Fuktmätare i betong
Nedan presenteras vårt sortiment av fuktmätare.

Fuktmätare för mätning i betong återger %RF i luften där mätvärdet tas. För mätning i betong finns föreskrifter hur mätningen ska gå till. Mättekniken går ut på att man med sin fuktmätare mäter luftfuktigheten i hål som man borrar i betongen. Normalt sett använder man foderrör som man tätar borrhålet med efter borrning. Eftersom borrning torkar ut betongen, låter man betongen stå ett par dagar innan själva mätningen äger rum.

Hos Rådet för Byggkompetens finns instruktioner hur man kommer åt deras fuktmätningsmanual.

Med en bra fuktmätare identifierar man riskområden, kontrollerar om byggmaterial är tillräckligt uttorkade samt söker efter skador.
Visa kategoribeskrivning Dölj kategoribeskrivning