nära 0,05 till 0,1. Matta, oxiderade eller i övrigt korroderade metaller har emissivitetsvärden mellan 0,3 och 0,9 (beroende på oxideringens eller korrosionens omfattning). Material med en emissivitet under 0,7 är svåra att mäta, material med en emissivitet under 0,2 är nästan omöjliga att mäta utan att man på något sätt har ökat emissivitetsvärdet.

Skenbar reflekterad temperatur (T)

En del material, som till exempel de flesta metaller, reflekterar värmestrålning på samma sätt som en spegel reflekterar synligt ljus. Reflektionerna kan leda till misstolkningar av värmebilden; reflektionen av användarens egen kropp eller från en glödlampa kan leda till felaktiga temperaturavläsningar. Användaren bör därför välja kameravinkel med omsorg för att undvika sådana reflektioner. Om objektets ytmaterial har en låg emissivitet och det finns en stor temperaturskillnad mellan objekt och omgivningstemperatur, kan reflexer från infallande strålning påverka värmekamerans temperaturavläsning.

Distance to Spot (DTS)

Avståndet till mätobjekt är viktigt att specificera för värmekameran för att det som kallas ”bild i bild” eller ”MSX” ska fungera, detta innebär att din radiometriska bild får en outline där den riktiga bilden syns vilket underlättar oerhört mycket när du analyserar din radiometriska bild. Det kan annars vara svårt att navigera sig i en värmebild framförallt där det finns mycket olika termiska objekt att söka till exempel en grupp central.

Bestämmer mellan vilket spann av temperatur som kameran ska titta efter, ställs inte detta in så kommer du se lägsta till högsta temperatur i hela bilden. Detta är ingen måste funktion för att göra en korrekt termografering. Denna funktion snarare underlättar din översyn av mätobjekt. Du kan specificera för värmekameran att endast söka temperaturer mellan 50–60°C detta är oerhört effektivt sätt att enklare ta fram relevant värmestrålning i din radiometriska bild.

Tips & trix

Slutligen så tänkte vi dela med mig av ett par riktigt bra tips för att underlätta ditt arbete med värmekameran.

Tänk på att du måste ha en temperaturskillnad på MINST på 10°C mellan ute och inne temperatur för att göra en korrekt mätningav luftläckage samt bristande isolering.

Börja Termografera utomhus och arbeta dig in. Trycksätt huset genom att stänga alla fönster och ventilationer, dra igång köksfläkten (trycker in luft utifrån) annars blowdoorer. Du termograferar där undertrycket råder.

Inför termografering ska möbler ochtavlor som står/hänger nära vägg gärna ska flyttas 24h innan termografering.

Om du ska se över värmeslingor i golv såstäng av värmen 24h innan termografering för att starta upp värmen i golvet precisinnan du börjar felsöka.

Eltejp av högkvalitet säkerställer att dualltid har med dig en yta med utmärkt emissionsvärde.

För att se fukt så behöver man mångagånger ändra temperaturen i lokalen snabbt, man höjer värmen plötsligt för attenklare se fuktbilder som annars blir osynliga p.g.a. de har samma temperatursom det torra materialet. Det fuktiga kommer att ändra sin temperatur mycketlångsammare än det torra.

Tänk på vinkeln när du termograferar för att undvika att se skenbart reflekterade temperaturer. 5–60° är accepterad infallsvinkel.

Har ni frågor eller funderingar kring detta så tveka inte på att höra av er till vår duktiga kundtjänst så hjälper vi er! Läs gärna vår enklare guide angående värmekameror, där vi går igenom allt du behöver veta på ett enkelt sätt.