JUST NU: Stor Utförsäljning av Lagervaror!
Fuktmätare i betong
Nedan presenteras sortimentet av fuktmätare från Protimeter, Testo och Tramex.

Fuktmätare för mätning i betong återger %RF i luften där mätvärdet tas. För mätning i betong finns föreskrifter hur mätningen ska gå till. Mättekniken går ut på att man med sin fuktmätare mäter luftfuktigheten i hål som man borrar i betongen. Normalt sett använder man foderrör som man tätar borrhålet med efter borrning. Eftersom borrning torkar ut betongen, låter man betongen stå ett par dagar innan själva mätningen äger rum.

Hos Rådet för Byggkompetens finns instruktioner hur man kommer åt deras fuktmätningsmanual.

Med en bra fuktmätare identifierar man riskområden, kontrollerar om byggmaterial är tillräckligt uttorkade samt söker efter skador. Proffsmagasinet samarbetar med Protimeter som har ett sortiment med alla typer av fuktmätare.

Det finns två olika grundmodeller från Protimeter för detta:
HygroMaster - Denna fuktmätare finns faktiskt i tre olika modeller:
  • Med Hydrostick-sensor: Optimalt för mätning i betong efterom den resistiva givaren lämpar sig för så pass fuktiga miljöer som råder i borrhålen där mätning sker, mäter 30-100%RF.
  • Med Humistick-sensor: Mäter bättre i lägre RF-nivåer mellan 0-100%RF. Används främst för normal mätning i hus och lägenheter samt inom ventilation.
  • Med Humistick-sensor och programvara: Samma som ovan, plus en programvara för att ladda ner mätvärden till PC.
MMS - Protimeters bästa kombinationsmätare. Levereras med HydroStick-givare som har mycket god noggrannhet vid höga RF-nivåer. MMS mäter dessutom fukt i trä med externa mätspetsar samt fungerar som fuktskanner. Denna levereras med djupmätningssonder samt yttemperaturgivare.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning

Fuktmätare i betong

Nedan presenteras sortimentet av fuktmätare från Protimeter, Testo och Tramex.

Fuktmätare för mätning i betong återger %RF i luften där mätvärdet tas. För mätning i betong finns föreskrifter hur mätningen ska gå till. Mättekniken går ut på att man med sin fuktmätare mäter luftfuktigheten i hål som man borrar i betongen. Normalt sett använder man foderrör som man tätar borrhålet med efter borrning. Eftersom borrning torkar ut betongen, låter man betongen stå ett par dagar innan själva mätningen äger rum.

Hos Rådet för Byggkompetens finns instruktioner hur man kommer åt deras fuktmätningsmanual.

Med en bra fuktmätare identifierar man riskområden, kontrollerar om byggmaterial är tillräckligt uttorkade samt söker efter skador. Proffsmagasinet samarbetar med Protimeter som har ett sortiment med alla typer av fuktmätare.

Det finns två olika grundmodeller från Protimeter för detta:
HygroMaster - Denna fuktmätare finns faktiskt i tre olika modeller:
  • Med Hydrostick-sensor: Optimalt för mätning i betong efterom den resistiva givaren lämpar sig för så pass fuktiga miljöer som råder i borrhålen där mätning sker, mäter 30-100%RF.
  • Med Humistick-sensor: Mäter bättre i lägre RF-nivåer mellan 0-100%RF. Används främst för normal mätning i hus och lägenheter samt inom ventilation.
  • Med Humistick-sensor och programvara: Samma som ovan, plus en programvara för att ladda ner mätvärden till PC.
MMS - Protimeters bästa kombinationsmätare. Levereras med HydroStick-givare som har mycket god noggrannhet vid höga RF-nivåer. MMS mäter dessutom fukt i trä med externa mätspetsar samt fungerar som fuktskanner. Denna levereras med djupmätningssonder samt yttemperaturgivare.