Kabelsökare
Nedan presenteras vårt sortiment av kabelsökare.

Varför sökning med kabelsökare?

Byggnationsplatser har många olika installationer av kablage och rörledningar under jord. Information om dessa installationer är en viktig faktor innan grävningsarbeten kan påbörjas. Varje företag ansvarar för insamlandet av denna information och kontroll mot ritningar för att undvika skador och olyckor i kablage och rörledningar. En kabelsökare är ett mycket effektivt hjälpmedel vid detta arbete.

Lagstiftning

Lagstiftningen föreskriver i normala fall användning av ett sökningsinstrument innan någon form av grävarbeten kan företas. Det är därför förnuftigt att söka, identifiera och markera dragningen av dessa kablar och rörledningar med hjälp av kabelsökare, för att undvika avbrott och därmed t.o.m. personskador eller ekonomisk skada.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning