Arrow

Arrow är ett familjeföretag med 40 års erfarenhet av att tillverka duschar, kabiner, duschpaneler och handduschar av hög kvalitét. Företaget har sin bas i Göteborg varifrån Arrow tack vare den egna tillverkningar kan leverera pålitliga produkter inom VVS.